Aktualnoci

12 tysicy dodatkowych miejsc w obkach!

12 tysicy dodatkowych miejsc w obkach!

Rzd postanowi kontynuowa program Maluch, zapocztkowany w 2011, zaproponowa jednak jego zmodyfikowan i rozszerzon wersj, nadajc mu nazw MALUCH plus. Program MRPiPS "Maluch plus" na 2017 r...

Czytaj wicej >

Maluchy.pl logo
cia

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Start new topic Reply to this topic
Start new topic Reply to this topic
2 Stron V   1 2 następna  

Astma i alergia a pasożyty - artykuł (bardzo długi)

> 
skanna
pon, 05 gru 2005 - 15:58
Kopiuję z innego forum, myślę, że warto się z tym zapoznać

Irena Wartołowska
Lekarz pediatra alergolog

Miejsce pracy : Poradnia
Alergologiczna dla Dzieci
Z.O.Z. W-wa Śródmieście
ul.Rutkowskiego 12

Metabolity pasożytów
jako główny czynnik patogenny w powstawaniu astmy


( Blokują ciała odpornościowe, torując drogę wirusom i bakteriom, dają stany spastyczne dróg oddechowych, powodują zwiększoną przepuszczalność naczyń. Są mocnym alergenem, dającym ekspozycję do wszelkich następnych uczuleń )
Przez 13 lat prowadziłam Poradnię Alergologiczną dla Dzieci z Woj.
Warszawskiego. W tym czasie przez Poradnię przeszło 1748 ciężko chorych dzieci.
Przed objęciem tej placówki pracowałam w Rabce - dzieci z woj. warszawskiego uważano za najciężej chore z całej Polski. Przyjeżdżały w stanie duszności, wyjeżdżały z niewielką lub zupełnie bez poprawy.
Po wprowadzeniu rutynowego odrobaczenia każdego dziecka chorego na astmę, ustępowały objawy duszności niezależnie od tego, czy dziecko chorowało od 2 czy od 10 lat. Astma ustępowała u dzieci, ich rodziców i dziadków. Leczeniem obejmowałam cała rodzinę.
Nie było potrzeby wysyłania dzieci do uzdrowisk, jeżeli wyjeżdżały to ze
względów społecznych : matka szła do szpitala a w domu nie było opieki.
Po powrocie z sanatorium każde dziecko było ponownie odrobaczone.

Jak do tego doszłam

Już na początku mojej samodzielnej pracy zauważyłam, że - tam gdzie znalazłam jaja pasożytów - po podaniu odpowiednich leków dziecko przestawało chorować, ustępowały stany nawrotowej duszności.
Zaczęłam intensywnie szukać pasożytów, ilość badań koprologicznych
sięgała 20, 40 a nawet 60 razy. Na 1000 dzieci w ten sposób przebadanych zaledwie u połowy znaleziono pokrycie laboratoryjne.
U wszystkich dzieci nie tylko zmniejszała się albo ustępowała duszność, ale obserwowałam ustępowanie takich objawów jak : szerokie źrenice, ślinotok, potliwość, ogryzanie paznokci, zgrzytanie zębami, mowa przez sen, lęki nocne, krzyki, w nocy (obserwowałam trzy przypadki) -moje spostrzeżenie : choroba lokomocyjna spowodowana jest inwazją glisty ludzkiej. Były to objawy charakterystyczne dla robaczycy. Jady robaków są wagotropowe.
Wszystkie dzieci chore na astmę mają objawy kliniczne zarobaczenia - objawy podrażnienia układu błędnego. Wszystkim dzieciom chorym na astmę zaczęłam podawać leki przeciw pasożytom w oparciu o ich kliniczne objawy.
W miarę upływu czasu zauważyłam, że :
1. dzieci chore na astmę, po podaniu leków przeciwrobaczycowych nie tylko przestają chorować na nawrotowe nieżyty dróg oddechowych, ale są odporne na choroby zakaźne. W czasie epidemii w szkole nie chorują na świnkę, odrę, ospę wietrzną, razem z całą rodziną po kuracji przeciw owsikom i lambliom, nie chorują na grypę. Chciałoby się odważnie powiedzieć : pasożyty torują drogę wirusom.
2. robaki obłe, będąc jadami wagotropowymi, dają stany spastyczne oskrzeli. Po podaniu leków przeciw owsikom, gliście i włosogłówce mija kaszel o charakterze spastycznym.
O słuszności wyżej podanych spostrzeżeń mówią doświadczenia wykonywane na zwierzętach : drażnienie za pomocą elektrody gałązki zstępującej nerwu błędnego daje stan spastyczny oskrzeli, po odjęciu elektrody mija duszność bez żadnych następstw. Natomiast blokada tejże gałązki nerwu błędnego, której dokonywał w swoim czasie św.p. prof. Radliński, powoduje ustępowanie ciężkich ataków astmy (obserwowałam dwa takie przypadki), ale pozostają objawy zatrucia organizmu:
szarość powłok, sinica warg, potliwość, mocna akcja serca, falowanie naczyń szyjnych, męczliwość.
Po lekach przeciw pasożytom mijają nie tylko ataki duszności, ale ustępują objawy ciężkiego zatrucia wyżej wymienione, spowodowane jadami pasożytów. Mija powiększona wątroba, często występująca na 3 - 4 cm spod łuku żebrowego, chowa się pod łuk żebrowy powiększona śledziona - 3 razy obserwowałam u niemowląt.
Dr Kowalski (Wiad. Parazytologiczne) stwierdzał degenerację komórek wątroby przy istniejącej infestacji glistą w przewodzie pokarmowym u trzody chlewnej. Antygenowo jady glisty zwierzęcej są podobne do glisty ludzkiej.Zarzuty w stosunku do mnie, że stosuję szkodliwe leki przeciw pasożytom bez ich potwierdzenia w kale są niesłuszne.
Gdyby nawet leki były toksyczne (tego nie zauważyłam), działają one krótko, a metabolity pasożytów całymi latami zatruwają organizm.
Obserwowałam kilka razy tzw. "pogorszenie", po pierwszej kuracji przeciw owsikom i gliście, w sensie przyspieszenia spodziewanego terminu ataku duszności, a jeden raz obserwowałam po raz pierwszy wyzwolenie się ataku astmy tam, gdzie dotąd nie występowała duszność. Było to u dziecka z ciężką postacią dermatitis atopica. Tłumaczę to zjawisko jako objaw Łukasiewicza - Hertzheimera na skutek uwalniania się większej ilości toksyn przy usuwaniu pasożytów. Dobrze o tym wiedzieć, uprzedzić matkę, dać leki przeciwalergiczne i po ustąpieniu objawów chorobowych od początku rozpocząć kurację. W wyżej
wymienionym przypadku ponowne zastosowanie rutynowych leków dało ustąpienie ciężkich zmian na skórze i nie powtórzyły się napady duszności.
Po odrobaczeniu normalizują się wyniki laboratoryjne: Odczyn Biemackiego, A, S, O. Mijają wzmożone odczyny po ugryzieniu przez owady. Mijają wzmożone dczyny po szczepionkach bakteryjnych.
Wybitnie poprawia się pamięć: dzieci z trójkowych uczniów stają się
piątkowymi, dzieci kwalifikujące się do szkoły specjalnej zostają dobrymi
uczniami.Mijają bóle głowy - nie zawiodłam żadnej matki.
Mija nadciśnienie po usunięciu robaków obłych, mija niedociśnienie po kuracji przeciw lambliom.

Za etiologią pasożytniczą chorób układu oddechowego przemawia również doświadczenie dr Sprehna z Lipska. Obserwował on nowonarodzone liski, oddzielał je od matek, stwarzał im jałowe warunki i co pewien czas powodował u nich inwazję pasożytami, coraz to innym gatunkiem robaka.
Po inwazji jednym gatunkiem robaka, liski nie zdradzały żadnych objawów chorobowych : wesołe, ruchliwe, łaknienie bardzo dobre.
Po inwazji drugim gatunkiem robaka, traciły łaknienie, były mniej ruchliwe.
Po inwazji trzecim gatunkiem pasożyta stawały się osowiałe, zaczynały
chorować.

Na co?

Na zapalenie oskrzeli, na zapalenie płuc. Załamywała się odporność
obserwowanych lisków z jakimś powinowactwem.

Podsumowując : głośny kaszel spastyczny mija po lekach przeciw robakom obłym, zwłaszcza po owsikach i gliście; cicha duszność ustępuje po zastosowaniu leków przeciw lambliom.
Wydaje się, że cicha duszność związana jest ze zwiększoną przepuszczalnością naczyń układu oddechowego.
Lamblie, do pewnego czasu nieszkodliwe, albo mało zauważalne w swym
patogennym działaniu, w pewnym momencie - może pod wpływem wtargnięcia nowych pasożytów, może pod wpływem zaistnienia infekcji bakteryjnej zewnątrz- lub wewnątrzpochodnej (namnożenie się bakterii w zatokach, migdałkach, w zębach pod wpływem zmniejszonej odporności organizmu) -mogą nabrać właściwości antygenowych.
Fenomen łączenia się antygenu z przeciwciałem, w tym wypadku może nastąpić w ścianie naczyń układu oddechowego, uszkodzonego kilkakrotnymi infekcjami, przy spółistniejących wadach wrodzonych, wreszcie przy obciążeniu dziedzicznym atopii. Układ oddechowy może stać się narządem wstrząsowym jako locus minoris resistentiae.
Za etiologią pasożytniczą zwiększonej przepuszczalności naczyń przemawia ustępowanie nawrotowych obrzęków Quirecke'go, nawrotowych ostrych zapaleń krtani po lekach przeciw lambliom. Trzy razy obserwowałam ustąpienie płynu przesiękowego z jamy brzusznej po podaniu metronidazolu (po trzech dniach).
Dobre lub złe wyniki leczenia astmy również potwierdzają pasożytniczą
etiologię cierpienia.
Nie ma poprawy, gdy dziecko oddawane jest do żłobka lub przedszkola, gdzie narażone jest na inwazję owsików.

Obecność owsików i lamblii jest zawsze związana z człowiekiem od jego
pierwszych miesięcy życia.
Dr Batko w 80 % przypadkach stwierdził jaja owsików w kurzu domowym. W woj.
Poradni Alergologicznej stwierdziłam, że kichanie jest patogennym objawem
owsicy.

Któż z nas nie kicha ?


Drugim pasożytem, który stale towarzyszy człowiekowi, są
lamblie. Stacja SAN-EPID na Pradze II w Warszawie u niemowląt w żłobkach, na swoim terenie, znalazła lamblie w 80 % przypadków.

Wprowadzenie trzeciego, a nawet czwartego gatunku pasożyta (larwa glisty, jaja włosogłówki) z jarzynami podanymi w surówkach, co zdarza się najczęściej w żłobkach i przedszkolach stwarza warunki do powstawania zapaleń dróg oddechowych.

