Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
  Warto kupić
  Ważne tematy

  Markery nowotworowe badanie - interpretacje

  Markery nowotworowe

  Opis
  są to białka wytwarzane przez komórki nowotworowe lub przez prawidłowe komórki w odpowiedzi na wzrost nowotworu; niektóre nowotwoty są hormonalnie czynne, wytwarzają np. > insulinę
  małe guzy wytwarzają często tak mało markerów, że są one niemożliwe do wykrycia
  do najczęściej oznaczanych markerów nowotworowych należą: CEA (antygen karcinoembrionalny = antygen rakowopłodowy), > AFP (alfa-fetoproteina), PSA (swoisty antygen sterczowy), CA 19-9, CA 125
  Znaczenie
  kontrola leczenia przeciwnowotworowego
  i monitorowanie przebiegu choroby, jeśli znane są początkowe stężenia markera
  rzadziej jako badanie mające na celu potwierdzenie obecności nowotworu
  badania przesiewowe
  Normy
  są zależne od stosowanej do oznaczenia metody, jednak może wystąpić zmienność w zależności od rodzaju badanego markera