Porady prawne - prawo dla rodziny « maluchy.pl
ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Porady prawne

-

Zdrowie i pielęgnacja

Porady prawne Dzięki artykułom i poradom zamieszczonym w tym dziale dowiesz się co jest Ci zagwarantowane prawem. Jakie przywileje należą się matce dziecka.

Zasiłek rodzinny - ile wynosi i komu przysługuje

Zasiłek rodzinny to jedna z form pomocy finansowej, którą można otrzymać z budżetu państwa. Ma ona na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad dzieckiem lub dziećmi. Warto dowiedzieć się, kto może otrzymać taką pomoc i o jakich kwotach mowa. Dla kogo zasiłek rodzinny? Zasiłek rodzinny to świadczenie dla rodzin,...

Czytaj więcej »

Becikowe - warunki otrzymania, kwota

Jeszcze do niedawna o becikowym mówiło się, że jest to świadczenie „dla każdego” – i rzeczywiście tak było. Od 2013 roku zasady przyznawania tego dodatku zmieniły się i teraz są to środki tylko dla tych, którzy spełnią pewne warunki. Na początek warto zauważyć, że „becikowe” nie jest rzeczywistą nazwą...

Czytaj więcej »

Zasiłek macierzyński

Za czas urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, przysługuje zasiłek macierzyński. Komu przysługuje zasiłek? - ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko lub przyjęła dziecko (do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu...

Czytaj więcej »

Usługi stomatologiczne dla kobiet w ciąży i w okresie połogu

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 24 listopada 2004 r. (wraz z rozporządzeniem zmieniającym z dnia 6 maja 2008 roku) w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń. Wykaz dodatkowych świadczeń zdrowotnych...

Czytaj więcej »

Pracownica w ciąży

Okres ciąży jest dla kobiety okresem szczególnym, dotyczy to również sposobu traktowania przyszłej mamy przez pracodawcę. Podlega ona szczególnej ochronie regulowanej Kodeksem Pracy. Zgodnie z art. 176 kodeksu pracy nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży przy pracach szczegolnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, wykaz tych prac...

Czytaj więcej »

Urlop macierzyński

Regulowany Kodeksem Pracy urlop macierzyński jest uprawnieniem pracowniczym. Oznacza to, iż przysługuje on osobom pozostającym w stosunku pracy, nie zaś pracującym na umowę zlecenie, czy umowę o dzieło. Pracodawca obowiązany jest udzielić urlopu macierzyńskiego, a pracownica nie ma możliwości rezygnacji z tego urlopu. Ile trwa urlop macierzyński,...

Czytaj więcej »

Rejestracja urodzenia dziecka online

Rodzice po narodzinach dziecka mają 21 na rejestrację malucha w USC. Żeby przyspieszyć procedurę, można zarejestrować nowo narodzone dziecko online. Co jest potrzebne, aby zarejestrować dziecko przez internet? Tylko profil zaufany i dowód osobisty. Posiadanie profilu zaufanego pozwoli na potwierdzenie tożsamości rodzica w internecie. Wystarczy,...

Czytaj więcej »

Zameldowanie noworodka

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia. Zameldowania noworodka na pobyt stały dokonuje z urzędu właściwy organ gminy, na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia, przekazanego przez USC, w miejscu pobytu stałego...

Czytaj więcej »

Rejestracja urodzenia dziecka w USC

Fakt urodzenia dziecka należy zgłosić do właściwego urzędu stanu cywilnego w terminie 14 dni od dnia urodzenia dziecka. Po przedłożeniu odpowiednich dokumentów sporządzony zostaje akt urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. W takim wypadku sporządza się akt urodzenia...

Czytaj więcej »

Jakie zdjęcie do e-dowodu osobistego?

Już od 4 marca będzie można składać wniosek o e-dowód osobisty. Wygląd dokumentu zmienia się nieznacznie, ale za to wprowadzone zostają nowe zasady dotyczące zdjęć obywateli. Sprawdzamy, jakie zdjęcie będzie wymagane do e-dowodu osobistego. Od kiedy nowy e-dowód osobisty? Nowe dowody osobiste będą wydawane od 4 marca 2019 roku....

Czytaj więcej »

Prawa rodziców w miejscu pracy - Kodeks Pracy

USTAWA KODEKS PRACY – stan prawny na dzień 28. 07. 2011 r. DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac. Art. 177. § 1. Pracodawca nie może...

Czytaj więcej »

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

Preambuła Wychowanie dzieci stanowi wyraz nadziei rodziców, co jest potwierdzeniem faktu, że mają oni na uwadze przyszłość i pokładają wiarę w wartości przekazywane następnym pokoleniom. Odpowiedzialność rodziców wobec dzieci stanowi podwalinę istnienia ludzkości. Tymczasem, tak we współczesnej Europie, jak i w przyszłej, nie...

Czytaj więcej »