ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Oznaczenia szlaków turystycznych

-
Oznaczenia szlaków turystycznych
Wbrew powszechnie panującej opinii kolor szlaku turystycznego nie ma związku z trudnością trasy. Oto, co oznaczają poszczególne kolory na znakach PTTK.

W Polsce szlaki piesze oznaczone są za pomocą trzech przylegających do siebie poziomych pasków - dwa zewnętrzne paski są barwy białej, natomiast środkowy to kolor szlaku (np. czarny, czerwony, niebieski, zielony czy żółty). Zwykle znak ma wymiary 9×15 cm. Znaki powinny być umieszczone w taki sposób, aby zachowana była widoczność poprzedniego i następnego - nie rzadziej jednak niż co 50 m.

Szlaki turystyczne - oznaczenia - kolory


szlak czarny - krótki szlak dojściowy
szlak czerwony - prowadzi przez najciekawsze krajobrazowo i przyrodniczo tereny
szlak niebieski - szlak dalekobieżny (tym szlakiem pokonuje się duże odległości
szlak zielony - szlak łączący inne szklaki, czasami szlak dojściowy
szlak żółty - podobnie jak szlak zielony

Jak zaplanować trasę górskimi szlakami


Szlaki lądowe wykorzystują zwykle istinejące drogi i ścieżki, szlaki wodne przebiegają zaś przez spławne akweny i cieki wodne. Większość szlaków w Polsce ma oznakowanie zgodne z instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK.

Jakie znaczenie maja kolory szlaków w górach


(opr. 2014-07-26)

Oznaczenia szlaków turystycznych - dodano: 2019-07-06

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.