Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
  Warto kupić
  Ważne tematy

  Szpitale

  Akademickie Centrum Kliniczne - Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku

  -

   poleć znajomemu    wersja do druku


  ocena internautów:

  brak ocen

  ulica:ul. Dębinki 7
  miejscowość:Gdańsk
  telefon:58 349 22 22

  Niezbędne informacje

  Specjalizjacje

  Anestezjologia i intensywna terapia
  • Anestezjologia i intensywna terapia
  • Kardiologia
  • Kardiologia dziecięca
  Chirurgia
  • Chirurgia
  • Chirurgia naczyniowa
  • Chirurgia onkologiczna
  • Chirurgia plastyczna
  • Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Chirurgia urazowo-ortopedyczna
  • Kardiochirurgia
  • Neurochirurgia
  • Proktologia
  • Torakochirurgia
  Choroby wewnętrzne
  • Alergologia
  • Andrologia
  • Angiologia
  • Choroby wewnętrzne
  • Diabetologia
  • Endokrynologia
  • Gastroenterologia
  • Geriatria
  • Gruźlica i choroby płuc
  • Hematologia
  • Kardiologia
  • Nefrologia
  • Toksykologia
  • Tyreologia
  Choroby zakaźne
  • Choroby zakaźne
  • Gruźlica i choroby płuc
  Dermatologia
  • Dermatologia
  Diagnostyka
  • Analityka medyczna
  • Diagnostyka obrazowa
  • Radiologia
  Ginekologia i położnictwo
  • Ginekologia
  Immunologia i Genetyka
  • Genetyka
  • Immunologia
  • Immunologia dziecięca
  Inne
  • Inne
  Medycyna ogólna/rodzinna
  • Medycyna ogólna
  • Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarstwo
  Medycyna ratunkowa
  • Medycyna ratunkowa
  Neurologia
  • Miologia
  • Neurologia
  • Neurologia dziecięca
  Okulistyka
  • Okulistyka
  Onkologia
  • Hematologia
  • Hematologia dziecięca
  • Onkologia
  • Onkologia dziecięca
  Ortopedia
  • Chirurgia urazowo-ortopedyczna
  • Ortopedia
  Otolaryngologia
  • Audiologia
  • Foniatria
  • Otolaryngologia dziecięca
  Pediatria
  • Angiologia
  • Choroby metaboliczne u dzieci
  • Choroby tarczycy u dzieci
  • Diabetologia dziecięca
  • Endokrynologia dziecięca
  • Hematologia dziecięca
  • Kardiologia dziecięca
  • Nefrologia dziecięca
  • Neurologia dziecięca
  • Onkologia dziecięca
  • Otolaryngologia dziecięca
  • Pediatria
  Psychiatria
  • Leczenie uzależnień
  • Psychiatria
  Radiologia
  • Diagnostyka obrazowa
  • Radiologia
  Rehabilitacja
  • Rehabilitacja
  Reumatologia
  • Reumatologia
  Stomatologia
  • Chirurgia szczękowo-twarzowa
  Transplantologia
  • Transplantologia
  Urologia
  • Andrologia

