Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Ostatnio na forum
Sprawdź koniecznie
  Warto kupić
  Ważne tematy

  Rejestracja urodzenia dziecka w USC

  opracowanie: Martyna Szewirska; Kancelaria Prawna

  -
     

  Fakt urodzenia dziecka należy zgłosić do właściwego urzędu stanu cywilnego w terminie 14 dni od dnia urodzenia dziecka. Po przedłożeniu odpowiednich dokumentów sporządzony zostaje akt urodzenia.
  Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. W takim wypadku sporządza się akt urodzenia z adnotacją w rubryce "Uwagi", że dziecko urodziło się martwe; aktu zgonu nie sporządza się.

  Kto jest obowiązany do zgłoszenia urodzenia dziecka??

  - ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, albo inna osoba obecna przy porodzie;
  - lekarz albo położna.
  - jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.


  Co jest niezbędne do dokonania rejestracji urodzenia dziecka?

  1. w przypadku urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa - odpis aktu małżeństwa, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego, dowody osobiste obojga rodziców;
  2. w przypadku rejestracji urodzenia po rozwodzie rodziców, jednakże jeśli nie minęło 300 dni od rozwodu lub separacji - odpis aktu małżeństwa, dowód osobisty matki, obecność matki, dziecko w takiej sytuacji rejestruje się jak pochodzące z małżeństwa;
  3. w przypadku rejestracji urodzenia dziecka po rozwodzie rodziców, jeśli minęło 300 dni od rozwodu, separacji - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub sentencja prawomocnego wyroku, dowód osobisty matki, obecność matki, w przypadku uznania przez biologicznego ojca – obecność ojca z dowodem osobistym;
  4. rejestracja dziecka panieńskiego, bez uznania przez biologicznego ojca - odpis aktu urodzenia matki dziecka jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego, dowód osobisty matki, obecność matki;
  5. rejestracja dziecka panieńskiego, z uznaniem przez biologicznego ojca – odpis aktu urodzenia matki dziecka jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego, obecność obojga rodziców wraz z dowodami osobistymi;
  6. w przypadku rejestracji dziecka przez matkę wdowę, jeśli nie minęło 300 dni od dnia zgonu męża – odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu, dowód osobisty matki, obecność matki, dziecko rejestruje się jak pochodzące z małżeństwa;
  7. w przypadku rejestracji dziecka przez matkę wdowę, jeśli minęło 300 dni od zgonu męża - odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu męża, dowód osobisty matki, obecność matki przy rejestracji, w przypadku uznania przez biologicznego ojca – obecność ojca z dowodem osobistym.  Jaka jest opłata?

  Zgłoszenie urodzenia dziecka zwolnione jest z opłaty.


  Podczas sporządzania aktu urodzenia nadaje się dziecku imię (lub imiona). Dziecku można nadać maksymalnie dwa imiona, nie mogą być to imiona ośmieszające, nieprzyzwoite, w formie zdrobniałej lub takie, które nie pozwalają odróżnić płci dziecka.
  W ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia rodzice mogą złożyć kierownikowi USC oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.


  ______________________________________________________________

  Autor: ekspert serwisu www.rodzinne.com

  Serwis internetowy, twórcą którego jest adwokat Andrzej Jastrzębski, specjalizujący się w prawie rodzinnym.

  Rejestracja urodzenia dziecka w USC - aktualizacja: 2011-03-03

                                  


  Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.