Kiedy dziecko może zacząć wstawać? « maluchy.pl
ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Kiedy dziecko może zacząć wstawać?

-

Marek Napiontek - ortopeda

prof. dr hab. med. z-ca kierownika Katedry Ortopedii Dziecięcej AM, Poznań

Dziecku nie należy zabraniać wstawać, jeżeli potrafi to zrobić samodzielnie. Zdrowe dziecko może rozpocząć samodzielne wstawanie w łóżeczku już od 9 miesiąca życia, ale nie jest to regułą. Najczęściej wstaje pomiędzy 9 a 12 miesiącem życia. Oglądałem dziecko chodzące samodzielnie w 8 miesiącu życia, ale była to sytuacja wyjątkowa.
Bardzo wielu rodziców utożsamia wstawanie z chodzeniem mówiąc "a moje dziecko ma 10 miesięcy i już chodzi!", co wpędza we frustrację innych rodziców. Należy podkreślić, że przez chodzenie rozumiemy takie poruszanie się dziecka, które nie wymaga podtrzymywania się otaczających przedmiotów lub pomocy dorosłej osoby.
Przy okazji należy stwierdzić, że w zasadzie nie ma schorzeń narządu ruchu, które nakazywałyby wstrzymywanie stawiania dziecka lub chodzenia w sytuacji, gdy robi to ono w sposób samodzielny. Do takich nieporozumień dochodzi najczęściej podczas leczenia rozwojowej dysplazji lub zwichnięcia stawu biodrowego albo zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej (np. krzywicy), gdy lekarz niepotrzebnie wstrzymuje naturalną aktywność dziecka w przekonaniu, że sprzyja to leczeniu.
Avatar
Marek Napiontek - ortopeda

prof. dr hab. med. z-ca kierownika Katedry Ortopedii Dziecięcej AM, Poznań

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.