ciąża i poród

dziecko

kobieta

dla dzieci

rodzina

podróże

zobacz koniecznie

Centrum Zabaw Twórczych Edward s.c - Gdańsk

  miasto  
Gdańsk
  rodzaj  
przedszkole niepubliczne
 a d r e s
  adres  
Rodakowskiego 3a
  telefon  
(58) 511 02 44
  fax  
(58) 511 02 44
  adres e-mail  
centrumedward@gmail.com
  strona www  
www.centrumedward.pl
o   p r z e d s z k o l u
  opis  
Od września 2008 r. Centrum Zabaw Twórczych Edward oferuje zajęcia przedszkolne w nowej, zmienionej formie. Celem tych spotkań jest nauka tolerancji i poczucia własnej wartości, wspieranie rozwoju ruchowego, sensorycznego, emocjonalnego dziecka, a także integracja młodego człowieka z rówieśnikami przez wspólne zajęcia, swobodną zabawę i codzienne czynności. Program zajęć uwzględnia wielorakie potrzeby dzieci, przede wszystkim te, które umożliwiają im rozwój w kierunku najpełniejszego poznawania, doświadczania i przeżywania. Systematyczne spotkania uczą: samodzielności, poszanowania zasad, funkcjonowania w grupie rówieśników i szacunku do drugiej osoby. Zajęcia budują u dziecka poczucie własnej wartości, stwarzają sprzyjające warunki do odkrywania uzdolnień plastycznych i muzycznych uczestnika, rozwijają jego kreatywność oraz różne sfery inteligencji, m.in. interpersonalną, ruchową, językową, matematyczno- logiczną, wizualno-przestrzenną i przyrodniczą. Program tworzy bazę do nauki tak istotnych umiejętności, jak: pisanie, liczenie, czytanie, logiczne myślenie. W zajęciach wykorzystuje się znane metody dydaktyczne, jak m. in.: Koncepcja Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera, pedagogika Lwa Wygotskiego, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Pedagogia Zabawy, Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona oraz ćwiczenia logopedyczne, relaksacyjne, wierszyki-masażyki i Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz.
  godziny otwarcia  
7.30-15.30
  opis pomieszczeń  
Część zajęć odbywa się w salce wyposażonej w małe krzesełka i stoliki, przy których dzieci pracują używając różnych technik plastycznych i manualnych. Drugie śniadanie i obiady dzieci jedzą przy dużym, okrągłym stole (2 m średnicy), znajdującym się w jasnej, przeszklonej części budynku.
  opis placu zabaw  
Duża sala zabaw o powierzchni ponad 80 m2, wyposażona w edukacyjne zabawki dla dzieci s przęty, typu namioty, mini-zjeżdzalnię, tunele, klocki, puzzle, układanki, rozerek, wózek dla lalek itp. Sala zbudowana na okręgu, przeszklona, z widokiem na drzewa i park.
  wyposażenie  
Centrum Edward dysponuje rozmaitymi zabawkami, dla dzieci, sprzętami edukacyjnymi, np. kolorowe namioty, tunele, mini-zjeżdżalnię, przestrzenne klocki-kształtki, z których można wyczarować wielką wieżę lub zamek dla księżniczki, układanki o różnym stopniu trudności, gry logiczne i pomoce do nauki liczenia, sztaluga i tablica.
  zaplecze sanitarne  
Do dyspozycji dzieci jest łazienka wyposażona w małe umywalki oraz niskie sedesy. Na terenie Centrum znajduje się kawiarnia, która posiada również zlew i zmywarko-wyparzarkę, z których korzystają opiekunowie podczas przygotowywania drugiego śniadania dla dzieci.
  posiłki  
catering
  opieka medyczna  
W pobliżu znajduje się Szpital Dziecięcy - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, z którego opieki mogą korzystać dzieci z nagłych wypadkach.
z a j ę c i a
  ramowy rozkład dnia  
Swobodna zabawa - dzieci korzystają z wyposażenia ogrodu zabaw: książeczek, układanek, tablic, klocków, pojazdów, pluszaków, lalek; nabierają umiejętności zabawy w grupie, dzielenia się zabawkami. Powitanie Plastyka - ćwiczenie precyzyjnych ruchów dłoni i palców, ćwiczenie twórczego myślenia przez rysowanie, malowanie, wydzieranie, wycinanie, klejenie, stemplowanie, lepienie, kolaż; nauka kolorów, kształtów, faktur; Drugie śniadanie Muzyka - nauka śpiewania piosenek, zabawy ruchowe do muzyki rozwijające koordynację oraz poczucie rytmu z wykorzystaniem zestawu Orffa, poznawanie instrumentów i literatury muzycznej; Literatura - wspólne czytanie wierszyków, bajek, opowiadań; zagadki, zabawy słowne, nauka rymowanek; Gimnastyka - ćwiczenia ruchowe, usprawniające koordynację ciała, stymulujące pracę mózgu; ćwiczenia i zabawy ruchowe, m. in. z metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona. Spacer - nauka samodzielnego ubierania oraz rozbierania się, integracja poprzez ruch, współpracę, interakcję, nauka przestrzegania zasad;
  oferta zajęć dodatkowych  
Jęz. angielski - kształcenie sprawności słuchania i mówienia; dzieci przyswajają język w sposób naturalny, podczas zabawy, zgadywanek ruchowo-językowych, piosenek, bajek, utrwalanie podstawowego słownictwa; Rytmika - ćwiczenia wpływające na rozwój muzykalności, poczucia rytmu i wrażliwości, stymulujące prawidłową postawę ciała, utrwalające podstawowe pojęcia z dziedziny muzyki; Teatr - poprzez zabawę i ruch dzieci lepiej poznają siebie, ćwiczą umiejętności koncentracji oraz samokontroli; pracując razem rozwijają wrażliwość na drugiego człowieka i uczą się współpracy, rozwijają pewność siebie, oswajają z publicznymi wystąpieniami.
p o z o s t a ł e   d a n e
  personel  
  nowatorskie metody   
  wychowczo-edukacyjne  
  dokonania i sukcesy  
o p ł a t y
  opłata podstawowa  
  opłata za wyżywienie  
  dzienna stawka żywieniowa  
  opłaty dodatkowe  
Dla naszych małych gości oferujemy dwa pakiety zajęć - MINI I MAXI: MINI (godz. 9.00-13.00) - dla dzieci w wieku 2,5 - 4 lata, mający charakter zajęć adaptacyjnych; na pierwsze spotkanie zapraszamy dzieci z rodzicem lub opiekunem, abyśmy wspólnie mogli ocenić emocjonalne przygotowanie malucha do udziału w zajęciach; MAXI (godz. 7.30-15.30) - dla dzieci w wieku 3 - 5 lat, będący alternatywą dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola, poszukujących kontaktu z rówieśnikami oraz spragnionych poczucia przynależności do grupy; przedszkolaki w miarę możliwości uczestniczą w zajęciach samodzielnie.
  wpisowe  

Opinie

Znajdź przedszkole