Cykliczność nieżytów dróg oddechowych, potem cykliczności napadów duszności można tłumaczyć cyklicznością jajeczkowania i cystowania pasożytów. Lamblie cystują co 26 dni, co 28 dni jajeczkują owsiki, glista jajeczkuje co 2,5 miesiąca ( jaki jest cykl jajeczkowania włosogłówki nie znalazłam w literaturze).

Niewytłumaczalne dotąd przyczyny samoistnego ustępowania astmy i niezrozumiałe powtórne jej nawroty można tłumaczyć wiekiem przeżycia robaków (glista żyje 2 lata, włosogłówka 5 lat) o powtórną ich inwazją.

Nie ma również poprawy, gdy chory na astmę jada w punktach zbiorowego żywienia, gdzie zagraża mu inwazja larwą glisty ludzkiej lub jajami włosogłówki z powodu źle umytych jarzyn i owoców ( najbardziej groźna jest truskawka i zielone pędy marchewki).

Nie ma poprawy tam gdzie ojciec lub któreś z dorastającego rodzeństwa nie przyjmuje leków przeciw owsikom i lambliom, lub tam gdzie nie przestrzega się rygorystycznie zalecanej przez lekarza higieny osobistej.

Nie ma ustąpienia objawów duszności u dzieci pracowników służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, ponieważ mają oni stały kontakt z zakażona bielizna pacjenta. Jedna samiczka owsika wychodząc z kiszki stolcowej rozpada się i uwalnia 20 tys. jaj.

Podam schemat leczenia wypracowany w Wojewódzkiej Poradni Alergologicznej.

W czasie duszności szczególnie przedłużającej się i nie ustępującej pod wpływem leków przeciwalergicznych podawano antybiotyk o szerokim wachlarzu działania przez 10 dni, potem sulfonamidy przez 7 dni. Po ustąpieniu gorączki i stanu duszności zalecano polivaceinę słabą podskórnie metodą odczulającą, a w 3-4 dni
po odstawieniu sulfonamidów podawano leki przeciw pasożytom w ustalonej kolejności, przeciw owsikom i gliście, potem leki przeciw włosogłówce i wreście metronidazol na zmianę z chlorchinaldiną lub furazolidem.

Dokładną metodę podam oddzielnie, ale tutaj chcę mocno zaakcentować:
Nie wolno na początku kuracji podawać leków przeciw lambliom, gdyby nawet w kale pacjenta znaleziono cysty lamblii, a nie wykryto larw glisty czy włosogłówki.

Zachodzi zła tolerancja na leki przeciw pierwotniakom, lub nawet ujawnia się ciężka choroba ( w 16 % - pisze o tym dr Batko, a w tym samym procencie zauważono to zjawisko w Wojewódzkiej Poradni Alergologicznej).

Obserwuje się niechęć do leków, aż do występowania wymiotów, pojawiają się wykwity skórne, notowano ropne anginy.

W czasie ciężkich duszności u ludzi dorosłych – działo się to w rodzinie pacjenta – jeśli duszność nie ustępowała po antybiotyku i środkach przeciwalergicznych, zalecano głęboki wlewki przez 5 minut z jednego litra wywaru z czosnku ( 6 ząbków czosnku zmiażdżonych i gotowanych przez 5 minut w 1 litrze wody codziennie wieczorem przez 40 dni).Znalazłam w literaturze, ze głębokie wlewy z czosnku stosowane przez 40 dni usuwają nie tylko owsiki, ale i włosogłówkę, która żyje w jelicie grubym.

Sama obserwowałam ustąpienie duszności już po 15-17 wlewach tam gdzie sterydy nie pomagały, odstawiono je, bo po lewatywach nie były potrzebne.

Dopiero w czasie ciszy nie obawiałam się podać kuracji przeciw pasożytom.
Chciałabym przedstawić ciekawy i pouczający przypadek.
Zgłosił się do poradni z matką 17 letni pacjent w stanie bardzo ciężkiej
duszności, cały pokryty strupem łuszczycowym, od czubka prawie bez włosów głowy do palców u nóg. Lśniły oczy i bez strupów była czerwień warg.

Tragiczny obraz człowieka !

Chorował od pierwszych lat życia. Miałam już doświadczenie w leczeniu ciężkich przypadków: antybiotyk, leki przeciw owsikom i gliście, w czasie drugiej kuracji leki przeciw włosogłówce. Po drugiej kuracji, a w trakcie trzeciej stan bardzo dobry, nie było śladu duszności, skóra oczyściła się, przepisałam leki przeciw lambliom.

Na czwartą wizytę pacjent nie zgłosił się. Po trzykrotnym wezwaniu listownym przyjechała matka. Pacjent wśród najlepszego zdrowia dostał wstrząsu anafilaktycznego, prawdopodobnie przez ponowną inwazje pasożytów: w ciągu 3 dni leżał w szpitalu na reanimacji i nie chciał nawet słyszeć o dalszych próbach leczenia. Przekonałam jednak matkę, zapisałam zaocznie od początku wszystkie leki, dodając szczepionkę bakteryjną wieloważną do podskórnego stosowania metodą odczulającą.
Po kilku latach w czasie, kiedy już byłam na emeryturze przyjechał do mnie do domu ze śliczną żoną i pięknym zdrowym dzieciątkiem na ręku. Przyjechał podziękować za"piękne życie&" Trafił do dobrej, kochającej się rodziny.

Jaki błąd popełniłam przed kilku laty ?

W czasie pierwszej wizyty nie mogłam podać szczepionki bakteryjnej podskórnie, bo nie było zdrowego miejsca na skórze, a po drugiej kuracji w czasie trzeciej wizyty, przeoczyłam, zapomniałam.
Przy tak wielkim stanie uczuleniowym, w jakim znajdował się pacjent, nie można było pozostawić go bezbronnego na ponowne, a nieuniknione wtargniecie pasożytów do organizmu. Gdybym w czasie trzeciej wizyty podała szczepionkę bakteryjną wieloważną od rozcieńczenia 1:1000 uzyskałabym nie tylko odczulenie na białko bakteryjne, ale pobudziłabym organizm do wytwarzania ciał blokujących wszystkie jady wnikające z zewnątrz organizmu i które zapobiegłyby wstrząsowi anafilaktycznemu.
Nawet kuracje podane zaocznie dały pełne ustąpienie objawów chorobowych bez nawrotów.

Chciałabym jeszcze opisać jeden przypadek, gdzie leki przeciw pasożytom nie tylko dały pełne zdrowie, ale uratowały pacjenta od pewnej śmierci. Jedyny przypadek w mojej praktyce uratowania życia przez zastosowanie leków przeciw pasożytom.

Zgłosiła się matka, która w swoim czasie była moją pacjentka, z prośbą, abym odwiedziła jej 8 letniego synka.
Od urodzenia chorował, a ostatnio okresy choroby nabrały bardzo ciężkiego przebiegu: cykliczne coraz bardziej wysokie temperatury, którym towarzyszyły obrzęki obu ślinianek. Lekarz laryngolog zastosował wszelki możliwe sposoby leczenia, ale nie mógł przerwać cyklu powtarzającej się choroby.
Z wielkim niepokojem przyjęłam wezwanie: zastałam chłopca po świeżym rzucie choroby, po podaniu antybiotyku.
Z objawów chorobowych: rozszerzone źrenice, dłonie wilgotne, wyraźne falowanie naczyń szyjnych, migdałki duże, rozpulchnione, próchnica ząbków, rąbek czerwony dziąsła w miejscu styku ze zdrowym zębem. Akcja serca mocna, tony czyste, wątroba wystawała na 2 cm spod łuku żebrowego. W karcie choroby (lekarz domowy
dal do wglądu) były zaznaczone cykliczne podskoki temperatury od stanów podgorączkowych do ostatnio dochodzących do 40 stopni, którym towarzyszyły obrzęki ślinianek. Rzutów naliczyłam 17, a powtarzały się regularnie, co 20 dni. Po za cyklicznością choroby w wywiadzie: zgrzytanie zębami, krzyki nocne.
Istniało na pewno zarobaczenie z objawami toksenii.

W tym czasie rodzice zdobyli lek verni-cyn, proteolityczny preparat, wyciąg z dyni indyjskiej, w trzy dni usuwający wszystkie obłe robaki. Preparat ten podałam, a po nim poleciłam leki przeciw lambliom – nie powtórzyły się więcej incydenty gorączkowe – chłopiec
był uratowany!
Miał jeszcze dwa razy powtarzające się cykle chorobowe, co kilka lat, ale
powtórzone leki przeciw pasożytom, (chociaż nie to samo) wyprowadziły z choroby. Jest zdrowy, prowadzi normalny tryb życia.
U omawiającego pacjenta stwierdziłam rzadko opisywany i niedoceniony objaw czerwonego rąbka na śluzówce dziąsła w miejscu styku z zębami. Występuje on w ciężkim toksycznym stanie zarobaczenia, mija po przeprowadzeniu kuracji przeciw pasożytom.
Konsultowałam się z lekarzem leczącym, laryngologiem, w sprawie wyżej opisanego pacjenta, znał z literatury podobne przypadki, gdzie zdjęcie kontrastowe przewodów ślinowych wykazywało rozszerzenie tych przewodów, a ślinianka wyglądała jak drzewo na jesień, na którym pozostało zaledwie kilka liści.

Podsumowanie

Praktyka czasami wyprzedza naukę. Sprawa pasożytów, ich szerokiego patogennego znaczenia musi znaleźć zainteresowanie nie tylko wśród lekarzy internistów, ale także immunologów.
We wszystkich nawrotowych chorobach przebiegających z klinicznymi objawami zarobaczenia, do których należy miedzy innymi i astma, powinno się brać pod uwagę współistniejącą inwazję pasożytami i usuwać je w oparciu o objawy kliniczne, nie tracić czasu na badania koprologiczne.
Nikt przy stawianiu diagnozy kokluszu nie szuka pałeczek Bordet-Gengeou, ponieważ trudne są do wykrycia.

Metoda leczenia w Poradni Alergologicznej dla dzieci.

Rozpoczynam od usuwania:
Owsików. Podaje pyrantelum przed pierwszym śniadaniem jednorazowo i po 12
dniach powtórnie, w dawkach zależnych od wieku i wagi:

Od 6 miesiąca życia syrop - ½ łyżeczki
Od 6 miesiąca życia syrop – 2/3 łyżeczki
Od roku życia syrop – 1 łyżeczka
Od 2-6 roku życia – ½ - 2 tabletki
Od 10 roku życia – 2 i ½ tabletki
Od 40 kg do 60 kg wagi – 3 tabletki
Powyżej 70 kg – 4 tabletki

Lek podaje się przed śniadaniem, tabletki należy rozetrzeć dokładnie na puder i wymieszać z małą ilością wody. Leczeniem obejmuję całą rodzinę. W przeddzień kuracji należy zmienić bieliznę pościelową. Na czas kuracji zaleca się chodzenie i spanie w dodatkowych obcisłych, bawełnianych majtkach, które trzeba oddzielnie gotować. Bardzo ważne jest codzienne podmywanie się i obfite smarowanie wazeliną okolic odbytu. Taką higienę zalecam w ciągu 5 tygodni.
Czasami stosuję lewatywy z czosnku (6 ząbków czosnku zmiażdżyć i gotować 5 minut w 1 litrze wody). Lewatywy stosuję się w wypadku, kiedy nie mogę uzyskać poprawy w stanie duszności po lekach konwencjonalnych. Po ustąpieniu rozpoczynam podawanie leków przeciwrobaczycowych.

