Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Warto kupić
Ważne tematy

1% podatku - jak przekazac

-
   

Jak przekazać 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego:

1) należy złożyć swoje zeznanie podatkowe w określonym ustawowo terminie i zapłacić należny podatek dochodowy.

Urząd Skarbowy przekaże pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

2) wybierz OPP, na rzecz której chcesz przekazać swój 1%.

W jednym zeznaniu podatkowym możesz wskazać tylko jedną OPP, w przypadku, gdy wypełniasz kilka zeznań, w każdym z nich możesz wskazać inną OPP.

3) jak wypełnić PIT? (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

W odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego - "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP" - należy wpisać nazwę organizacji, której chcemy przekazać 1% należnego podatku i numer pod jakim widnieje ona w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisujemy także kwotę jaką chcemy przekazać organizacji, zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół (kwota nie powinna przekraczać 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego).


W kolejnych rubrykach należy wpisać dane dotyczące celu przekazanego 1% oraz podać imię, nazwisko, adres oraz wysokość kwoty 1%. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych Organizacji Pożytku Publicznego.


1% podatku - jak przekazac - dodano: 2011-01-21


Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.

brak porad z tego działu...