Ubezpieczenie NNW dziecka a pobyt za granicą « maluchy.pl
ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Ubezpieczenie NNW dziecka a pobyt za granicą

-
Ubezpieczenie NNW dziecka a pobyt za granicą
Jeśli nasze dziecko jest ubezpieczone w szkole lub indywidualnie, to polisa zazwyczaj działa w czasie, gdy przebywa w kraju. A co w sytuacji, gdy chce się wyjechać na zagraniczne wakacje? Czy ubezpieczenie NNW dziecka działa za granicą?

Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży działa w wielu różnych sytuacjach – np. podczas pobytu dziecka w placówkach edukacyjnych, w drodze do i ze szkoły, w czasie wolnym, a także na wakacjach. Ochroną objęte są zarówno zdarzenia powstałe na terenie kraju, jak i za granicą, ale świadczenia są realizowane wyłącznie na terytorium Polski.

Ubezpieczenie NNW dziecka w Polsce


Polisa NNW obejmuje ochronę przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Jeśli podczas podróży po kraju dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu, to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie i czasami również pokryje koszty leczenia. Jest to procent sumy ubezpieczenia stosowny do uszczerbku.
Więcej na temat ubezpieczenia NNW dziecka można przeczytać na stronie: https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/ubezpieczenie-nnw-dzieci-i-mlodziezy/pko-ubezpieczenie-dziecka/.

NNW za granicą


Ubezpieczenie NNW za granicą - czy działa? Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących miejsca zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego – wypadek może zdarzyć się zarówno w kraju, jak i za granicą. Polisa NNW działa na całym świecie, przez całą dobę, w Polsce i poza jej granicami. Warto jednak wiedzieć, że świadczenia medyczne i pomocowe są realizowane wyłącznie na terytorium Polski.

Ubezpieczenie dziecka za granicą


Ubezpieczenie NNW dziecka a wyjazd za granicę


Jeśli dziecko wyjeżdża na zagraniczne wakacje, to warto, aby oprócz ubezpieczenia NNW miało również wykupioną polisę turystyczną. Dzięki temu rodzice nie będą musieli płacić za leczenie na miejscu. W razie urazu po powrocie do kraju można starać się o odszkodowanie w ramach polisy NNW. Jaka jest różnica między ubezpieczeniem NNW a polisą turystyczną? Ubezpieczenie turystyczne potrzebne jest głównie w celu pokryciu kosztów leczenia w miejscu odbywania podróży, natomiast NNW skupia się na wypłacie odpowiedniej kwoty odszkodowania w razie urazu, czasami również obejmuje np. rehabilitację z tym, że wszelkie świadczenia są udzielane w kraju, po powrocie z podróży.Ubezpieczenie NNW dziecka a pobyt za granicą - dodano: 2021-06-28

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.