Glista. Stosuje również pyrantelum, ale podaje ten lek czterokrotnie w
odstępach 12-to dniowych.
Włosogłówka. Leczenie vermoxem:

Od 2 roku życia - 2 x 1 tabletka
Starszym dzieciom – 2 x 2 tabletki
Dorosłym – 2 x 2 tabletki lub 2 x 3 tabletki

Vermox podaje po jedzeniu w ciągu 3 dni, powtarzam je czterokrotnie, co 12 dni.

Lamblie. Przed kuracją przeciw pierwotniakom podać antybiotyk w ciągu 5 dni. U niemowląt i dzieci do 2 roku życia stosuję furazolidon:
2 x 1 mała łyżeczka do roku życia
3 x 1 mała łyżeczka do 2 lat życia
4 łyżeczki dziennie do 3 roku życia.
przed jedzeniem przez 7 dni co 10 dni, 3 razy powtórzyć.

Starszym dzieciom metronidazol 2 x pół tabletki przed jedzeniem przez 7 dni.

Od 10 lat i dorosłym 2 x 1 tabletka – jeden dzień przerwa
W ciągu 7 dni chlorchinaldin 2 x 1 tabletka lub 3 x 1 tabletka po jedzeniu 2
dni przerwa.
W ciągu 7 dni metronidazol w dawkach jak wyżej- jeden dzień przerwa.
W ciągu 7 dni chlorchinaldin jak wyżej - 2 dni przerwa.
W ciągu 7 dni metronidazol w dawkach jak wyżej- jeden dzień przerwa.
W ciągu 7 dni chlorchinaldin jak wyżej.

Od ostatniego dnia trzeciej kuracji mertronidazolem, co 25 dni 2 x metronidazol w ciągu 3 dni w dawkach podawanych jako kuracja przypominająca w czasie 6, a jeszcze lepiej 12 miesięcy.

W przypadku stwierdzenia u pacjenta ogniska zapalnego odrobaczenie odkładamy do momentu jego zlikwidowania.

W czasie usuwania lamblii należy pamiętać, że podawanie metronodazolu daje biocenozy w jelitach, w związku, z czym następuje wzrost patogennych bacterium coli, które zawsze towarzyszom pierwotniakom.
Doc. Żeligowska polecała przez 5 dni V-cylinę w dawkach odpowiednio do wieku przed usuwaniem lamblii.

Przykład. Przy usuwaniu pasożytów jako pierwsze znalazłam lamblie i zajęłam się ich usuwaniem. Sześciomiesięcznemu dziecku podałam leki według metody Grota.
Przyjeżdża zatroskana matka: stany duszności minęły, ale zjawiły się ciężkie anginy ropne, co a tygodnie. Niech ten przypadek będzie przestrogą jak ważna jest kolejność podawania leków przy usuwaniu pasożytów. Prof. Groer uczył na wykładach: czasami usuwanie pasożytów jest niebezpieczne, czasami lepiej ich nie ruszać. Dr Batke w swej monografii o lambliozie nigdy nie radziła usuwać pierwotniaków przed zlikwidowaniem robaków obłych. W 16 % przypadków istnieje
złą tolerancja leków przeciw pierwotniakom, jeśli niedostatecznie były usunięte robaki obłe.

Przykład z mojej praktyki: dziecko po 2-krotnej kuracji Vermoxem otrzymuje Furazolidon. Przy każdej dawce oponuje przeciwko przyjmowaniu lekarstwa.
Zrozumiałam, ze niedostateczna była kuracja przeciw włosogłówce, bo tę
najtrudniej usunąć. Jeszcze raz wróciłam do odpowiedniego leku, po którym ponownie podany furazolidon okazał się bardzo smacznym lekiem. W nieodpowiednim czasie podane leki przeciw pasożytom czasami zaostrzają wykwity skórne, czasami powstają nowe, dotąd nie występujące, może zjawić się zadyszka, a nawet atak
astmy. Tłumaczę to zjawisko jako objaw Łukaszewicza- Kertzheimera. Środek docelowy niszczy pasożyty i zwiększa poziom toksyn we krwi. Trzeba o tym pamiętać, uprzedzić rodziców i warunkowo zalecić fenasolinę 2 x dziennie w dawce odpowiedniej do wieku.
skanna


Grupa: Zbanowani
Postów: 12,705
Dołączył: wto, 05 sie 03 - 08:50
Skąd: ...
Nr użytkownika: 970
post pon, 05 gru 2005 - 15:58
Post #1

Kopiuję z innego forum, myślę, że warto się z tym zapoznać

Irena Wartołowska
Lekarz pediatra alergolog

Miejsce pracy : Poradnia
Alergologiczna dla Dzieci
Z.O.Z. W-wa Śródmieście
ul.Rutkowskiego 12

Metabolity pasożytów
jako główny czynnik patogenny w powstawaniu astmy


( Blokują ciała odpornościowe, torując drogę wirusom i bakteriom, dają stany spastyczne dróg oddechowych, powodują zwiększoną przepuszczalność naczyń. Są mocnym alergenem, dającym ekspozycję do wszelkich następnych uczuleń )
Przez 13 lat prowadziłam Poradnię Alergologiczną dla Dzieci z Woj.
Warszawskiego. W tym czasie przez Poradnię przeszło 1748 ciężko chorych dzieci.
Przed objęciem tej placówki pracowałam w Rabce - dzieci z woj. warszawskiego uważano za najciężej chore z całej Polski. Przyjeżdżały w stanie duszności, wyjeżdżały z niewielką lub zupełnie bez poprawy.
Po wprowadzeniu rutynowego odrobaczenia każdego dziecka chorego na astmę, ustępowały objawy duszności niezależnie od tego, czy dziecko chorowało od 2 czy od 10 lat. Astma ustępowała u dzieci, ich rodziców i dziadków. Leczeniem obejmowałam cała rodzinę.
Nie było potrzeby wysyłania dzieci do uzdrowisk, jeżeli wyjeżdżały to ze
względów społecznych : matka szła do szpitala a w domu nie było opieki.
Po powrocie z sanatorium każde dziecko było ponownie odrobaczone.

Jak do tego doszłam

Już na początku mojej samodzielnej pracy zauważyłam, że - tam gdzie znalazłam jaja pasożytów - po podaniu odpowiednich leków dziecko przestawało chorować, ustępowały stany nawrotowej duszności.
Zaczęłam intensywnie szukać pasożytów, ilość badań koprologicznych
sięgała 20, 40 a nawet 60 razy. Na 1000 dzieci w ten sposób przebadanych zaledwie u połowy znaleziono pokrycie laboratoryjne.
U wszystkich dzieci nie tylko zmniejszała się albo ustępowała duszność, ale obserwowałam ustępowanie takich objawów jak : szerokie źrenice, ślinotok, potliwość, ogryzanie paznokci, zgrzytanie zębami, mowa przez sen, lęki nocne, krzyki, w nocy (obserwowałam trzy przypadki) -moje spostrzeżenie : choroba lokomocyjna spowodowana jest inwazją glisty ludzkiej. Były to objawy charakterystyczne dla robaczycy. Jady robaków są wagotropowe.
Wszystkie dzieci chore na astmę mają objawy kliniczne zarobaczenia - objawy podrażnienia układu błędnego. Wszystkim dzieciom chorym na astmę zaczęłam podawać leki przeciw pasożytom w oparciu o ich kliniczne objawy.
W miarę upływu czasu zauważyłam, że :
1. dzieci chore na astmę, po podaniu leków przeciwrobaczycowych nie tylko przestają chorować na nawrotowe nieżyty dróg oddechowych, ale są odporne na choroby zakaźne. W czasie epidemii w szkole nie chorują na świnkę, odrę, ospę wietrzną, razem z całą rodziną po kuracji przeciw owsikom i lambliom, nie chorują na grypę. Chciałoby się odważnie powiedzieć : pasożyty torują drogę wirusom.
2. robaki obłe, będąc jadami wagotropowymi, dają stany spastyczne oskrzeli. Po podaniu leków przeciw owsikom, gliście i włosogłówce mija kaszel o charakterze spastycznym.
O słuszności wyżej podanych spostrzeżeń mówią doświadczenia wykonywane na zwierzętach : drażnienie za pomocą elektrody gałązki zstępującej nerwu błędnego daje stan spastyczny oskrzeli, po odjęciu elektrody mija duszność bez żadnych następstw. Natomiast blokada tejże gałązki nerwu błędnego, której dokonywał w swoim czasie św.p. prof. Radliński, powoduje ustępowanie ciężkich ataków astmy (obserwowałam dwa takie przypadki), ale pozostają objawy zatrucia organizmu:
szarość powłok, sinica warg, potliwość, mocna akcja serca, falowanie naczyń szyjnych, męczliwość.
Po lekach przeciw pasożytom mijają nie tylko ataki duszności, ale ustępują objawy ciężkiego zatrucia wyżej wymienione, spowodowane jadami pasożytów. Mija powiększona wątroba, często występująca na 3 - 4 cm spod łuku żebrowego, chowa się pod łuk żebrowy powiększona śledziona - 3 razy obserwowałam u niemowląt.
Dr Kowalski (Wiad. Parazytologiczne) stwierdzał degenerację komórek wątroby przy istniejącej infestacji glistą w przewodzie pokarmowym u trzody chlewnej. Antygenowo jady glisty zwierzęcej są podobne do glisty ludzkiej.Zarzuty w stosunku do mnie, że stosuję szkodliwe leki przeciw pasożytom bez ich potwierdzenia w kale są niesłuszne.
Gdyby nawet leki były toksyczne (tego nie zauważyłam), działają one krótko, a metabolity pasożytów całymi latami zatruwają organizm.
Obserwowałam kilka razy tzw. "pogorszenie", po pierwszej kuracji przeciw owsikom i gliście, w sensie przyspieszenia spodziewanego terminu ataku duszności, a jeden raz obserwowałam po raz pierwszy wyzwolenie się ataku astmy tam, gdzie dotąd nie występowała duszność. Było to u dziecka z ciężką postacią dermatitis atopica. Tłumaczę to zjawisko jako objaw Łukasiewicza - Hertzheimera na skutek uwalniania się większej ilości toksyn przy usuwaniu pasożytów. Dobrze o tym wiedzieć, uprzedzić matkę, dać leki przeciwalergiczne i po ustąpieniu objawów chorobowych od początku rozpocząć kurację. W wyżej
wymienionym przypadku ponowne zastosowanie rutynowych leków dało ustąpienie ciężkich zmian na skórze i nie powtórzyły się napady duszności.
Po odrobaczeniu normalizują się wyniki laboratoryjne: Odczyn Biemackiego, A, S, O. Mijają wzmożone odczyny po ugryzieniu przez owady. Mijają wzmożone dczyny po szczepionkach bakteryjnych.
Wybitnie poprawia się pamięć: dzieci z trójkowych uczniów stają się
piątkowymi, dzieci kwalifikujące się do szkoły specjalnej zostają dobrymi
uczniami.Mijają bóle głowy - nie zawiodłam żadnej matki.
Mija nadciśnienie po usunięciu robaków obłych, mija niedociśnienie po kuracji przeciw lambliom.

