Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Ważne tematy

Marek Napiontek - ortopeda

Prof. dr hab. med. Marek Napiontek

gabinet ortopedyczny

Praktyka zawodowa:

 • absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1980 r.).
 • Od 1980 roku w Klinice Ortopedii Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji AM.
 • Specjalizacja I stopnia z ortopedii i traumatologii w 1983, II stopnia w 1986.
 • W 1988 roku obrona pracy doktorskiej: "Wartość repozycji okołoskokowej w leczeniu wrodzonej stopy płaskiej (pes plano-valgus taloflexus congenitus)".
 • Staże naukowe w Austrii, Holandii i USA. Autor kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Od 1989 w Klinice Ortopedii Dziecięcej Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji AM na stanowisku adiunkta i lekarza oddziałowego. Od 1997 w Katedrze Ortopedii Dziecięcej.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, European Paediatric Orthopaedic Society, Paediatric Orthopaedic Society of North America, Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie, ASAMI - Poland oraz Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr.
  Członek komitetu redakcyjnego Journal of Pediatric Orthopaedics (od 1996),
 • V-ce przewodniczący Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr (od 2001) oraz ASAMI-Poland. Ponadto jest członkiem International Clubfoot Study Grip, z-ca kierownika Katedry Ortopedii Dziecięcej w Poznaniu.
 • W 1998 roku habilitował się na podstawie rozprawy "Kształtowanie się wrodzonej stopy końsko-szpotawej po rozległym leczeniu operacyjnym"

Zakres usług:

1. Wady wrodzone i rozwojowe, urazy oraz ich następstwa:

 • Wrodzone zniekształcenia kończyn
 • Wrodzone wady stóp
 • Wrodzona stopa końsko-szpotawa
 • Wrodzona stopa płaska
 • Wrodzone przywiedzenie przodostopia
 • Stopa serpentynowa
 • Wrodzone wady palców i palucha
 • Wrodzona dysplazja/zwichnięcie stawów biodrowych
 • Boczne skrzywienie kręgosłupa
 • Choroba Perthesa
 • Przykurcze mięśniowe
 • Metoda Ilizarowa:
  • leczenie nierówności kończyn
  • leczenie niskiego wzrostu
  • leczenie stawów rzekomych
 • Paluchy koślawe
2. Zniekształcenia w następstwie schorzeń neurologicznych
 • mózgowego porażenia dziecięcego,
 • przepukliny oponowo-rdzeniowej,
 • artrogrypozy,
 • innych - uszkodzenia nerwów obwodowych
3. Leczenie niepowodzeń i powikłań.
Konsultacje z zakresu wad wrodzonych, zniekształceń rozwojowych i schorzeń narządu ruchu u dzieci i dorosłych.
Leczenie zniekształceń stóp, ze szczególnym uwzględnieniem wrodzonej stopy końsko-szpotawej. Leczenie operacyjne w prywatnym szpitalu. Szpital oferuje pobyt matki lub ojca wraz z leczonym dzieckiem.
W godzinach rejestracji sekretarka służy dodatkowymi informacjami.
Istnieje również możliwość przeprowadzenia konsultacji w Warszawie i Swarzędzu.

Adres:

Ortop-Poliklinika
ul. Kosińskiego 16, 61-519 Poznań
Telefon 061 649 63 95

Rejestracja telefoniczna:

w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 20.00 i środy od 14.00 do 20.00, telefon: 061 649 63 95