Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Ważne tematy

Przedszkole Miejskie nr 25 w Bytomiu

Przedszkole Miejskie nr 25 w Bytomiu

Przedszkole można nazwać "domowym przedszkolem", ponieważ jest niewielkie, kameralne o rodzinnej atmosferze. Są tu dwie grupy dziecięce: grupa 3-4 latków i grupa 5-6 latków.

Przedszkole zapewnia warunki do rozwoju indywidualnego dziecka, jest przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku
Fachowa kadra pedagogiczna stara się wspomagać rodziców w wychowaniu dzieci, kieruje się filozofią wychowania podmiotowego i respektowaniem praw dziecka. Wszyscy chcą pomóc dzieciom w pełnym rozwoju zgodnie z ich możliwościami psychicznymi i fizycznymi, zapewniając im dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia. Przedszkole posiada jedyną w mieście ze szkółkę łyżwiarską.

Jadwiga Tomalka

wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, ukończone Studium Wychowania Przedszkolnego oraz Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza na Uniwersytecie Śląskim. Staż pracy - 25 lat, cały czas w przedszkolu, początkowo na stanowisku nauczyciela, od 13 lat na stanowisku dyrektora.

Katarzyna Skrzydło

wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, ukończone Studium Nauczycielskie - wychowanie przedszkolne, Pedagogika wczesnoszkolna na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i logopedii. Staż pracy 10 lat, cały czas w przedszkolu. Prowadzi również nauczanie indywidualne.

Katarzyna Kopijka

wykształcenie wyższe pedagogiczne. ukończone Studium Nauczycielskie- wychowanie przedszkolne oraz licencjat z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim. Staż pracy 6 lat, cały czas na stanowisku nauczyciela przedszkola.

Priorytety wychowawcze przedszkola:
    uśmiech i zadowolenie dziecka
    dobro dziecka
    przyjaźń między dzieckiem a wychowawcą

Mocne strony przedszkola:
    dobra, rodzinna atmosfera
    ciekawa oferta zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych
    wysoki poziom zadowolenia rodziców i pracowników z działalności przedszkola
    małe przedszkole - sprzyjające procesowi indywidualizacji dzieci
    sposób kierowania przedszkolem przez dyrektora
    dobra, fachowa kadra pedagogiczna
    dobra, smaczna kuchnia

Przedszkole oferuje bogatą gamę zajęć dla dzieci:
    zajęcia teatralne - dla wszystkich dzieci
    rytmika - dwa razy w tygodniu dla wszystkich dzieci
    język angielski - dwa razy w tygodniu dla dzieci od 4 roku życia
    szkółka łyżwiarska - dwa razy w tygodniu dla dzieci od 5 roku życia
    religia - raz w tygodniu dla dzieci 5 - 6 letnich

Adres:

Przedszkole Miejskie nr 25
ul. Olejniczaka 9
41-902 Bytom
tel. (0..32) 282-72-88