Zniżki PKP i PKS dla dzieci « maluchy.pl
ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Zniżki PKP i PKS dla dzieci

-
Zniżki ustawowe PKP dla dzieci i młodzieży:

- bezpłatnie z przejazdów koleją mogą korzystać dzieci do 4. roku życia

- dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego korzystają z ulgi ustawowej 37 proc.

W roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, od początku roku szkolnego, czyli od września, zostaje objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
- dzieci rozpoczynające odbywanie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego korzystają z ulgi ustawowej 37 proc. (a na bilety miesięczne – 49 proc.). Opiekun dziecka powinien posiadać w czasie przejazdu odpowiedni dokument. Jest to "Zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego" (wzór MEN-I/53/2) wydawane przez placówkę.

- dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia obowiązku szkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia korzystają z ulgi ustawowej 37 proc. (a na bilety miesięczne – 49 proc.). Uczeń powinien posiadać legitymację szkolną wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku ucznia, jeżeli nie jest on określony w tej legitymacji.

Zniżki PKP dla opiekunów:

- rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający Kartę Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny korzystają z ulgi ustawowej 37 proc. (a na bilety miesięczne – 49 proc.).
Wymagany dokument - Karta Dużej Rodziny okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

- grupa licząca od 2 do 5 osób, w której jedną z osób jest dziecko, które nie ukończyło 16 lat, może skorzystać z Biletu Rodzinnego. W ramach oferty PKP IC przygotowanej dla podróżujących rodzin wszyscy otrzymają zniżkę 30 proc. Należy mieć przy sobie dokument potwierdzający wiek dziecka. Podróż w wagonie sypialnym lub z miejscami do leżenia wiąże się z dopłatą w pełnej wysokości.

Uwaga: osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2 na podstawie biletów jednorazowych korzystająca z przejazdów w klasie 1 zobowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.
Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.