Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Ostatnio na forum
Sprawdź koniecznie
  Warto kupić
  Ważne tematy

  Przedszkole Publiczne Nr 112 - Leśne Skrzaty

  -

  miejscowość: Warszawa Ursus

  ocena internautów:

  brak ocen


    rodzaj  
  przedszkole publiczne
   a d r e s
    adres  
  ul. Bernarda Wapowskiego 3, 02-495 Warszawa
    telefon  
  022-667-48-91
    fax  
  022-667-48-91
    adres e-mail  
  -
    strona www  
  www.przedszkole112.pl.tl
  o   p r z e d s z k o l u
    opis  
  Przedszkole nasze istnieje od 1954 r i cieszy się dobrą opinia wœród społeczności lokalnej. Liczba naszym milusińskich kandydatów co roku przewyższa liczbę miejsc. W przedszkolu realizujemy program wychowania przedszkolnego dla dzieci od 3 do 5 roku życia.
  Przedszkole Nr 112 jest przedszkolem publicznym:
  - prowadzi działalność wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego,
  - dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  - zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe (studia).
    godziny otwarcia  
  od 07:00 do 17:30
    opis pomieszczeń  
  Przedszkole mieści się w wolnostojącym, jednopiętrowym budynku z pięknym i dużym terenem stanowišcym ogródek i plac przedszkolny.
  W przedszkolu znajdują się:
  - na parterze - szatnia, 2 sale dla dzieci, pokój służbowy, kancelaria dyrektora,
  - na pierwszym piętrze - pokój metodyczny dla logopedy i psychologa, 2 sale dla dzieci, sala gimnastyczna, kuchnia.
    opis placu zabaw  
  Duży, rozległy terenem stanowiący ogródek i plac przedszkolny
    wyposażenie  
  Przedszkole posiada dużo nowoczesnych zabawek, pmocy dydaktycznych. Każda z 4 sal wyposazona jest w kącik przyrodniczy.
    zaplecze sanitarne  
  Każda sala (grupa) posiada swoją łazienkę dla dzieci
    posiłki  
  własne
    opieka medyczna  
  -
  z a j ę c i a
    ramowy rozkład dnia  
  07:00 - 08:30 - schodzenie się dzieci;
  08:30 - 09:00 - śniadanie;
  09:00 - 10:30 - zajęcia dydaktyczne objęte programem nauczania MEN;
  10:30 - 12:00 - pobyt na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym), zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy organizowane;
  12:00 - 12:15 - przygotowanie do obiadu;
  12:15 - 12:45 - obiad;

  Grupa I
  12:45 - 14:20 - leżakowanie;

  Grupy II, III, IV
  12:45 - 13:00 - odpoczynek;
  13:00 - 14:30 - zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, zespołowa, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, pobyt na œwieżym powietrzu, przygotowanie do podwieczorku;
  14:20 - 14:30 - przygotowanie do podwieczorku;
  14:30 - 15:00 - podwieczorek;
  15:00 - 17:00 - rozchodzenie się dzieci - pobyt na terenie i praca indywidualna, zespołowa, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań;
  17:00 - 17:30 - dyżur.
    oferta zajęć dodatkowych  
  Prowadzone są zajęcia dodatkowe: rytmika (obowiązkowa dla wszystkich dzieci), nauka języka angielskiego, gimnastyka korekcyjna, nauka tańca.
  Organizujemy naszym milusińskim dużo imprez okazjonalnych. Raz w miesiącu odbywa się koncert muzyczny, prowadzony przez artystów Filharmonii Warszawskiej i teatrzyki dla dzieci. Ponadto w przedszkolu organizowane są imprezy i uroczystości typu: Jasełka, Bal karnawałowy, Święto Rodziny, festyny, wycieczki, wyjazdy do teatru, Dzień Babci i Dziadka.
  p o z o s t a ł e   d a n e
    personel  
  Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci. Podzielone są one na cztery grupy liczące do 25 dzieci. W każdej grupie pracują 2 nauczycielki i 1 woźna oddziałowa (w grupie 1 pomoc nauczyciela).
  Korzystając z ofert Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju kursach, co udokumentowane jest zaświadczeniami aktach osobowych nauczycielek.
  Personel pomocniczy między innymi dba o przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie przedszkola.
    nowatorskie metody   
    wychowczo-edukacyjne  
  Nasze nauczycielki stwarzają optymalne warunki dla rozwoju wychowanków. Absolwenci naszego przedszkola są dobrze przygotowaniu do nauki w szkole podstawowej.
    dokonania i sukcesy  
  Dużo by trzeba tu wymienić -:) Dzieci naszego przedszkola zdobywają liczne dypolmy, nagrody i wyróżnienia w konkursach międzyprzedszkolnych
  o p ł a t y
    opłata podstawowa  
    opłata za wyżywienie  
    dzienna stawka żywieniowa  
  7
    opłaty dodatkowe  
  Zgodnie z podjętą uchwałą Nr 2/2007 z dnia 22.03.2007r.
  W Przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowo płatne:
  - Rytmika - 27 zł
  - Język angielski - 30 zł
  - Gimnastyka korekcyjna - 27 zł
  - Tańce - 29 zł

  Zajęcia organizowane są przez OEiRR
    wpisowe  
  brak
  Opinie

  Brak opinii na temat tego przedszkola. Bądź pierwszy, dodaj swoją opinię.

  zobacz wszystkie opinie