ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Asystent rodziny - kim jest i jakie są jego zadania?

-
Asystent rodziny - kim jest i jakie są jego zadania? fotolia.pl
Niestety, czasami zdarza się, że rodzice nie radzą sobie z opieką nad dziećmi i na skutek różnych sygnałów, albo po prostu na prośbę danej rodziny, wyznaczana jest pomoc w postaci asystenta rodziny. Wiele osób obawia się jednak takiej "ingerencji" w życie domowe. Czy rzeczywiście jest się czego bać? Czym zajmuje się osoba na takim stanowisku i na czym polega jej pomoc?
Etapy procedury powołania asystenta rodziny

 1. Pierwszy etap - wywiad środowiskowy
 2. Przekazanie dokumentów asystentowi rodziny
 3. Asystent rodziny - monitoring zakończeniu pracy


Pierwszy etap - wywiad środowiskowy


By uzyskać pomoc asystenta rodziny, najpierw – na zlecenie kierownika ośrodka pomocy społecznej - przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy. Wykonywany jest on najczęściej przez pracownika socjalnego w ciągu dwóch tygodni od odebrania sygnałów, że rodzina potrzebuje wsparcia.

Zebranie wywiadu odbywa się zwykle w domu czy mieszkaniu danej rodziny. Warto pamiętać, że osoba, która go przeprowadza, powinna się wylegitymować – bez skrępowania trzeba o to poprosić.

Podczas wywiadu środowiskowego pracownik socjalny ustala się następujące kwestie:
 • dochód oraz wydatki rodziny
 • sytuację mieszkaniową (np. to, czy w mieszkaniu jest łazienka, ile pokoi przypada na wszystkich członków rodziny, czy dziecko ma swój kąt do nauki, czy mieszkanie jest czyste)
 • sytuację zdrowotną i rodzinną
 • występowanie uzależnień, niepełnosprawności, chorób
 • przyczyny wystąpienia z wnioskiem o pomocPrzekazanie dokumentów asystentowi rodziny


Następny krok to przekazanie dokumentów asystentowi rodziny, który od tej pory będzie się nią zajmował. Nie ma czego się obawiać – zadaniem tego pracownika jest przede wszystkim pomoc i wsparcie. Taka pomoc jest oczywiście starannie zaplanowana i obejmuje:
 • Sporządzenie odpowiedniego planu z rodziną


  Innymi słowy, asystent rodziny dokładnie zaplanuje działania, które pomogą danej rodzinie przezwyciężyć niekorzystną sytuację życiową. Plan ten obejmuje wiele działań: pomoc w uzyskaniu zasiłków, znalezieniu pracy, nadrobienia zaległości szkolnych dzieci, poprawę relacji oraz próby zerwania z nałogami.

 • Podjęcie współpracy z właściwymi organizacjami, które działają dla dobra rodziny • Edukacja w zakresie rozwiązania problemów


  Czyli tak naprawdę szeroko rozumiane poradnictwo. Jeśli na przykład dziecko regularnie opuszcza szkolne zajęcia, zadaniem asystenta jest znalezienie przyczyn takiego stanu rzeczy i przestawienie rodzicom możliwości kontrolowania sytuacji. Asystent współpracuje także z różnymi organizacjami, przez co z łatwością może doradzać rodzinie co do zasięgania różnych form wsparcia.

 • Udzielanie pomocy


  To bardzo szeroki punkt, w którym zawarte jest wiele czynności – od pomocy w zdobyciu nowego sprzętu AGD, po napisanie odpowiedniego CV i listu motywacyjnego i wskazanie możliwości szukania pracy.

 • Współpraca z placówkami/rodzinami, do których zostało przeniesione dziecko danej rodziny


  Niestety, czasem zdarza się, że w trosce o bezpieczeństwo dzieci lub dziecka, przenosi się je do rodziny zastępczej, do rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawczej albo interwencyjnego ośrodka opiekuńczego. Rolą asystenta rodziny jest współpraca z taką placówką lub rodziną – dzięki czemu rodzice wiedzą na przykład, jak radzi sobie ich dziecko i co się z nim dzieje.Asystent rodziny - monitoring zakończeniu pracy


Jeśli rodzinie została przyznana pomoc asystenta rodziny, to nie jest to tylko kilkudniowa pomoc doraźna, ale cały proces. Asystent monitoruje działania i postępy swoich "podopiecznych" także wtedy, gdy już skończy z nią pracować – dzięki temu możliwa jest natychmiastowa reakcja pomocowa.


(org. 2014-10-06)

Asystent rodziny - kim jest i jakie są jego zadania? - dodano: 2019-05-13

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.