ciąża i poród

dziecko

kobieta

dla dzieci

rodzina

podróże

zobacz koniecznie

Wszystkie Flagi świata

Zasady gry (instrukcja)


W zasadach gry znajdują się 3 warianty gry dla dorosłych oraz 1 wariant dla dzieci.

GRA 1
2-7 graczy w wieku od 8 lat.

Cel gry

Zbieranie kart poprzez prawidłowe wskazanie lub odgadnięcie, do jakiego kraju należy dana flaga. Zwycięża ten gracz, który zbierze najwięcej flag.

Przygotowanie gry

Ilość kart zależy od liczby graczy: 2-3 graczy - 40 kart; 4-5 graczy - 50 kart; 6-7 graczy - 60 kart. Karty należy potasować, a następnie rozdać po cztery karty każdemu z graczy. Pozostałe karty rozdzielić na dwa jednakowe stosy i położyć na środku stołu. Wszystkie karty na stole należy układać stroną z flagą do góry.

Przebieg gry

Gracze wykładają swoje karty przed sobą na stole, jedną obok drugiej, flagami do góry.

Rozpoczyna gracz A, siedzący po lewej stronie rozdającego. Musi wskazać jedną z kart przeciwników, którą rozpoznał. Nie wolno wskazywać swoich kart. Jeśli gracz nie rozpoznaje żadnej z flag, musi wybrać jedną i spróbować zgadnąć, do którego państwa przynależy.

Właściciel wskazanej karty z flagą podnosi ją, aby skontrolować odpowiedź.

Następnie gracz A wymienia państwo, do którego według niego przynależy wskazana flaga (ma tylko jedną szansę). Jeśli odpowiedź jest poprawna, może wziąć kartę. Jeżeli zna również stolicę tego państwa, może wziąć jedną z kart premiowych leżących pośrodku stołu. Wygrane karty gracz odkłada na osobny stosik obok siebie.

Przed każdym graczem muszą zawsze leżeć cztery karty z flagami. Zwolnione miejsce należy uzupełnić kartą z któregoś ze stosów pośrodku stołu.

Jeżeli gracz A nie zna państwa, do którego przynależy flaga lub jego odpowiedź jest niepoprawna, właściciel karty musi wyjawić pozostałym uczestnikom poprawną nazwę państwa. Jeżeli po poznaniu nazwy państwa, gracz A trafnie wskaże nazwę stolicy tego państwa, może odłożyć kartę na swój stosik. Jeśli jednak gracz A nie zna nazwy stolicy, właściciel karty wymawia nazwę stolicy na głos i odkłada kartę na spód dowolnego stosu pośrodku stołu. Kolejka przechodzi na następnego gracza, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.

Koniec gry

Gra kończy się, kiedy oba stosy pośrodku stołu zostaną zużyte. Zwycięża ten gracz, który uzbiera największą ilość flag. Cztery karty leżące przed każdym z graczy nie wliczają się do wyników.

GRA 2

2-5 graczy w wieku od 6 lat z prowadzącym, uproszczona wersja GRY 1.

Cel gry

Zebrać karty poprzez prawidłowe wskazanie lub odgadnięcie, do jakiego kraju należy dana flaga. Zwycięża ten gracz, który zbierze najwięcej flag.

Przygotowanie gry

Poziom trudności przystosowany jest do wieku i wiedzy dzieci; proporcjonalnie należy dobrać flagi i ilość kart w stosie.
Odpowiednie flagi wybiera prowadzący. Dla najmłodszych dzieci potrzebne będzie 10-16 kart w zależności od liczby graczy. Karty należy rozdawać flagą do góry. Przetasować karty, dwie z nich ułożyć przed każdym z dzieci, a sześć ułożyć na stosie pośrodku stołu.

Przebieg gry

Grę rozpoczyna najmłodszy gracz, wskazując tę kartę któregoś z przeciwników, którą rozpoznaje. Musi na głos powiedzieć nazwę państwa, do którego przynależy wskazana flaga. Jeśli żadnej z flag nie poznaje, musi zgadywać.

Jeśli gracz odpowie poprawnie, może odłożyć kartę na osobny stosik obok siebie. Kolejka przechodzi na następnego gracza zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.

Jeśli gracz nie zna poprawnej odpowiedzi lub odpowiedział niepoprawnie, prowadzący udzieli wszystkim poprawnej odpowiedzi, włoży kartę na spód stosu pośrodku stołu i kolejka przechodzi na następnego gracza.

Przed każdym z graczy muszą zawsze leżeć dwie karty. Brakujące karty należy uzupełnić ze stosu pośrodku stołu. Kiedy wszystkie karty ze stosu zostaną zużyte, prowadzący zbiera od wszystkich graczy dwie karty leżące przed nim, tasuje i każdemu z graczy rozdaje po jednej karcie. Pozostałe karty ponownie układa w stos pośrodku stołu i gra toczy się dalej według ustalonych zasad.

Koniec gry

Gra kończy się, kiedy na stole nie ma już kart lub kiedy żaden z uczestników nie potrafi odgadnąć nazw państw, do których przynależą flagi na pozostałych kartach. Zwycięża gracz, który zbierze największą ilość kart z flagami.

GRA 3

5-9 graczy w wieku od 8 lat, 2 drużyny

Cel gry

Gracze dzielą się na dwie drużyny. Dodatkowo wybrany zostaje prowadzący, który nie jest członkiem żadnej z drużyn. Celem gry jest zebranie jak największej liczby punktów oraz śledzenie wyniku całej drużyny.

Przygotowanie gry

Przed rozpoczęciem gry prowadzący wybiera 20 kart z flagami, które nie zostaną pokazane żadnej z drużyn. W wyborze pomogą podpowiedzi 1 i 2 na odwrocie kart.

W zależności od tego, jakie karty wybierze, prowadzący może wybrać niższy lub wyższy poziom trudności gry (najłatwiejsze są karty z numerami 1-70).

Przebieg gry

Prowadzący pokazuje jedną z flag tak, żeby wszyscy gracze ją widzieli.

Pierwsza drużyna udziela odpowiedzi, do jakiego państwa przynależy pokazana flaga. Jeżeli gracze nie znają poprawnej odpowiedzi lub odpowiedzą niepoprawnie, prowadzący czyta podpowiedź nr 1 na odwrocie karty. Jeżeli drużyna w dalszym ciągu nie wie lub odpowie błędnie, prowadzący czyta podpowiedź nr 2.

Punkty są rozdzielane następująco:
Poprawna odpowiedź bez podpowiedzi - 3 punkty
Poprawna odpowiedź po podpowiedzi nr 1 - 2 punkty
Poprawna odpowiedź po podpowiedzi nr 2 - 1 punkt

Jeżeli pierwsza drużyna nie odpowie poprawnie nawet po wysłuchaniu obu podpowiedzi, może odpowiadać druga drużyna. Jeżeli odpowie poprawnie, dostaje 1 punkt. Jeżeli żadna z drużyn nie udzieli poprawnej odpowiedzi, prowadzący wskazuje prawidłową odpowiedź.

Następnie prowadzący pokazuje nową flagę drugiej drużynie.

Koniec gry

Gra kończy się, kiedy prowadzący pokaże drużynom wszystkie karty. Wygrywa drużyna, która nazbiera największą liczbę punktów.

POWODZENIA!

Szukaj

Kategorie gier

W naszym serwisie znajdziesz opisy 92gier.

Najwyżej ocenianie gry

Najczęściej oceniane

Kategorie wiekowe