ciąża i poród

dziecko

kobieta

dla dzieci

rodzina

podróże

zobacz koniecznie

Zniżki PKP i PKS dla dzieci

-
Z bezpłatnych przejazdów w 2 klasie pociągów PKP oraz autobusach PKS-u (oprócz ekspresowych) mogą korzystać dzieci do ukończenia 4 roku życia o ile nie zajmują oddzielnego miejsca (muszą siedzieć „na kolanach”). Przejazd odbywa się na podstawie:

* jednorazowego bezpłatnego biletu, który należy pobrać w kasie biletowej. Uwaga! Brak bezpłatnego biletu traktowany jest jako przejazd „na gapę”,
* dokumentu stwierdzającego wiek dziecka - może to być książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty jednego z rodziców, paszport.

W przypadku przejazdu autobusem PKS-u w komunikacji zwykłej lub pospiesznej, gdy dziecko do 4 roku życia zajmuje oddzielne miejsce podczas podróży przysługuje mu zniżka 78%. Także w tym przypadku wymagany jest dokument potwierdzający wiek dziecka.

Dzieci w wieku powyżej 4 roku życia do rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego (nauki w tzw. kl. „0”) mają prawo do 37% ulgi przy przejazdach pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi oraz autobusami PKS-u w komunikacji zwykłej i przyspieszonej. Podstawą do ulgowego przejazdu jest bilet jednorazowy oraz odpowiednio:

* dokument stwierdzający wiek dziecka,
* zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora szkoły,
* legitymacja przedszkolna dziecka niepełnosprawnego.

Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkoły, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, mają prawo do:

* 49% ulgi w pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobusach PKS-u w komunikacji zwykłej i przyspieszonej w przypadku wykupienia imiennego biletu miesięcznego,
* 37% ulgi w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych w przypadku wykupienia biletu jednorazowego.

Dokumentem uprawniającym do ulgi jest legitymacja szkolna.


Podstawa prawna: ustawa z dn. 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r., Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.25 października 2002r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r., Nr 179, poz. 1495 z późn. zm.)

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.