Za etiologią pasożytniczą chorób układu oddechowego przemawia również doświadczenie dr Sprehna z Lipska. Obserwował on nowonarodzone liski, oddzielał je od matek, stwarzał im jałowe warunki i co pewien czas powodował u nich inwazję pasożytami, coraz to innym gatunkiem robaka.
Po inwazji jednym gatunkiem robaka, liski nie zdradzały żadnych objawów chorobowych : wesołe, ruchliwe, łaknienie bardzo dobre.
Po inwazji drugim gatunkiem robaka, traciły łaknienie, były mniej ruchliwe.
Po inwazji trzecim gatunkiem pasożyta stawały się osowiałe, zaczynały
chorować.

Na co?

Na zapalenie oskrzeli, na zapalenie płuc. Załamywała się odporność
obserwowanych lisków z jakimś powinowactwem.

Podsumowując : głośny kaszel spastyczny mija po lekach przeciw robakom obłym, zwłaszcza po owsikach i gliście; cicha duszność ustępuje po zastosowaniu leków przeciw lambliom.
Wydaje się, że cicha duszność związana jest ze zwiększoną przepuszczalnością naczyń układu oddechowego.
Lamblie, do pewnego czasu nieszkodliwe, albo mało zauważalne w swym
patogennym działaniu, w pewnym momencie - może pod wpływem wtargnięcia nowych pasożytów, może pod wpływem zaistnienia infekcji bakteryjnej zewnątrz- lub wewnątrzpochodnej (namnożenie się bakterii w zatokach, migdałkach, w zębach pod wpływem zmniejszonej odporności organizmu) -mogą nabrać właściwości antygenowych.
Fenomen łączenia się antygenu z przeciwciałem, w tym wypadku może nastąpić w ścianie naczyń układu oddechowego, uszkodzonego kilkakrotnymi infekcjami, przy spółistniejących wadach wrodzonych, wreszcie przy obciążeniu dziedzicznym atopii. Układ oddechowy może stać się narządem wstrząsowym jako locus minoris resistentiae.
Za etiologią pasożytniczą zwiększonej przepuszczalności naczyń przemawia ustępowanie nawrotowych obrzęków Quirecke'go, nawrotowych ostrych zapaleń krtani po lekach przeciw lambliom. Trzy razy obserwowałam ustąpienie płynu przesiękowego z jamy brzusznej po podaniu metronidazolu (po trzech dniach).
Dobre lub złe wyniki leczenia astmy również potwierdzają pasożytniczą
etiologię cierpienia.
Nie ma poprawy, gdy dziecko oddawane jest do żłobka lub przedszkola, gdzie narażone jest na inwazję owsików.

Obecność owsików i lamblii jest zawsze związana z człowiekiem od jego
pierwszych miesięcy życia.
Dr Batko w 80 % przypadkach stwierdził jaja owsików w kurzu domowym. W woj.
Poradni Alergologicznej stwierdziłam, że kichanie jest patogennym objawem
owsicy.

Któż z nas nie kicha ?


Drugim pasożytem, który stale towarzyszy człowiekowi, są
lamblie. Stacja SAN-EPID na Pradze II w Warszawie u niemowląt w żłobkach, na swoim terenie, znalazła lamblie w 80 % przypadków.

Wprowadzenie trzeciego, a nawet czwartego gatunku pasożyta (larwa glisty, jaja włosogłówki) z jarzynami podanymi w surówkach, co zdarza się najczęściej w żłobkach i przedszkolach stwarza warunki do powstawania zapaleń dróg oddechowych.

Cykliczność nieżytów dróg oddechowych, potem cykliczności napadów duszności można tłumaczyć cyklicznością jajeczkowania i cystowania pasożytów. Lamblie cystują co 26 dni, co 28 dni jajeczkują owsiki, glista jajeczkuje co 2,5 miesiąca ( jaki jest cykl jajeczkowania włosogłówki nie znalazłam w literaturze).

Niewytłumaczalne dotąd przyczyny samoistnego ustępowania astmy i niezrozumiałe powtórne jej nawroty można tłumaczyć wiekiem przeżycia robaków (glista żyje 2 lata, włosogłówka 5 lat) o powtórną ich inwazją.

Nie ma również poprawy, gdy chory na astmę jada w punktach zbiorowego żywienia, gdzie zagraża mu inwazja larwą glisty ludzkiej lub jajami włosogłówki z powodu źle umytych jarzyn i owoców ( najbardziej groźna jest truskawka i zielone pędy marchewki).

Nie ma poprawy tam gdzie ojciec lub któreś z dorastającego rodzeństwa nie przyjmuje leków przeciw owsikom i lambliom, lub tam gdzie nie przestrzega się rygorystycznie zalecanej przez lekarza higieny osobistej.

Nie ma ustąpienia objawów duszności u dzieci pracowników służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, ponieważ mają oni stały kontakt z zakażona bielizna pacjenta. Jedna samiczka owsika wychodząc z kiszki stolcowej rozpada się i uwalnia 20 tys. jaj.

Podam schemat leczenia wypracowany w Wojewódzkiej Poradni Alergologicznej.

W czasie duszności szczególnie przedłużającej się i nie ustępującej pod wpływem leków przeciwalergicznych podawano antybiotyk o szerokim wachlarzu działania przez 10 dni, potem sulfonamidy przez 7 dni. Po ustąpieniu gorączki i stanu duszności zalecano polivaceinę słabą podskórnie metodą odczulającą, a w 3-4 dni
po odstawieniu sulfonamidów podawano leki przeciw pasożytom w ustalonej kolejności, przeciw owsikom i gliście, potem leki przeciw włosogłówce i wreście metronidazol na zmianę z chlorchinaldiną lub furazolidem.

Dokładną metodę podam oddzielnie, ale tutaj chcę mocno zaakcentować:
Nie wolno na początku kuracji podawać leków przeciw lambliom, gdyby nawet w kale pacjenta znaleziono cysty lamblii, a nie wykryto larw glisty czy włosogłówki.

Zachodzi zła tolerancja na leki przeciw pierwotniakom, lub nawet ujawnia się ciężka choroba ( w 16 % - pisze o tym dr Batko, a w tym samym procencie zauważono to zjawisko w Wojewódzkiej Poradni Alergologicznej).

Obserwuje się niechęć do leków, aż do występowania wymiotów, pojawiają się wykwity skórne, notowano ropne anginy.

W czasie ciężkich duszności u ludzi dorosłych – działo się to w rodzinie pacjenta – jeśli duszność nie ustępowała po antybiotyku i środkach przeciwalergicznych, zalecano głęboki wlewki przez 5 minut z jednego litra wywaru z czosnku ( 6 ząbków czosnku zmiażdżonych i gotowanych przez 5 minut w 1 litrze wody codziennie wieczorem przez 40 dni).Znalazłam w literaturze, ze głębokie wlewy z czosnku stosowane przez 40 dni usuwają nie tylko owsiki, ale i włosogłówkę, która żyje w jelicie grubym.

Sama obserwowałam ustąpienie duszności już po 15-17 wlewach tam gdzie sterydy nie pomagały, odstawiono je, bo po lewatywach nie były potrzebne.

Dopiero w czasie ciszy nie obawiałam się podać kuracji przeciw pasożytom.
Chciałabym przedstawić ciekawy i pouczający przypadek.
Zgłosił się do poradni z matką 17 letni pacjent w stanie bardzo ciężkiej
duszności, cały pokryty strupem łuszczycowym, od czubka prawie bez włosów głowy do palców u nóg. Lśniły oczy i bez strupów była czerwień warg.

Tragiczny obraz człowieka !

Chorował od pierwszych lat życia. Miałam już doświadczenie w leczeniu ciężkich przypadków: antybiotyk, leki przeciw owsikom i gliście, w czasie drugiej kuracji leki przeciw włosogłówce. Po drugiej kuracji, a w trakcie trzeciej stan bardzo dobry, nie było śladu duszności, skóra oczyściła się, przepisałam leki przeciw lambliom.

Na czwartą wizytę pacjent nie zgłosił się. Po trzykrotnym wezwaniu listownym przyjechała matka. Pacjent wśród najlepszego zdrowia dostał wstrząsu anafilaktycznego, prawdopodobnie przez ponowną inwazje pasożytów: w ciągu 3 dni leżał w szpitalu na reanimacji i nie chciał nawet słyszeć o dalszych próbach leczenia. Przekonałam jednak matkę, zapisałam zaocznie od początku wszystkie leki, dodając szczepionkę bakteryjną wieloważną do podskórnego stosowania metodą odczulającą.
Po kilku latach w czasie, kiedy już byłam na emeryturze przyjechał do mnie do domu ze śliczną żoną i pięknym zdrowym dzieciątkiem na ręku. Przyjechał podziękować za"piękne życie&" Trafił do dobrej, kochającej się rodziny.

Jaki błąd popełniłam przed kilku laty ?

W czasie pierwszej wizyty nie mogłam podać szczepionki bakteryjnej podskórnie, bo nie było zdrowego miejsca na skórze, a po drugiej kuracji w czasie trzeciej wizyty, przeoczyłam, zapomniałam.
Przy tak wielkim stanie uczuleniowym, w jakim znajdował się pacjent, nie można było pozostawić go bezbronnego na ponowne, a nieuniknione wtargniecie pasożytów do organizmu. Gdybym w czasie trzeciej wizyty podała szczepionkę bakteryjną wieloważną od rozcieńczenia 1:1000 uzyskałabym nie tylko odczulenie na białko bakteryjne, ale pobudziłabym organizm do wytwarzania ciał blokujących wszystkie jady wnikające z zewnątrz organizmu i które zapobiegłyby wstrząsowi anafilaktycznemu.
Nawet kuracje podane zaocznie dały pełne ustąpienie objawów chorobowych bez nawrotów.

