Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
  Warto kupić
  Ważne tematy

  APTT badanie - interpretacje

  APTT

  Opis
  bada się czas krzepnięcia osocza po dodaniu aktywatora krzepnięcia
  Znaczenie
  wyjaśnienie skłonności do krwawień (diagnostyka skaz krwotocznych)
  kontrola leczenia heparyną
  przed planowanym leczeniem operacyjnym
  Normy
  do 40 sekund (wynik zależny od stosowanych odczynników, powinno się przestrzegać norm używanych w danym laboratorium)
  podczas leczenia heparyną do 80 sekund (jako zasadę przyjęto 1,5-2-krotne wydłużenie w stosunku do wartości ?wyjściowych", tj. sprzed leczenia heparyną)
  Wartości podwyższone
  niedobory czynników krzepnięcia VIII, IX, XI, XII
  leczenie heparyną
  Wartości obniżone
  nadkrzepliwość