Advertisement

ciąża i poród

dziecko

kobieta

dla dzieci

rodzina

podróże

zobacz koniecznie

Nowa książeczka zdrowia dziecka 2016

-
Nowa książeczka zdrowia dziecka  2016
Od 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowy wzór książeczki zdrowia dziecka.

Do tej pory nie obowiązywał w Polsce jeden wzór książeczki zdrowia. Nie było też obowiązku wpisywania do niej wszystkich chorób i danych, które często okazywały się kluczowe, np. o specjalistycznym leczeniu dziecka. Często informacje o przebiegającym leczeniu pozostawały do wewnętrznej wiadomości w poradni i dostęp do nich miał tylko personel albo rodzic.

W sierpniu podpisana została nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Zgodnie z tym dokumentem, ujednolicony został wygląd i zawartość książeczki zdrowia. Traktowana będzie ona jak dokumentacja medyczna.

Nowa książeczka będzie zawierać dane osobowe dziecka, m.in. numer PESEL, płeć, grupę krwi. Ponadto lekarz lub położna będą mieli obowiązek wpisać dane opiekunów małego pacjenta oraz informacje o przebiegu ciąży, rodzaju porodu, miejscu urodzenia dziecka.
W dokumencie znajdą się także szczegółowe informacje dotyczące noworodka tuż po urodzeniu, tj. waga, ocena w skali Apgar, czas trwania kontaktu noworodka z matką „skóra do skóry”. Oprócz tego, personel ma obowiązek wpisać dane płynące z obserwacji dziecka na oddziale noworodkowym (np. sposób karmienia) oraz z dnia wypisu malucha ze szpitala (zalecenia lekarskie).

Podczas wizyty patronażowej (1-4 tydzień życia dziecka) lekarz będzie miał obowiązek wypełnienia odpowiedniej tabeli w książeczce. W dokumencie mają być również zapisywane wszelkie terminy wizyt profilaktycznych oraz informacja o stanie zdrowia dziecka podczas tych wizyt (waga, wzrost, ocena neurorozwojowa).

W nowej książeczce znajdą się również wszelkie informacje dotyczące przebytych chorób zakaźnych, konsultacji specjalistycznych, alergii, reakcji anafilaktycznych i pobytów w szpitalu. Z podaniem przyczyny odnotowywane mają być także zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego.

Nowe książeczki zdrowia zaczną być wydawane po nowym roku.
Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.