Chciałabym jeszcze opisać jeden przypadek, gdzie leki przeciw pasożytom nie tylko dały pełne zdrowie, ale uratowały pacjenta od pewnej śmierci. Jedyny przypadek w mojej praktyce uratowania życia przez zastosowanie leków przeciw pasożytom.

Zgłosiła się matka, która w swoim czasie była moją pacjentka, z prośbą, abym odwiedziła jej 8 letniego synka.
Od urodzenia chorował, a ostatnio okresy choroby nabrały bardzo ciężkiego przebiegu: cykliczne coraz bardziej wysokie temperatury, którym towarzyszyły obrzęki obu ślinianek. Lekarz laryngolog zastosował wszelki możliwe sposoby leczenia, ale nie mógł przerwać cyklu powtarzającej się choroby.
Z wielkim niepokojem przyjęłam wezwanie: zastałam chłopca po świeżym rzucie choroby, po podaniu antybiotyku.
Z objawów chorobowych: rozszerzone źrenice, dłonie wilgotne, wyraźne falowanie naczyń szyjnych, migdałki duże, rozpulchnione, próchnica ząbków, rąbek czerwony dziąsła w miejscu styku ze zdrowym zębem. Akcja serca mocna, tony czyste, wątroba wystawała na 2 cm spod łuku żebrowego. W karcie choroby (lekarz domowy
dal do wglądu) były zaznaczone cykliczne podskoki temperatury od stanów podgorączkowych do ostatnio dochodzących do 40 stopni, którym towarzyszyły obrzęki ślinianek. Rzutów naliczyłam 17, a powtarzały się regularnie, co 20 dni. Po za cyklicznością choroby w wywiadzie: zgrzytanie zębami, krzyki nocne.
Istniało na pewno zarobaczenie z objawami toksenii.

W tym czasie rodzice zdobyli lek verni-cyn, proteolityczny preparat, wyciąg z dyni indyjskiej, w trzy dni usuwający wszystkie obłe robaki. Preparat ten podałam, a po nim poleciłam leki przeciw lambliom – nie powtórzyły się więcej incydenty gorączkowe – chłopiec
był uratowany!
Miał jeszcze dwa razy powtarzające się cykle chorobowe, co kilka lat, ale
powtórzone leki przeciw pasożytom, (chociaż nie to samo) wyprowadziły z choroby. Jest zdrowy, prowadzi normalny tryb życia.
U omawiającego pacjenta stwierdziłam rzadko opisywany i niedoceniony objaw czerwonego rąbka na śluzówce dziąsła w miejscu styku z zębami. Występuje on w ciężkim toksycznym stanie zarobaczenia, mija po przeprowadzeniu kuracji przeciw pasożytom.
Konsultowałam się z lekarzem leczącym, laryngologiem, w sprawie wyżej opisanego pacjenta, znał z literatury podobne przypadki, gdzie zdjęcie kontrastowe przewodów ślinowych wykazywało rozszerzenie tych przewodów, a ślinianka wyglądała jak drzewo na jesień, na którym pozostało zaledwie kilka liści.

Podsumowanie

Praktyka czasami wyprzedza naukę. Sprawa pasożytów, ich szerokiego patogennego znaczenia musi znaleźć zainteresowanie nie tylko wśród lekarzy internistów, ale także immunologów.
We wszystkich nawrotowych chorobach przebiegających z klinicznymi objawami zarobaczenia, do których należy miedzy innymi i astma, powinno się brać pod uwagę współistniejącą inwazję pasożytami i usuwać je w oparciu o objawy kliniczne, nie tracić czasu na badania koprologiczne.
Nikt przy stawianiu diagnozy kokluszu nie szuka pałeczek Bordet-Gengeou, ponieważ trudne są do wykrycia.

Metoda leczenia w Poradni Alergologicznej dla dzieci.

Rozpoczynam od usuwania:
Owsików. Podaje pyrantelum przed pierwszym śniadaniem jednorazowo i po 12
dniach powtórnie, w dawkach zależnych od wieku i wagi:

Od 6 miesiąca życia syrop - ½ łyżeczki
Od 6 miesiąca życia syrop – 2/3 łyżeczki
Od roku życia syrop – 1 łyżeczka
Od 2-6 roku życia – ½ - 2 tabletki
Od 10 roku życia – 2 i ½ tabletki
Od 40 kg do 60 kg wagi – 3 tabletki
Powyżej 70 kg – 4 tabletki

Lek podaje się przed śniadaniem, tabletki należy rozetrzeć dokładnie na puder i wymieszać z małą ilością wody. Leczeniem obejmuję całą rodzinę. W przeddzień kuracji należy zmienić bieliznę pościelową. Na czas kuracji zaleca się chodzenie i spanie w dodatkowych obcisłych, bawełnianych majtkach, które trzeba oddzielnie gotować. Bardzo ważne jest codzienne podmywanie się i obfite smarowanie wazeliną okolic odbytu. Taką higienę zalecam w ciągu 5 tygodni.
Czasami stosuję lewatywy z czosnku (6 ząbków czosnku zmiażdżyć i gotować 5 minut w 1 litrze wody). Lewatywy stosuję się w wypadku, kiedy nie mogę uzyskać poprawy w stanie duszności po lekach konwencjonalnych. Po ustąpieniu rozpoczynam podawanie leków przeciwrobaczycowych.

Glista. Stosuje również pyrantelum, ale podaje ten lek czterokrotnie w
odstępach 12-to dniowych.
Włosogłówka. Leczenie vermoxem:

Od 2 roku życia - 2 x 1 tabletka
Starszym dzieciom – 2 x 2 tabletki
Dorosłym – 2 x 2 tabletki lub 2 x 3 tabletki

Vermox podaje po jedzeniu w ciągu 3 dni, powtarzam je czterokrotnie, co 12 dni.

Lamblie. Przed kuracją przeciw pierwotniakom podać antybiotyk w ciągu 5 dni. U niemowląt i dzieci do 2 roku życia stosuję furazolidon:
2 x 1 mała łyżeczka do roku życia
3 x 1 mała łyżeczka do 2 lat życia
4 łyżeczki dziennie do 3 roku życia.
przed jedzeniem przez 7 dni co 10 dni, 3 razy powtórzyć.

Starszym dzieciom metronidazol 2 x pół tabletki przed jedzeniem przez 7 dni.

Od 10 lat i dorosłym 2 x 1 tabletka – jeden dzień przerwa
W ciągu 7 dni chlorchinaldin 2 x 1 tabletka lub 3 x 1 tabletka po jedzeniu 2
dni przerwa.
W ciągu 7 dni metronidazol w dawkach jak wyżej- jeden dzień przerwa.
W ciągu 7 dni chlorchinaldin jak wyżej - 2 dni przerwa.
W ciągu 7 dni metronidazol w dawkach jak wyżej- jeden dzień przerwa.
W ciągu 7 dni chlorchinaldin jak wyżej.

Od ostatniego dnia trzeciej kuracji mertronidazolem, co 25 dni 2 x metronidazol w ciągu 3 dni w dawkach podawanych jako kuracja przypominająca w czasie 6, a jeszcze lepiej 12 miesięcy.

W przypadku stwierdzenia u pacjenta ogniska zapalnego odrobaczenie odkładamy do momentu jego zlikwidowania.

W czasie usuwania lamblii należy pamiętać, że podawanie metronodazolu daje biocenozy w jelitach, w związku, z czym następuje wzrost patogennych bacterium coli, które zawsze towarzyszom pierwotniakom.
Doc. Żeligowska polecała przez 5 dni V-cylinę w dawkach odpowiednio do wieku przed usuwaniem lamblii.

Przykład. Przy usuwaniu pasożytów jako pierwsze znalazłam lamblie i zajęłam się ich usuwaniem. Sześciomiesięcznemu dziecku podałam leki według metody Grota.
Przyjeżdża zatroskana matka: stany duszności minęły, ale zjawiły się ciężkie anginy ropne, co a tygodnie. Niech ten przypadek będzie przestrogą jak ważna jest kolejność podawania leków przy usuwaniu pasożytów. Prof. Groer uczył na wykładach: czasami usuwanie pasożytów jest niebezpieczne, czasami lepiej ich nie ruszać. Dr Batke w swej monografii o lambliozie nigdy nie radziła usuwać pierwotniaków przed zlikwidowaniem robaków obłych. W 16 % przypadków istnieje
złą tolerancja leków przeciw pierwotniakom, jeśli niedostatecznie były usunięte robaki obłe.

Przykład z mojej praktyki: dziecko po 2-krotnej kuracji Vermoxem otrzymuje Furazolidon. Przy każdej dawce oponuje przeciwko przyjmowaniu lekarstwa.
Zrozumiałam, ze niedostateczna była kuracja przeciw włosogłówce, bo tę
najtrudniej usunąć. Jeszcze raz wróciłam do odpowiedniego leku, po którym ponownie podany furazolidon okazał się bardzo smacznym lekiem. W nieodpowiednim czasie podane leki przeciw pasożytom czasami zaostrzają wykwity skórne, czasami powstają nowe, dotąd nie występujące, może zjawić się zadyszka, a nawet atak
astmy. Tłumaczę to zjawisko jako objaw Łukaszewicza- Kertzheimera. Środek docelowy niszczy pasożyty i zwiększa poziom toksyn we krwi. Trzeba o tym pamiętać, uprzedzić rodziców i warunkowo zalecić fenasolinę 2 x dziennie w dawce odpowiedniej do wieku.

--------------------
Czy ten ptak kala gniazdo, co je kala
Czy ten , co mówić o tym nie pozwala?
- C.K.Norwid

Brałam wszystko na poważnie, to, co dzisiaj jest nieważne
- Kora i Maanam
użytkownik usunięty

Go??post pon, 05 gru 2005 - 18:57
Post #2

[post usunięty]
skanna
wto, 06 gru 2005 - 13:40
Z eDziecka, ale tam też przyszło z jakiegoś innego forum. Natomiast wiem, że niektórzy wrocławscy lekarze byli już z tego szkoleni, m.in. moja lekarka rodzinna icon_smile.gif
skanna


Grupa: Zbanowani
Postów: 12,705
Dołączył: wto, 05 sie 03 - 08:50
Skąd: ...
Nr użytkownika: 970
post wto, 06 gru 2005 - 13:40
Post #3

Z eDziecka, ale tam też przyszło z jakiegoś innego forum. Natomiast wiem, że niektórzy wrocławscy lekarze byli już z tego szkoleni, m.in. moja lekarka rodzinna icon_smile.gif

--------------------
Czy ten ptak kala gniazdo, co je kala
Czy ten , co mówić o tym nie pozwala?
- C.K.Norwid

Brałam wszystko na poważnie, to, co dzisiaj jest nieważne
- Kora i Maanam
agama76
śro, 07 gru 2005 - 19:44
skanna, a jaka to lekarka? Kurcze, ja nie moge we Wroclawiu znalezc lekarza ktory traktowalby pasozyty jako realne zagrozenie icon_sad.gif Moj syn ma astme, badania na pasozyty kilka razy wychodzily ujemne ale zawsze to byly pojedyncze badania - a wyczytalam ze powinno sie zbierac probki kalu przez 3 tyg! Ta lekarka twierdzi ze dzieci z astma odrobacza rutynowo i jest poprawa - co ja bym dala zeby mojemu synowi cos pomoglo, jeszcze zeby to sie okazalo takie proste jak podanie leku p/robaczego a nie codziennie sterydow od 2 lat...

