Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Ostatnio na forum
Sprawdź koniecznie
  Warto kupić
  Ważne tematy

  Zasiłek rodzinny - ile wynosi i komu przysługuje


  -
     

  Zasiłek rodzinny - ile wynosi i komu przysługuje
  Zasiłek rodzinny to jedna z form pomocy finansowej, którą można otrzymać z budżetu państwa. Ma ona na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad dzieckiem lub dziećmi. Warto dowiedzieć się, kto może otrzymać taką pomoc i o jakich kwotach mowa.

  Dla kogo zasiłek rodzinny?

  Zasiłek rodzinny to świadczenie dla rodzin, które mają niskie dochody – czyli takie, przy których bardzo trudno jest rodzinę utrzymać. Kryteria „niskich dochodów” są ściśle określone i przeliczone na podstawie poprzedniego roku (oznacza to, że osoba starająca się o zasiłek rodzinny w roku 2014 musi przestawić dane o dochodach za rok 2013). Aby zasiłek rodzinny został przyznany, dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może przekraczać 539 złotych miesięcznie. Od listopada 2014 roku kwota ta uległa zwiększeniu i wynosi 574 złote – oznacza to, że zasiłek będzie łatwiejszy do uzyskania.
  Uwaga! Warto zauważyć, że w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, maksymalny dla uzyskania świadczenia dochód to 664 złote.

  Wysokość zasiłku

  Zasiłek rodzinny nie jest dużą kwotą, jednak w przypadku problemów finansowych z pewnością będzie jakąś formą wsparcia.
  W bieżącym roku zasiłek ten wynosi 77 złotych na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 106 złotych w przypadku dziecka między 5 a 18 rokiem życia oraz 115 złotych, gdy dziecko ma od 18 do 24 lat.

  Gdzie udać się po pomoc?

  Aby uzyskać decyzję o przyznaniu świadczeń, należy udać się do urzędu gminy/miasta. Tam otrzymuje się komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i świadczenia. Osobą, która może ubiegać się o zasiłek jest uczący się albo rodzice lub opiekunowie prawni.

  Komu przysługuje zasiłek?

  Zasiłek rodzinny przyznawany jest na rok, jest to tzw. okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada danego roku do 31 października roku następnego. Jeśli osoba ubiegająca się o zasiłek złoży podanie w lutym, to świadczenie będzie przyznane od 1 lutego także do 31 października – więc jest to „strata” kilku miesięcy.

  Kryterium dochodowe nie jedynym, które trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie. Może być ono wypłacane bowiem tylko, jeśli:
  • Dziecko nie skończyło 18 lat (jeśli nie kontynuuje nauki)
  • Dziecko uczy się i nie skończyło jeszcze 21 lat
  • Osoba ubiegająca się nie ma jeszcze 24 lat, uczy się i ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym)
  • Osoba ubiegająca się nie ma jeszcze 24 lat, uczy się nie pozostaje na utrzymaniu rodziców (z racji ich śmierci lub zasądzenia od nich alimentów)

  Dodatki do zasiłku

  Warto wiedzieć, że w zależności od okoliczności można starać się o otrzymanie stosownego dodatku do zasiłku rodzinnego. Kiedy warto postarać się o dodatkowe pieniądze i jakie są to kwoty?
  • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
   Czyli tzw. „płatny wychowawczy”. Wynosi on 400 złotych miesięcznie i przysługuje matkom o niskich dochodach, które decydują się nie powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim.
  • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
   W tym przypadku wysokość zasiłku wynosi 170 złotych miesięcznie na jedno dziecko, ale nie więcej niż 340 złotych łącznie. Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne, dodatek jest powiększony o 80 złotych na jedno dziecko, przy maksymalnej kwocie 160 zł.
  • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
   To dodatkowe pieniądze w kwotach 60 złotych miesięcznie (gdy dziecko nie ma jeszcze 5 lat) albo 80 złotych (od 18 do 24 roku życia dziecka).
  • Dodatek z tytułu rozpoczęcia nauki szkolnej
   Na początku września można otrzymać z budżetu państwa 100 złotych.
  • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole w innej miejscowości
   Tutaj kwoty zależne są od tego, czy dziecko mieszka z nami i tylko dojeżdża do innej miejscowości, czy w niej zamieszkuje. W pierwszym przypadku wysokość świadczenia wynosi 50 złotych miesięcznie, w drugim – 90 złotych.
  • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
   Przez rodzinę wielodzietną rozumie się tę, w której jest co najmniej troje dzieci. Wówczas na trzecie i na każde kolejne dziecko (ale już nie na pierwsze i drugie) przysługuje 80 złotych miesięcznie.
  Zasiłek rodzinny - ile wynosi i komu przysługuje - aktualizacja: 2014-11-04

                                  


  Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.