Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Ostatnio na forum
Sprawdź koniecznie
Warto kupić
Ważne tematy

Przedszkole Publiczne Nr 112 - Leśne Skrzaty

-

miejscowość: Warszawa Ursus

ocena internautów:

brak ocen


  rodzaj  
przedszkole publiczne
 a d r e s
  adres  
ul. Bernarda Wapowskiego 3, 02-495 Warszawa
  telefon  
022-667-48-91
  fax  
022-667-48-91
  adres e-mail  
-
  strona www  
www.przedszkole112.pl.tl
o   p r z e d s z k o l u
  opis  
Przedszkole nasze istnieje od 1954 r i cieszy się dobrą opinia wœród społeczności lokalnej. Liczba naszym milusińskich kandydatów co roku przewyższa liczbę miejsc. W przedszkolu realizujemy program wychowania przedszkolnego dla dzieci od 3 do 5 roku życia.
Przedszkole Nr 112 jest przedszkolem publicznym:
- prowadzi działalność wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
- zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe (studia).
  godziny otwarcia  
od 07:00 do 17:30
  opis pomieszczeń  
Przedszkole mieści się w wolnostojącym, jednopiętrowym budynku z pięknym i dużym terenem stanowišcym ogródek i plac przedszkolny.
W przedszkolu znajdują się:
- na parterze - szatnia, 2 sale dla dzieci, pokój służbowy, kancelaria dyrektora,
- na pierwszym piętrze - pokój metodyczny dla logopedy i psychologa, 2 sale dla dzieci, sala gimnastyczna, kuchnia.
  opis placu zabaw  
Duży, rozległy terenem stanowiący ogródek i plac przedszkolny
  wyposażenie  
Przedszkole posiada dużo nowoczesnych zabawek, pmocy dydaktycznych. Każda z 4 sal wyposazona jest w kącik przyrodniczy.
  zaplecze sanitarne  
Każda sala (grupa) posiada swoją łazienkę dla dzieci
  posiłki  
własne
  opieka medyczna  
-
z a j ę c i a
  ramowy rozkład dnia  
07:00 - 08:30 - schodzenie się dzieci;
08:30 - 09:00 - śniadanie;
09:00 - 10:30 - zajęcia dydaktyczne objęte programem nauczania MEN;
10:30 - 12:00 - pobyt na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym), zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy organizowane;
12:00 - 12:15 - przygotowanie do obiadu;
12:15 - 12:45 - obiad;

Grupa I
12:45 - 14:20 - leżakowanie;

Grupy II, III, IV
12:45 - 13:00 - odpoczynek;
13:00 - 14:30 - zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, zespołowa, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, pobyt na œwieżym powietrzu, przygotowanie do podwieczorku;
14:20 - 14:30 - przygotowanie do podwieczorku;
14:30 - 15:00 - podwieczorek;
15:00 - 17:00 - rozchodzenie się dzieci - pobyt na terenie i praca indywidualna, zespołowa, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań;
17:00 - 17:30 - dyżur.
  oferta zajęć dodatkowych  
Prowadzone są zajęcia dodatkowe: rytmika (obowiązkowa dla wszystkich dzieci), nauka języka angielskiego, gimnastyka korekcyjna, nauka tańca.
Organizujemy naszym milusińskim dużo imprez okazjonalnych. Raz w miesiącu odbywa się koncert muzyczny, prowadzony przez artystów Filharmonii Warszawskiej i teatrzyki dla dzieci. Ponadto w przedszkolu organizowane są imprezy i uroczystości typu: Jasełka, Bal karnawałowy, Święto Rodziny, festyny, wycieczki, wyjazdy do teatru, Dzień Babci i Dziadka.
p o z o s t a ł e   d a n e
  personel  
Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci. Podzielone są one na cztery grupy liczące do 25 dzieci. W każdej grupie pracują 2 nauczycielki i 1 woźna oddziałowa (w grupie 1 pomoc nauczyciela).
Korzystając z ofert Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju kursach, co udokumentowane jest zaświadczeniami aktach osobowych nauczycielek.
Personel pomocniczy między innymi dba o przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie przedszkola.
  nowatorskie metody   
  wychowczo-edukacyjne  
Nasze nauczycielki stwarzają optymalne warunki dla rozwoju wychowanków. Absolwenci naszego przedszkola są dobrze przygotowaniu do nauki w szkole podstawowej.
  dokonania i sukcesy  
Dużo by trzeba tu wymienić -:) Dzieci naszego przedszkola zdobywają liczne dypolmy, nagrody i wyróżnienia w konkursach międzyprzedszkolnych
o p ł a t y
  opłata podstawowa  
  opłata za wyżywienie  
  dzienna stawka żywieniowa  
7
  opłaty dodatkowe  
Zgodnie z podjętą uchwałą Nr 2/2007 z dnia 22.03.2007r.
W Przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowo płatne:
- Rytmika - 27 zł
- Język angielski - 30 zł
- Gimnastyka korekcyjna - 27 zł
- Tańce - 29 zł

Zajęcia organizowane są przez OEiRR
  wpisowe  
brak
Opinie

Brak opinii na temat tego przedszkola. Bądź pierwszy, dodaj swoją opinię.

zobacz wszystkie opinie