  Leczone choroby

  Artropatie i choroby grzbietu
  • Artropatie pochodzenia zakaźnego
  • Choroby kręgosłupa
  • Choroby zwyrodnieniowe stawów
  • Inne choroby grzbietu
  • Inne choroby stawów
  • Układowe choroby tkanki łącznej
  • Zapalne artropatie wielostawowe
  • Zniekształcające schorzenia grzbietu
  Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz choroby autoimmunologiczne
  • Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych
  • Niedokrwistości aplastyczne i inne
  • Niedokrwistości hemolityczne
  • Niedokrwistości z niedoborów pokarmowych
  • Niektóre choroby immunologiczne
  • Zaburzenia krzepnięcia, plamice i inne skazy krwotoczne
  Choroby oka i przydatków oka
  • Choroby naczyniówki i siatkówki
  • Choroby soczewki
  • Inne zaburzenia gałki ocznej i jej przydatków
  • Jaskra
  • Upośledzenie widzenia i ślepota
  • Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej
  • Zaburzenia mięśni gałki ocznej, obuocznej motoryki, akomodacji i refrakcji
  • Zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej
  • Zaburzenia powiek, narządu łzowego i oczodołu
  • Zaburzenia spojówek
  • Zaburzenia twardówki, rogówki, tęczówki i ciała rzęskowego
  Choroby skóry i tkanki podskórnej
  • Choroby grudkowo-złuszczające
  • Choroby przydatków skórnych
  • Choroby pęcherzowe
  • Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem
  • Inne choroby skóry i tkanki podskórnej
  • Pokrzywka i rumień
  • Zakażenia skóry i tkanki podskórnej
  • Zapalenie skóry i wyprysk
  Choroby tkanek miękkich, kości i grzbietu
  • Choroby maziówki i ścięgien
  • Choroby chrząstki
  • Choroby mięśni
  • Inne choroby tkanek miękkich
  • Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
  • Zaburzenia mineralizacji i struktury kości
  Choroby ucha i wyrostka sutkowatego
  • Choroby ucha wewnętrznego
  • Choroby ucha zewnętrznego
  • Choroby ucha środkowego i wyrostka sutkowatego
  • Inne choroby ucha
  Choroby układu krążenia
  • Choroba nadciśnieniowa
  • Choroba niedokrwienna serca
  • Choroby naczyń mózgowych
  • Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych
  • Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej
  • Inne choroby serca
  • Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia
  • Ostra choroba reumatyczna
  • Przewlekła choroba reumatyczna serca
  • Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego
  Choroby układu moczowo-płciowego
  • Choroby cewkowo-śródmiąższowe nerek
  • Choroby kłębuszków nerkowych
  • Choroby męskich narządów płciowych
  • Choroby zapalne żeńskich narządów miednicy małej
  • Inne choroby układu moczowego
  • Inne zaburzenia układu moczowo-płciowego
  • Kamica moczowa
  • Niewydolność nerek
  • Niezapalne schorzenia żeńskiego narządu rodnego
  • Zaburzenia sutka
  Choroby układu nerwowego
  • Choroba Alzheimera i inne układowe zaniki ośrodkowego układu nerwowego
  • Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
  • Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
  • Inne zaburzenia układu nerwowego
  • Parkinsonizm i zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
  • Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
  • Porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne
  • Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
  • Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe
  • Zaburzenia okresowe i napadowe
  • Zaburzenie obwodowego układu nerwowego
  Choroby układu oddechowego
  • Choroby opłucnej
  • Choroby płuc, w tym tkanki śródmiąższowej płuc
  • Grypa, zapalenie płuc i inne zakażenia dolnych dróg oddechowych
  • Inne choroby górnych dróg oddechowych
  • Inne choroby układu oddechowego
  • Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych
  • Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych
  • Stany ropne i martwicze dolnych dróg oddechowych
  Choroby układu trawiennego
  • Choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk
  • Choroby otrzewnej
  • Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy
  • Choroby wyrostka robaczkowego
  • Choroby wątroby
  • Inne choroby jelit
  • Inne choroby układu pokarmowego
  • Niezakaźne zapalenie jelita cienkiego i grubego
  • Przepuklina
  • Schorzenia pęcherzyka żółciowego, przewodu żółciowego i trzustki
  Choroby zakaźne i pasożytnicze
  • Bakteryjne choroby odzwierzęce, niektóre
  • Chlamydiozy, inne
  • Choroby zakaźne przewodu pokarmowego
  • Gruźlica
  • Inne choroby bakteryjne
  • Krętkowice (Spirochetaceae), inne
  • Riketsjozy
  • Wirusowe gorączki i gorączki krwotoczne przenoszone przez stawonogi
  • Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