Aga
agama76


Grupa: U?ytkownicy
Postów: 1,107
Dołączył: pon, 21 cze 04 - 21:18
Nr użytkownika: 1,877
post śro, 07 gru 2005 - 19:44
Post #4

skanna, a jaka to lekarka? Kurcze, ja nie moge we Wroclawiu znalezc lekarza ktory traktowalby pasozyty jako realne zagrozenie icon_sad.gif Moj syn ma astme, badania na pasozyty kilka razy wychodzily ujemne ale zawsze to byly pojedyncze badania - a wyczytalam ze powinno sie zbierac probki kalu przez 3 tyg! Ta lekarka twierdzi ze dzieci z astma odrobacza rutynowo i jest poprawa - co ja bym dala zeby mojemu synowi cos pomoglo, jeszcze zeby to sie okazalo takie proste jak podanie leku p/robaczego a nie codziennie sterydow od 2 lat...

Aga
Modii
sob, 17 gru 2005 - 23:09
mój synek miał badany kał (zbierałam próbki przez 16 dni z przerwami) i nic nie wyszło, żadnych pasożytów. Ma astme i mimo iż mój lekarz stwierdził, że to jest możliwe (chodzi o ten artykuł) to Kuba nie ma nic co przypominałoby choćtrochę pasożyty.
ciekawe co byu lekarka na to odpowiedziala
Modii


Grupa: U?ytkownicy
Postów: 185
Dołączył: nie, 28 gru 03 - 22:05
Skąd: opolskie
Nr użytkownika: 1,288

GG:


post sob, 17 gru 2005 - 23:09
Post #5

mój synek miał badany kał (zbierałam próbki przez 16 dni z przerwami) i nic nie wyszło, żadnych pasożytów. Ma astme i mimo iż mój lekarz stwierdził, że to jest możliwe (chodzi o ten artykuł) to Kuba nie ma nic co przypominałoby choćtrochę pasożyty.
ciekawe co byu lekarka na to odpowiedziala
korni
pią, 03 lut 2006 - 00:57
Witam wszystkich stałych bywalców tego forum icon_smile.gif
Czy ktoś się orientuje czy ta Pani doktor, której wypowiedź jest przytoczona w artykule, jescze praktykuje?
korni


Grupa: U?ytkownicy
Postów: 1
Dołączył: pią, 03 lut 06 - 00:39
Nr użytkownika: 4,808
post pią, 03 lut 2006 - 00:57
Post #6

Witam wszystkich stałych bywalców tego forum icon_smile.gif
Czy ktoś się orientuje czy ta Pani doktor, której wypowiedź jest przytoczona w artykule, jescze praktykuje?
ewelina79-79
sob, 25 mar 2006 - 12:02
To moze byc prawda co pani doktor pisze ma sens bo sama przez to przechodzilam moj syn nie ma astmy ale jak mial robaki to w nocy miaql ostre napady kaszlu .brak apetytu i caly cas powiekszone wiezy chlonne.dwa razy mial kuracje bo raz to za malo.
ewelina79-79


Grupa: U?ytkownicy
Postów: 7
Dołączył: sob, 25 mar 06 - 11:36
Skąd: BIELSKO
Nr użytkownika: 5,356
post sob, 25 mar 2006 - 12:02
Post #7

To moze byc prawda co pani doktor pisze ma sens bo sama przez to przechodzilam moj syn nie ma astmy ale jak mial robaki to w nocy miaql ostre napady kaszlu .brak apetytu i caly cas powiekszone wiezy chlonne.dwa razy mial kuracje bo raz to za malo.
syso
śro, 12 lip 2006 - 11:59
CYTAT(ewelina79-79)
To moze byc prawda co pani doktor pisze ma sens bo sama przez to przechodzilam moj syn nie ma astmy ale jak mial robaki to w nocy miaql ostre napady kaszlu .brak apetytu i caly cas powiekszone wiezy chlonne.dwa razy mial kuracje bo raz to za malo.


Podnosze, mam nadzieje, ze wiecej osob sie wypowie. Wlasnie szukam wszystkiego w temacie odrobaczenia dzieci. Moj syn ma dokladnie takie objawy jak Twoj Ewelinko. Apetyt niby ma, ale zje troszke i ma dosc i te wezly chlonne powiekszone nonstop, ostatnio kaszle w nocy icon_sad.gif
Jakie sa leki na odrobaczenie, z pewnoscia przepisuje je pediatra, tak?
syso


Grupa: U?ytkownicy
Postów: 32
Dołączył: pon, 27 gru 04 - 18:22
Skąd: UK
Nr użytkownika: 2,456
post śro, 12 lip 2006 - 11:59
Post #8

CYTAT(ewelina79-79)
To moze byc prawda co pani doktor pisze ma sens bo sama przez to przechodzilam moj syn nie ma astmy ale jak mial robaki to w nocy miaql ostre napady kaszlu .brak apetytu i caly cas powiekszone wiezy chlonne.dwa razy mial kuracje bo raz to za malo.


Podnosze, mam nadzieje, ze wiecej osob sie wypowie. Wlasnie szukam wszystkiego w temacie odrobaczenia dzieci. Moj syn ma dokladnie takie objawy jak Twoj Ewelinko. Apetyt niby ma, ale zje troszke i ma dosc i te wezly chlonne powiekszone nonstop, ostatnio kaszle w nocy icon_sad.gif
Jakie sa leki na odrobaczenie, z pewnoscia przepisuje je pediatra, tak?
skanna
śro, 12 lip 2006 - 14:04
Syso, z pediatrami różnie bywa. Większość niestety niewielkie ma pojęcie o skutecznym leczeniu icon_confused.gif Mojej Majce (i nam) leczenie ordynował gastroenterolog dziecięcy, wygląda na to, że trafił, moje dziecko nie kaszle, coraz więcej może jeść a i przewód pokarmowy reaguje na nowości znacznie łagodniej niż kiedyś, choć jeszcze czasem reaguje.
skanna


Grupa: Zbanowani
Postów: 12,705
Dołączył: wto, 05 sie 03 - 08:50
Skąd: ...
Nr użytkownika: 970
post śro, 12 lip 2006 - 14:04
Post #9

Syso, z pediatrami różnie bywa. Większość niestety niewielkie ma pojęcie o skutecznym leczeniu icon_confused.gif Mojej Majce (i nam) leczenie ordynował gastroenterolog dziecięcy, wygląda na to, że trafił, moje dziecko nie kaszle, coraz więcej może jeść a i przewód pokarmowy reaguje na nowości znacznie łagodniej niż kiedyś, choć jeszcze czasem reaguje.

--------------------
Czy ten ptak kala gniazdo, co je kala
Czy ten , co mówić o tym nie pozwala?
- C.K.Norwid

Brałam wszystko na poważnie, to, co dzisiaj jest nieważne
- Kora i Maanam
ewelina79-79
śro, 12 lip 2006 - 14:17
[b][color=blue][/color]
ewelina79-79


Grupa: U?ytkownicy
Postów: 7
Dołączył: sob, 25 mar 06 - 11:36
Skąd: BIELSKO
Nr użytkownika: 5,356
post śro, 12 lip 2006 - 14:17
Post #10

[b][color=blue][/color]
syso
śro, 12 lip 2006 - 14:26
Skanna, Ewelinka, dziekuje slicznie! Od rana o niczym innym nie mysle, tylko o tych pasozytach, naczytalam sie w sieci i na innym forum zameczam dziewczyny icon_wink.gif
Dzisiaj ide z chlopakami do laryngologa, mlodszy ma nieladnie pachnacy katarek a starszy niedawno mial zapalenie uszka i dzisiaj cos napomnknal, ze go boli icon_sad.gif Nie wiem na ile laryngolog sie zna na robakach, ale jest to starszy lekarz i bardzo fajny, ciekawe co powie, czy powiaze objawy mlodszego z pasozytami.
Wiecie co wszelkie choroby dzieci, chocby nawet te najglupsze strasznie mnie niepokoja i psuja nastroj. Jak im cos dolego, to nie moge jakby przestawic sie na myslenie o czymkolwiek innym. Tak ja teraz, no tylko te pasozyty mam w glowie.icon_sad.gif
syso


Grupa: U?ytkownicy
Postów: 32
Dołączył: pon, 27 gru 04 - 18:22
Skąd: UK
Nr użytkownika: 2,456
post śro, 12 lip 2006 - 14:26
Post #11

Skanna, Ewelinka, dziekuje slicznie! Od rana o niczym innym nie mysle, tylko o tych pasozytach, naczytalam sie w sieci i na innym forum zameczam dziewczyny icon_wink.gif
Dzisiaj ide z chlopakami do laryngologa, mlodszy ma nieladnie pachnacy katarek a starszy niedawno mial zapalenie uszka i dzisiaj cos napomnknal, ze go boli icon_sad.gif Nie wiem na ile laryngolog sie zna na robakach, ale jest to starszy lekarz i bardzo fajny, ciekawe co powie, czy powiaze objawy mlodszego z pasozytami.
Wiecie co wszelkie choroby dzieci, chocby nawet te najglupsze strasznie mnie niepokoja i psuja nastroj. Jak im cos dolego, to nie moge jakby przestawic sie na myslenie o czymkolwiek innym. Tak ja teraz, no tylko te pasozyty mam w glowie.icon_sad.gif
ewelina79-79
śro, 12 lip 2006 - 21:56
:)to jeszcze ....ja <<>>> syso<<>>> wiem jak to jest jeszcze mój synek nie skończył 2 lat jak zaczoł chorowac i zaczeło sie od jednego lekarza do drugiego. nie było miesiaca zeby nie był przeziebiony lekarze mówili ze to alergiaa okazało sie ze 3 migdał i dopiero pół roku temu miał usuniety lekarz powiedział ze mógłby obdarowac nim 4 osoby taki był duzy i nie żałuje bo odpukac jest spokój.....i koniec z antybiotykami<<<>>>ale rozumiem wszystkie mamy króre sie martwia i nie mysla o niczym innym tylko dziecku i jak mu pomóc sama to przechodziłam....wiec głowa do góry bedzie dobrze....powodzenia
ewelina79-79


Grupa: U?ytkownicy
Postów: 7
Dołączył: sob, 25 mar 06 - 11:36
Skąd: BIELSKO
Nr użytkownika: 5,356
post śro, 12 lip 2006 - 21:56
Post #12

