ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Kartka Lokalizacji Podróżnego dla wracających do Polski samolotem dostępna w formie elektronicznej

-
Kartka Lokalizacji Podróżnego dla wracających do Polski samolotem dostępna w formie elektronicznej
Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że od soboty 17 lipca zostaje wprowadzona zmiana dla osób przybywających do Polski samolotem. Każdy podróżny po przekroczeniu granicy RP ma obowiązek wypełnienia przed odprawą Karty Lokalizacji Podróżnego w postaci elektronicznej (eKLP), która zastąpi stosowane dotychczas karty papierowe.

Wg GIS jedynie w razie braku dostępu do systemu teleinformatycznego ważne będą karty papierowe. W takim przypadku personel pokładowy przekazuje formularze odpowiednim służbom.

Kartę Lokalizacji Podróżnego wypełnia się poprzez rządową stronę zawierającą informacje związane z trwającą epidemią koronawirusa, w zakładce Informacje dla podróżujących - Karta Lokalizacji Podróżnego (KLP).

Według GIS Karta Lokalizacji Pasażera pomoże ograniczyć szybkie rozprzestrzenianie się wirusa, bo jeśli na pokładzie samolotu znajdowała się osoba zakażona, to Karta umożliwi szybko dotrzeć do osób, które z nią podróżowały.

Unijne Zalecenie (UE) 2020/1475 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie skoordynowanego podejścia do ograniczenia swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię COVID-19 stanowi, że informacje o przypadkach zakażenia COVID-19 wykrytych w momencie przybycia danej osoby na terytorium państwa członkowskiego należy niezwłocznie przekazywać organom ds. zdrowia publicznego państw, w których dana osoba przebywała w ciągu ostatnich 14 dni, na potrzeby ustalania kontaktów potencjalnie zakaźnych.

Karta lokalizacji podróżnego
Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.