  • Zakażenia przenoszone drogą płciową
  Ciąża, poród i połóg
  • Ciąża zakończona poronieniem
  • EPH gestoza podczas ciąży, porodu i połogu
  • Inne stany położnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej
  • Inne zaburzenia u matki związane z ciążą
  • Opieka położnicza nad płodem, w związku z możliwymi komplikacjami porodowymi
  • Opieka zdrowotna związana z ciążą i porodem o prawidłowym przebiegu
  • Poród i jego powikłania
  • Powikłania związane z połogiem
  Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
  • Inne stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
  • Przemijające zaburzenia wewnątrzywdzielnicze oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka
  • Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży i porodu
  • Uraz okołoporodowy
  • Zaburzenia krwotoczne i hematologiczne u płodu i noworodka
  • Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe okresu okołoporodowego
  • Zaburzenia układu pokarmowego u płodu i noworodka
  • Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i wzrostem płodu
  • Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego
  Nowotwory
  • Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry
  • Nowotwory in situ
  • Nowotwory niezłośliwe
  • Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
  • Nowotwory układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
  • Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej
  • Nowotwory złośliwe międzybłonka i tkanek miękkich
  • Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych
  • Nowotwory złośliwe narządów trawiennych
  • Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
  • Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
  • Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych
  • Nowotwory złośliwe układu moczowego
  • Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła
  • Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych
  • Nowotwory złośliwe, inne
  • Nowotwór złośliwy sutka
  Urazy, zatrucia i inne skutki czynników zewnętrznych
  • Ciała obce w naturalnych otworach ciała
  • Inne skutki działania czynników zewnętrznych
  • Odmrożenie
  • Oparzenia termiczne i chemiczne
  • Oparzenia termiczne i chemiczne mnogich okolic ciała
  • Oparzenia termiczne i chemiczne oka i narządów wewnętrznych
  • Oparzenia termiczne i chemiczne powierzchni zewnętrznej ciała
  • Skutki toksyczne substancji zazwyczaj nie stosowanych w celach leczniczych
  • Urazy barku i ramienia
  • Urazy biodra i uda
  • Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
  • Urazy głowy
  • Urazy klatki piersiowej
  • Urazy kolana i podudzia
  • Urazy nadgarstka i ręki
  • Urazy nieokreślonej części tułowia, kończyn i okolicy ciała
  • Urazy obejmujące liczne okolice ciała
  • Urazy stawu skokowego i stopy
  • Urazy szyi
  • Urazy łokcia i przedramienia
  • Zatrucie lekami, preparatami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
  Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
  • Aberracje chromosomowe niesklasyfikowane gdzie indziej
  • Inne wrodzone wady rozwojowe
  • Rozszczep wargi i podniebienia
  • Wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego
  • Wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych
  • Wrodzone wady rozwojowe oka, ucha, twarzy i szyi
  • Wrodzone wady rozwojowe układu moczowego
  • Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
  • Wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego
  • Wrodzone wady układu krążenia
  • Wrodzone wady układu oddechowego
  Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  • Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
  • Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe
  • Upośledzenie umysłowe
  • Zaburzenia behawioralne
  • Zaburzenia nastroju (afektywne)
  • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (somatoform)
  • Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
  • Zaburzenia psychiczne bliżej nieokreślone
  • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
  • Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
  • Zaburzenia zachowania i emocji w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
  Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
  • Choroby metaboliczne
  • Choroby tarczycy
  • Cukrzyca i inne zaburzenia regulacji glukozy
  • Inne niedobory pokarmowe
  • Niedożywienie
  • Otyłość i inne zespoły z przekarmienia
  • Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego


  Sprawdź inne szpitale w miejscowości Gdańsk

  Opinie

  Brak opini na temat danej placówki medycznej. Bądź pierwszy dodaj swoją opinie