ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Zaginęło dziecko - co robić

-
Zaginęło dziecko - co robić
Jeśli zaginęło Twoje dziecko bardzo ważna jest Twoja współpraca z Policją i/lub innymi służbami/instytucjami
pomagającymi w poszukiwaniach. Jakość informacji, które przekażesz ma wpływ na szybkość odnalezienia Twojego
dziecka.
Policjant zajmujący się Twoją sprawą potrzebuje wielu informacji o zaginionym oraz o okolicznościach zniknięcia Twojego
dziecka, aby móc podjąć adekwatne działania zmierzające do jego odnalezienia.Pamiętaj, że w momencie zaginięcia to Ty jesteś najważniejszym źródłem informacji, więc w miarę możliwości przekaż następujące informacje:

✅ jeśli Twoje dziecko korzysta z telefonu, podaj jego numer, w miarę możliwości również numer IMEI;
✅ przekaż numery telefonów i adresy koleżanek i kolegów, z którymi dziecko utrzymuje kontakt;
✅ wskaż charakterystyczne cechy wyglądu, zwracającego uwagę zachowania lub sposobu bycia;
✅ przygotuj aktualne zdjęcie dziecka;
✅ co dziecko ma przy sobie, czy są to jakieś konkretne rzeczy (ubrania, dokumenty, pieniądze, telefon, ładowarka, sprzęt typu latarka itp.)
✅ jakie są ulubione miejsca dziecka, gdzie często i chętnie przebywa, czy posiada jakieś szczególne miejsce, o którym opowiadało;
✅ jak przebiegała ostatnia doba – czy wydarzyło się coś nietypowego, jak zachowywało się dziecko w ciągu ostatnich 24h;
✅ jak wyglądały ostatnie tygodnie/miesiące przed zaginięciem – czy zmieniło się coś w życiu dziecka, czy doświadczyło jakiegoś kryzysu (niepowodzenie w szkole, kłótnia z przyjaciółmi, konflikt w domu lub szkole, rozwód rodziców, utrata bliskiej osoby, choroba, przeprowadzka, zmiana szkoły i inne),
✅ czy nastąpiła jakaś zmiana w zachowaniu dziecka – zmiana nastroju (np. zrobiło się apatyczne lub impulsywne), zachowania buntownicze, unikanie kontaktu z bliskimi, inne sugerujące, że dziecko doświadczyło kryzysu;
✅ czy zdarzyły się w przeszłości samowolne opuszczenia miejsca pobytu bez informacji dokąd się udaje, kiedy wróci;
✅ czy dziecko korzysta z opieki psychiatry lub psychologa – jeśli tak to z jakiego powodu, czy ma jakieś objawy (np. urojenia);
✅ w jaki sposób zazwyczaj radzi sobie w sytuacjach trudnych – czy szuka pomocy, czy zamyka się w sobie;
✅ jakie są dominujące cechy charakteru dziecka, najbardziej charakterystyczny rys osobowości (np. optymista, pesymista, kreatywny, odważny, lękliwy, energiczny, wytrwały, szybko zniechęcający się…);
✅ czy cierpi na choroby somatyczne? czy używa sprzętu leczniczego lub zażywa regularnie leki?

Powiedz o innych ważnych w TWOJEJ OCENIE zdarzeniach lub okolicznościach, mogących pomóc w odnalezieniu dziecka, nawet jeśli uważasz, że dla Policji mogą one nie mieć znaczenia. Pozwól specjalistom dokonać selekcji i oceny informacji – nie filtruj przekazywanej wiedzy.

W sytuacji zaginięcia KAŻDA informacja jest ważna.

Zgłoszenie na policję zaginięcia dziecka


zdjęcie tytułowe: People photo created by drobotdean - www.freepik.com

Zaginęło dziecko - co robić - dodano: 2020-02-18

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.