Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Warto kupić
Ważne tematy

Ognisko Edukacji Twórczej Kasztanowe Ludki

Swojska
60-592 Poznań
woj. wielkopolskie
tel: 509244972


e-mail: kasztanoweludki@op.pl
www: www.kasztanoweludki.pl


Informacje o instytucji

Zapraszamy na PÓ?KOLONIE w Poznaniu (2010r.)

Po raz kolejny organizujemy pó?kolonie dla dzieci od 6 do 9 lat
od godz. 9.00 do 15.30 w LO IV na ul. Swojskiej (wjazd od ul. Polskiej)
Koszt turnusu 380 z? (zni?ka dla rodze?stwa i na kolejny turnus)
W cen? wliczone jest II ?niadanie, obiad, podwieczorek, soki i woda mineralna.
Turnus I (9-13 sierpnia 2010)

Zabawy przyrodniczo-do?wiadczalne

* B?dziemy podgl?da? ?wiat przez mikroskop
* Za?o?ymy hodowl? ro?linek
* Nadmuchamy balonik bez u?ycia powietrza
* Zbudujemy wag? i zwa?ymy co tylko b?dziemy chcieli

Turnus II (16-20 sierpnia 2010)

Zabawy detektywistyczne inspirowane ksi??kami Wydawnictwa Zakamarki z serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai

* Postaramy si? rozwi?za? zagadki detektywistyczne Lassego i Mai
* Pobawimy si? w podchody
* Nauczymy si? zaszyfrowywa? tajne wiadomo?ci
* Na koniec dzieci zdob?d? tytu? Detektywa Wakacji

Turnus III (23-27 sierpnia 2010)

Kosmiczna podró?

* Zbudujemy rakiet?
* Odwiedzimy obce planety, nie ruszaj?c si? z miejsca
* Zbudujemy uk?ad s?oneczny
* Zmierzymy, co si? da i czym si? da

A na wszystkich turnusach

...czyli od 9.00 do 15.30:

* podstawowy kurs j?zyka szwedzkiego
* zaj?cia plastyczne
* zaj?cia teatralne
* kó?ko orgiami
* zabawy na ?wie?ym powietrzu (na boisku i w ogrodzie botanicznym)
* moc atrakcji ka?dego dnia