:)to jeszcze ....ja <<>>> syso<<>>> wiem jak to jest jeszcze mój synek nie skończył 2 lat jak zaczoł chorowac i zaczeło sie od jednego lekarza do drugiego. nie było miesiaca zeby nie był przeziebiony lekarze mówili ze to alergiaa okazało sie ze 3 migdał i dopiero pół roku temu miał usuniety lekarz powiedział ze mógłby obdarowac nim 4 osoby taki był duzy i nie żałuje bo odpukac jest spokój.....i koniec z antybiotykami<<<>>>ale rozumiem wszystkie mamy króre sie martwia i nie mysla o niczym innym tylko dziecku i jak mu pomóc sama to przechodziłam....wiec głowa do góry bedzie dobrze....powodzenia
syso
czw, 13 lip 2006 - 08:23
Ewelinko, bardzo sie ciesze, ze synek mniej choruje. Nie ma nic gorszego dla rodzica niz chorujacy maluszek. Nawet zwykle przeziebienie i kaszelek w nocy wybijaja mnie z rytmu.
syso


Grupa: U?ytkownicy
Postów: 32
Dołączył: pon, 27 gru 04 - 18:22
Skąd: UK
Nr użytkownika: 2,456
post czw, 13 lip 2006 - 08:23
Post #13

Ewelinko, bardzo sie ciesze, ze synek mniej choruje. Nie ma nic gorszego dla rodzica niz chorujacy maluszek. Nawet zwykle przeziebienie i kaszelek w nocy wybijaja mnie z rytmu.
Odysariusz
śro, 15 lis 2006 - 20:35
Witam serdecznie!
Czy ktos mi powie co oznacza wynik kału na pasożyty "Wskazana kontrola!", czy to oznacza ze dziecko ma pasożyty? Badania robiłyśmy dla alergologa, dzieciak ma podejrzenie o astmę. Czy jeśli ten wynik mówi o istnieniu pasożytów to wskazuje to na żródło astmy?
Odysariusz


Grupa: U?ytkownicy
Postów: 3
Dołączył: śro, 15 lis 06 - 20:28
Nr użytkownika: 8,492
post śro, 15 lis 2006 - 20:35
Post #14

Witam serdecznie!
Czy ktos mi powie co oznacza wynik kału na pasożyty "Wskazana kontrola!", czy to oznacza ze dziecko ma pasożyty? Badania robiłyśmy dla alergologa, dzieciak ma podejrzenie o astmę. Czy jeśli ten wynik mówi o istnieniu pasożytów to wskazuje to na żródło astmy?
magda208
nie, 08 lip 2007 - 20:50
Dziewczyny czesto przyczyna azs jest gronkowiec lub robaczyca.Wystarczy sie pozbyc balastu i wszystko znika.Wiem bo moj synek jest leczony.
magda208


Grupa: U?ytkownicy
Postów: 2,974
Dołączył: nie, 03 gru 06 - 12:07
Skąd: czestochowa
Nr użytkownika: 8,846
post nie, 08 lip 2007 - 20:50
Post #15

Dziewczyny czesto przyczyna azs jest gronkowiec lub robaczyca.Wystarczy sie pozbyc balastu i wszystko znika.Wiem bo moj synek jest leczony.

--------------------
Paweł 02.10.1995
Paulina 02.05.1997


Kaspian


Będzie Matylda
alkatraz200
czw, 25 paź 2007 - 10:55
Pierwsze co dziecko robi w nocy jak ma pasożyty to zaczyna zgrzytać nna zębach .
alkatraz200


Grupa: U?ytkownicy
Postów: 1
Dołączył: wto, 14 lut 06 - 11:33
Nr użytkownika: 4,919
post czw, 25 paź 2007 - 10:55
Post #16

Pierwsze co dziecko robi w nocy jak ma pasożyty to zaczyna zgrzytać nna zębach .
Alucca
czw, 25 paź 2007 - 11:58
Może Was to zainteresuje. Do powyższego artykułu dwa lata temu pojawił się taki komentarz. Niestety nie znam autora:

Uwaga na pasożyty ściągnięte z onetu - komentarz do artykułu Ptasia grypa - firmy straszą i liczą zyski

Nawet w przypadku pandemii zachorują tyko ci, których odporność organizmu jest osłabiona innymi chorobami. Zdrowy ma bardzo, bardzo małą szansę zachorować.
Ostatnia epidemia grypy w Warszawie to coroczny efekt jesienno-wiosenny masowego a dosadniej społecznego zarażenia warszawiaków pasożytami układu pokarmowego. (Uwaga!!! badania korpologiczne nie są w stanie ich skutecznie wykryć).
Co gorsze zarobaczenie i zagrzybienie (candida albiensis) i zakażenia pierwotniakami lamblia daje uboczne efekty {w postaci np. alergii, chorób typu łuszczyca, cukrzyca, nerwice, psychozy i cykliczne choroby psychiczne, bóle mięśniowe, "bóle kręgosłupa", zespół permanentnego zmęczenia, choroba lokomocyjna, oraz słabej odporności na zakażenia wirusowe i bakteryjne, kaszle katary zapalenia ucha i zatok, infekcje laryngologiczne i ginekologiczne, a nawet zapalenia dziąseł}, dopiero po masowym zasiedleniu się 3-4 gatunków pasożytów, np. owsiki, lamblie, candida. Objawy tych i innych chorób nasilają się wraz ze wzostem ilości pasożtów są efektem przeciążenia systemu odpornościowego człowieka silnymi toksynami, które nieraz latami wydzielane przez obumierające pasożyty (co niejednokrotnie ma charakter cykliczny)zatruwają i wyniszczają organizm chorego w sposób utajony przed nim i jego lekarzem starającym się zapanować na coraz to nowymi chorobami ujawniającymi się okresowo u jego pacjenta.

Takiemu masowemu pojawianiu się obecności pasożytów szczególnie w dużych aglomeracjach są "nowoczesne" błędne nawyki żywieniowe, korzystanie z ze zbiorowego żywienia, pogorszenie kultury sanitarnej, brak masowych okresowych badań krwi na obecność pasożytów, poleganie na wynikach badań korpologicznych jako miarodajnej technice diagnostycznej.
Do leczenia pasożytów mogą służyć zarówno tanie jak i drogie leki farmaceutyczne, jak i naturalne znane od stuleci sposoby. Świeże i jeszcze mokre, zmielone na pastę najlepiej razem z łupinami pestki z dyni razem z resztkami gniazda nasiennego podawane 3 razy dziennie przez 3-4 dnia to jedna z najtańszych i najskuteczniejszych terapii tradycyjnych dostępna niestety tylko jesienią (suche pestki nie są już tak skuteczne). Inne jak: kiszona kapusta , chrzan, sok z kiszonej kapusty (uwaga! powoduje biegunki ale jest bardzo bardzo zdrowy), sok z surowych czerwonych buraków, są dobrymi regulatorami ilości pasożytów przewodu pokarmowego. Zioła np. Zioła Ojca Grzegorza, preparaty z nasion grejpfruta wymagają dłuższego stosowania, ale są dostępne cały rok, a to ważne gdyż terapię czyszczącą należy w naszych warunkach miejskich ( np. Warszawa, Kraków). Są również zwolennicy "zalewania robaka", ale skutki takiej terapii (wymaga dużych stężeń C2H5OH) nie dla wszystkich są do przyjęcia.

WAŻNYM ELEMENTEM KAŻDEJ TERAPII TRUJĄCEJ PASOŻYTY JEST STOSOWANIE PREPARATÓW ANTYHISTAMINOWYCH (np. LORATADYNA), by uniknąć wstrząsu związanego z reakcją układy odpornościowego na masowe zalanie toksynami pochodzącymi z martwych pasożytów. Są osobnicy noszący w swoim układzie pokarmowym do kilku kilogramów takich pasożytów.

Należy również pamiętać, że przy stosowaniu leczenia należy stosować zmianę preparatów leczniczych oraz mieć świadomość, że ich skuteczność jest bardzo zróżnicowana i "u każdego pacjenta może być inna".


Ten post edytował Alucca czw, 25 paź 2007 - 11:58
Alucca


Grupa: Zbanowani
Postów: 768
Dołączył: sob, 14 sty 06 - 10:21
Nr użytkownika: 4,575
post czw, 25 paź 2007 - 11:58
Post #17

Może Was to zainteresuje. Do powyższego artykułu dwa lata temu pojawił się taki komentarz. Niestety nie znam autora:

Uwaga na pasożyty ściągnięte z onetu - komentarz do artykułu Ptasia grypa - firmy straszą i liczą zyski

Nawet w przypadku pandemii zachorują tyko ci, których odporność organizmu jest osłabiona innymi chorobami. Zdrowy ma bardzo, bardzo małą szansę zachorować.
Ostatnia epidemia grypy w Warszawie to coroczny efekt jesienno-wiosenny masowego a dosadniej społecznego zarażenia warszawiaków pasożytami układu pokarmowego. (Uwaga!!! badania korpologiczne nie są w stanie ich skutecznie wykryć).
Co gorsze zarobaczenie i zagrzybienie (candida albiensis) i zakażenia pierwotniakami lamblia daje uboczne efekty {w postaci np. alergii, chorób typu łuszczyca, cukrzyca, nerwice, psychozy i cykliczne choroby psychiczne, bóle mięśniowe, "bóle kręgosłupa", zespół permanentnego zmęczenia, choroba lokomocyjna, oraz słabej odporności na zakażenia wirusowe i bakteryjne, kaszle katary zapalenia ucha i zatok, infekcje laryngologiczne i ginekologiczne, a nawet zapalenia dziąseł}, dopiero po masowym zasiedleniu się 3-4 gatunków pasożytów, np. owsiki, lamblie, candida. Objawy tych i innych chorób nasilają się wraz ze wzostem ilości pasożtów są efektem przeciążenia systemu odpornościowego człowieka silnymi toksynami, które nieraz latami wydzielane przez obumierające pasożyty (co niejednokrotnie ma charakter cykliczny)zatruwają i wyniszczają organizm chorego w sposób utajony przed nim i jego lekarzem starającym się zapanować na coraz to nowymi chorobami ujawniającymi się okresowo u jego pacjenta.

