ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Bezpieczny powrót dzieci do szkół - wytyczne MEN i GIS

-
Bezpieczny powrót dzieci do szkół - wytyczne MEN i GIS
1 września to początek roku szkolnego i pomimo trwającej pandemii koronawirusa, wszystko wskazuje na to, że nauka w szkołach rozpocznie się w sposób tradycyjny. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało wytyczne dotyczące bezpiecznego powrotu dzieci do szkół.

Sytuacja epidemiczna w kraju pozwala, żeby w większości placówek edukacyjnych przywrócić standardowe zajęcia z bezpośrednim kontaktem nauczycieli i uczniów. Natomiast w "żółtych" i "czerwonych" strefach mogą obowiązywać dodatkowe zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Przedstawione zostały zasady bezpieczeństwa przed powrotem dzieci do szkół i placówek oświatowych.

Bezpieczny powrót do szkół - 10 zasad dla ucznia


 • masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby - zostań w domu
 • często myj ręce
 • nie dotykaj oczu, ust i nosa
 • zrezygnuj z podawania ręki na powitanie
 • uważnie słuchaj poleceń nauczyciela
 • używaj tylko własnych przyborów szkolnych
 • spożywaj swoje jedzenie i picie
 • unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw
 • jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela
 • przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach

Bezpieczny powrót do szkół - wskazówki dla rodziców


 • nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka
 • przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie pandemii
 • poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną
 • sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli
 • zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać pilnie oddzwoń
 • sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku
 • przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków
 • w miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły. Pomyśl o spacerze, rowerze
 • organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu
 • przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich


GIS przedstawił kryteria wydawania opinii przez inspektora sanitarnego do innej organizacji szkół, które będą zależały od:
 • zakażenia SARS-CoV-2 w szkole lub placówce
 • lokalnej sytuacji epidemicznej
 • kwarantanny któregoś z uczniów lub pracowników
 • opinii lekarza (dot. chorób przewlekłych)
 • orzeczenia o indywidualnym nauczaniu


Ogłoszono także, jaka sytuacja będzie przesłanką do wprowadzenia przez dyrektora szkoły innego modelu kształcenia niż stacjonarne.

Model mieszany (hybrydowy) - w placówce nauka tradycyjna i częściowo zdalna. Zdalne nauczanie może być zastosowana w następujących przypadkach (dla uczniów niemogących być w szkole):
 • dla uczniów pozostających na kwarantannie
 • dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem
 • dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • zajęcia w mmniejszych grupach lub dla części klas (np. klasy I-III - zajęcia stacjonarne, a starsze klasy zajęcia zdalne)

Nauczanie zdalne będzie obowiązywało w przypadku zawieszenia wszystkich zajęć stacjonarnych - przejście na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów. Ten model będzie można uruchomić dopiero za zgodą organu prowadzącego i tylko we współpracy z sanepidem.

GIS wprowadza także możliwe dodatkowe zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek w strefie żółtej i czerwonej. Przede wszystkim należy:
 • ograniczyć przebywanie osób trzecich na terenie placówki
 • pamiętać o obowiązku zachowaniu dystansu w przestrzeniach wspólnych lub zasłaniania ust i nosa (korytarze, szatnie)
 • wprowadzić zajęcia dla jednej klasy na jedną salę


Wg nowych projektów dotyczących zasad nauczania w nadchodzącym roku szkolnym, dyrektorzy będą mogli zawiesić zajęcia, gdy zaistnieje wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa. W przypadku pojawienia się zakażenia w szkole, sanepid ma decydować o ewentualnym zamknięciu szkoły.

Zasady powrotu do szkół we wrześniu
Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.