Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Ważne tematy

Dorota Topczewska - psycholog

Dorota Topczewska

Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny "Methanoia"

Praktyka zawodowa

 • absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, wydział historyczno - pedagogiczny, kierunek: psychologia; liczne kursy i szkolenia;
 • od 6 lat zajmuje się diagnostyką możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz tworzy indywidualne programy terapeutyczne dla tychże dzieci;
 • od 2 lat zajmuje się także dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi;
 • prowadzenie grupy terapeutycznej dla dorosłych z zaburzeniami adaptacyjnymi;
 • otworzenie prywatnego gabinetu (praca z dziećmi z problemami neurologicznymi, dyslektycznymi i z zaburzeniami zachowania, praca diagnostyczno- terapeutyczna z dziećmi z ADHD, praca z dorosłymi z zaburzeniami osobowości oraz depresją);
 • współpraca z Świetlicą terapeutyczną "Kleks" Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Ostoja" (praca diagnostyczno-terapeutyczna z młodzieżą upośledzoną umysłowo);
 • współpraca z prywatną przychodnią OTTO-PRODENT ( opieka diagnostyczna i terapeutyczna nad pacjentami z uszkodzeniami CUN (dziećmi i dorosłymi).

Zakres świadczonych usług:

 • diagnoza i terapia zaburzeń zachowania dorosłych, młodzieży i dzieci; w tym terapia zespołu nadpobudliwości z deficytem uwagi(ADHD);
 • diagnoza możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży z uszkodzeniem mózgu (zwłaszcza przy głębokich zaburzeniach mowy);
 • terapia depresji;
 • współpraca z pedagogiem specjalnym, lekarzem psychiatrą, neurologiem i okulistą.

Adres:

Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny "Methanoia"
ul. J. Kilińskiego 34/18,
50-264 Wrocław
(gabinet mieści się w mieszkaniu prywatnym w budynku przyjaznym dla osób niepełnosprawnych)

Kontakt

tel. (0..71) 791 42 10
mobile (0609) 232 771
e-mail: dorotatop@wr.home.pl, dotop@esculap.pl
http://lekarz.esculap.pl/dotop