ciąża i poród

dziecko

kobieta

dla dzieci

rodzina

podróże

zobacz koniecznie

Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Miś - Poznań

  miasto  
Poznań
  rodzaj  
przedszkole niepubliczne
 a d r e s
  adres  
Berwińskiego 2/4
  telefon  
61 222 54 38
  fax  
  adres e-mail  
przedszkole@uniterra.pl
  strona www  
http://www.przedszkoleintegracyjnemis.pl/
o   p r z e d s z k o l u
  opis  
Tworzymy pierwsze w Poznaniu przedszkole integracyjno – terapeutyczne, w którym dzieci pełnosprawne oraz dzieci z zaburzeniami w rozwoju i niepełnosprawnością, szczególnie ze spektrum autyzmu i Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju, znajdą dostosowane dla swoich potrzeb metody i formy pracy, gdzie wyznacznikiem zajęć proponowanych dzieciom nie będzie moda, ale realne, oparte na naukowych założeniach i wieloletnim doświadczeniu, działania zaspokajające potrzeby rozwojowe dzieci. Jedyne w Poznaniu przedszkole pracujące w pełni Metodą Krakowską.
  godziny otwarcia  
7.00-17.00
  opis pomieszczeń  
  opis placu zabaw  
  wyposażenie  
  zaplecze sanitarne  
  posiłki  
catering
  opieka medyczna  
z a j ę c i a
  ramowy rozkład dnia  
  oferta zajęć dodatkowych  
p o z o s t a ł e   d a n e
  personel  
  nowatorskie metody   
  wychowczo-edukacyjne  
  dokonania i sukcesy  
o p ł a t y
  opłata podstawowa  
  opłata za wyżywienie  
  dzienna stawka żywieniowa  
  opłaty dodatkowe  
  wpisowe  

Opinie

Znajdź przedszkole