ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Skróty używane w opisie USG ciąży

-
Skróty używane w opisie USG ciąży
GS średnica pęcherzyka ciążowego
CRL długość ciemieniowo-siedzeniowa (odległość między główką a kością ogonowa)
BPD wymiar dwuciemieniowy główki
HC obwód główki
AC obwód brzuszka
FL długość kości udowej
AFI indeks płynu owodniowego
ASP akcja serca płodu
Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.