ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Niebezpieczne produkty spożywcze

-

Rodzynki

Czeskie służby sanitarne, poinformowały, że rodzynki "Sultaninen Suntree" pochodzące z Turcji zawierają śmiercionośną truciznę.
W zbadanym kilogramie produktu było 28,49 mikrogramów ochratoksyny A (norma = 10 mikrogramów/kg).

Na terenie Polski do tej pory w tym produkcie nie wykryto skażenia, jednak jest to produkt często kupowany przez Polaków odwiedzających Czechy, także w ramach handlu przygranicznego.