Takiemu masowemu pojawianiu się obecności pasożytów szczególnie w dużych aglomeracjach są "nowoczesne" błędne nawyki żywieniowe, korzystanie z ze zbiorowego żywienia, pogorszenie kultury sanitarnej, brak masowych okresowych badań krwi na obecność pasożytów, poleganie na wynikach badań korpologicznych jako miarodajnej technice diagnostycznej.
Do leczenia pasożytów mogą służyć zarówno tanie jak i drogie leki farmaceutyczne, jak i naturalne znane od stuleci sposoby. Świeże i jeszcze mokre, zmielone na pastę najlepiej razem z łupinami pestki z dyni razem z resztkami gniazda nasiennego podawane 3 razy dziennie przez 3-4 dnia to jedna z najtańszych i najskuteczniejszych terapii tradycyjnych dostępna niestety tylko jesienią (suche pestki nie są już tak skuteczne). Inne jak: kiszona kapusta , chrzan, sok z kiszonej kapusty (uwaga! powoduje biegunki ale jest bardzo bardzo zdrowy), sok z surowych czerwonych buraków, są dobrymi regulatorami ilości pasożytów przewodu pokarmowego. Zioła np. Zioła Ojca Grzegorza, preparaty z nasion grejpfruta wymagają dłuższego stosowania, ale są dostępne cały rok, a to ważne gdyż terapię czyszczącą należy w naszych warunkach miejskich ( np. Warszawa, Kraków). Są również zwolennicy "zalewania robaka", ale skutki takiej terapii (wymaga dużych stężeń C2H5OH) nie dla wszystkich są do przyjęcia.

WAŻNYM ELEMENTEM KAŻDEJ TERAPII TRUJĄCEJ PASOŻYTY JEST STOSOWANIE PREPARATÓW ANTYHISTAMINOWYCH (np. LORATADYNA), by uniknąć wstrząsu związanego z reakcją układy odpornościowego na masowe zalanie toksynami pochodzącymi z martwych pasożytów. Są osobnicy noszący w swoim układzie pokarmowym do kilku kilogramów takich pasożytów.

Należy również pamiętać, że przy stosowaniu leczenia należy stosować zmianę preparatów leczniczych oraz mieć świadomość, że ich skuteczność jest bardzo zróżnicowana i "u każdego pacjenta może być inna".
Madalenka
sob, 15 mar 2008 - 21:48
Moja mała ma astmę zgrzyta w nocy zębami a testy na pasożyty wychodzą negatywne. Robiłam testy z kału i wymazy z gardła.
Kiedyś sama podałam jej pyrantelum ale niczego to nie zmieniło.
Madalenka


Grupa: U?ytkownicy
Postów: 43
Dołączył: sob, 15 mar 08 - 12:56
Skąd: zachodniopomorskie
Nr użytkownika: 18,787
post sob, 15 mar 2008 - 21:48
Post #18

Moja mała ma astmę zgrzyta w nocy zębami a testy na pasożyty wychodzą negatywne. Robiłam testy z kału i wymazy z gardła.
Kiedyś sama podałam jej pyrantelum ale niczego to nie zmieniło.

--------------------


"To smutne, ?e g?upcy s? tacy pewni siebie, a ludzie rozs?dni tacy pe?ni w?tpliwo?ci."
agrafkaa
wto, 17 lut 2009 - 18:07
mój jasio ma rozpoznaną astme oskrzelową dodatkowo jest leczony na gronkowca ale nie przynosi to rezultatu dziecko zgrzyta zębami nie ma apetytu i bardzo sie poci i wszystkie te objawy zganiane sa na alergie tylko nie wiadomo na co jest uczulony jutro jedziemy na testy a najgorzej jest gdy pójdzie do przedszkola po 3 może 5 dniach choroba murowana
agrafkaa


Grupa: U?ytkownicy
Postów: 3,817
Dołączył: nie, 15 lut 09 - 17:10
Skąd: mazowieckie
Nr użytkownika: 25,489

GG:


post wto, 17 lut 2009 - 18:07
Post #19

mój jasio ma rozpoznaną astme oskrzelową dodatkowo jest leczony na gronkowca ale nie przynosi to rezultatu dziecko zgrzyta zębami nie ma apetytu i bardzo sie poci i wszystkie te objawy zganiane sa na alergie tylko nie wiadomo na co jest uczulony jutro jedziemy na testy a najgorzej jest gdy pójdzie do przedszkola po 3 może 5 dniach choroba murowana

--------------------Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności,a daje więcej światła
radamir36
śro, 15 wrz 2010 - 14:30
witam serdecznie! Jestem nowym forumowiczem! chciałabym się podzielić ważnymi uważam informacjami, gdyż są one udowodnione. To cytat ze strony internetowej pewnego aparatu medyczno-fizjoterapeutycznego - Radamir, które pomogło moim dzieciaczkom. Okazało się, że po likwidacji , detoksykacji (oczyszczeniu organizmu z pasożytów, bakterii, robaków....) oraz oczyszczeniu układów:moczowego i pokarmowego - wątroby itd. właśnie tym urządzeniem Radamir - dolegliwości skórne, problemy z przeziębieniami, kaszle, oskrzelami, alergią i niską odpornością - zniknęły!!! Dzisiaj chcę podzielić się tą metodą z Państwem i teorią, że podłożem chorób w organizmie są mikroorganizmy....

Czy chcesz poznać najnowsze wyniki badań naukowców?

Większość chorób ma swoje podłoże w mikroorganizmach żyjących w naszym organizmie! To najnowsza teza instytutów naukowych i mikrobiologów. Badaniami, które trwały ponad 40 lat dowiedli, że w większości przypadków schorzenie rozwija się z powodu rozrastającej się koloni wirusów, pleśni, pasożytów, bakterii lub grzybów. Wszystkie te mikroorganizmy wytwarzają przeogromną ilość toksyn, podtruwając nasz organizm regularnie wywołując choroby , złe samopoczucie oraz przyspieszają proces starzenia się. Okazało się również, że w ostatnim dziesięcioleciu poziom pasożytów w naszym organizmie gwałtownie się zwiększa, i to za sprawą sprzyjających warunków w których mogą się rozmnażać. Głównymi czynnikami jest przede wszystkim stres i konserwanty. Te drugie są wręcz przysmakiem dla wielu szkodliwych mikrobów. Jeżeli poważnie myślimy o swoim zdrowiu, dobrym samopoczuciu, pozbycie się pasożytów z organizmu staje się oczywiste.

ALZHEIMER - chorobę Alzheimera wywołują pospolite przywry pochodzące z niedogotowanego mięsa i od naszych ukochanych zwierząt. Rozwijają się one w mózgu. Zagnieżdżają się tam również takie bakterie jak shigella. Odnajdywany jest również sporysz, który ma silne działanie psychogenne.

ALERGIA - u wszystkich alergików wykryto poważną inwazję owczej motylicy wątrobowej żyjącej w drogach żółciowych. By skutecznie i na trwałe pozbyć się alergii konieczne jest oczyszczenie wątroby i nerek z kamieni, unikanie pleśni oraz salmonelli. Łagodniejsze odmiany alergii zwykle powodowane są przez ludzka motylicę wątrobową (clonorchis).


ANEMIA - głównym powodem anemii jest robaczyca (patrz robaczyca).

ASTMA - w 100% przypadków astmy obserwowana jest infekcja larwami glisty ludzkiej usytuowanej w płucach., Towarzyszy im bacteroides fragilis oraz wirus coxackie. Innymi pasożytami które występują w płucach jest Neagleria, endolimax, występują w płucach oraz przywra jelitowa, chilomastix, capitularia i wiele innych.

itd........ inne choroby na stronie

pozdrawiam i proszę o ewentualne pytania i wątpliwości
Bożena
radamir36


Grupa: U?ytkownicy
Postów: 2
Dołączył: wto, 14 wrz 10 - 22:47
Nr użytkownika: 34,285
post śro, 15 wrz 2010 - 14:30
Post #20

witam serdecznie! Jestem nowym forumowiczem! chciałabym się podzielić ważnymi uważam informacjami, gdyż są one udowodnione. To cytat ze strony internetowej pewnego aparatu medyczno-fizjoterapeutycznego - Radamir, które pomogło moim dzieciaczkom. Okazało się, że po likwidacji , detoksykacji (oczyszczeniu organizmu z pasożytów, bakterii, robaków....) oraz oczyszczeniu układów:moczowego i pokarmowego - wątroby itd. właśnie tym urządzeniem Radamir - dolegliwości skórne, problemy z przeziębieniami, kaszle, oskrzelami, alergią i niską odpornością - zniknęły!!! Dzisiaj chcę podzielić się tą metodą z Państwem i teorią, że podłożem chorób w organizmie są mikroorganizmy....

Czy chcesz poznać najnowsze wyniki badań naukowców?

Większość chorób ma swoje podłoże w mikroorganizmach żyjących w naszym organizmie! To najnowsza teza instytutów naukowych i mikrobiologów. Badaniami, które trwały ponad 40 lat dowiedli, że w większości przypadków schorzenie rozwija się z powodu rozrastającej się koloni wirusów, pleśni, pasożytów, bakterii lub grzybów. Wszystkie te mikroorganizmy wytwarzają przeogromną ilość toksyn, podtruwając nasz organizm regularnie wywołując choroby , złe samopoczucie oraz przyspieszają proces starzenia się. Okazało się również, że w ostatnim dziesięcioleciu poziom pasożytów w naszym organizmie gwałtownie się zwiększa, i to za sprawą sprzyjających warunków w których mogą się rozmnażać. Głównymi czynnikami jest przede wszystkim stres i konserwanty. Te drugie są wręcz przysmakiem dla wielu szkodliwych mikrobów. Jeżeli poważnie myślimy o swoim zdrowiu, dobrym samopoczuciu, pozbycie się pasożytów z organizmu staje się oczywiste.

ALZHEIMER - chorobę Alzheimera wywołują pospolite przywry pochodzące z niedogotowanego mięsa i od naszych ukochanych zwierząt. Rozwijają się one w mózgu. Zagnieżdżają się tam również takie bakterie jak shigella. Odnajdywany jest również sporysz, który ma silne działanie psychogenne.

ALERGIA - u wszystkich alergików wykryto poważną inwazję owczej motylicy wątrobowej żyjącej w drogach żółciowych. By skutecznie i na trwałe pozbyć się alergii konieczne jest oczyszczenie wątroby i nerek z kamieni, unikanie pleśni oraz salmonelli. Łagodniejsze odmiany alergii zwykle powodowane są przez ludzka motylicę wątrobową (clonorchis).


ANEMIA - głównym powodem anemii jest robaczyca (patrz robaczyca).

ASTMA - w 100% przypadków astmy obserwowana jest infekcja larwami glisty ludzkiej usytuowanej w płucach., Towarzyszy im bacteroides fragilis oraz wirus coxackie. Innymi pasożytami które występują w płucach jest Neagleria, endolimax, występują w płucach oraz przywra jelitowa, chilomastix, capitularia i wiele innych.

itd........ inne choroby na stronie

pozdrawiam i proszę o ewentualne pytania i wątpliwości
Bożena
> Astma i alergia a pasożyty - artykuł (bardzo długi)
Start new topic
Reply to this topic
2 Stron V   1 2 następna
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:Wersja Lo-Fi Aktualny czas: wto, 25 sty 2022 - 02:51
lista postw tego wtku
© 2002 - 2018  ITS MEDIA, kontakt: redakcja@maluchy.pl   |  Reklama