ciąża i poród

dziecko

kobieta

dla dzieci

rodzina

podróże

zobacz koniecznie

Przedszkole Nr 15 - Koszalin

  miasto  
Koszalin
  rodzaj  
przedszkole publiczne
 a d r e s
  adres  
Staszica 11
  telefon  
(094)3436794
  fax  
  adres e-mail  
przedszkole.15@wp.pl
  strona www  
www.przedszkole15.nsm.com.pl
o   p r z e d s z k o l u
  opis  
Przedszkole do, którego uczęszcza 210 dzieci. Kadra pedagogiczna to 15 nauczycielek, w tym dyrektor i wicedyrektor. Dodatkowo zatrudnieni są specjaliści do prowadzenia zajęć z: - rytmiki, - gimnastyki korekcyjnej, - języka angielskiego, - zajęć logopedycznych, - nauki gry w szachy, Raz w miesiącu organizowane są koncerty umuzykalniające organizowane przez Agencję Kulturalno - Usługową \'ARTOS\' w Koszalinie.
  godziny otwarcia  
6,30 do 16,30
  opis pomieszczeń  
Posiadamy 8 sal zajęć dla dzieci, każda ma około 72 m2. Sale te są dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki dla dzieci. Oprócz tych sal posiadamy salę rytmiczną i salę gimnastyczną o powierzchni około 72m2. Do prowadzenia niektórych zajęć dodatkowych posadamy salę o powierzchni około 20m2, wyposażoną w stoliki, krzesełka, telewizor...Posiadamy także gabinet profilaktyki próchnicy zębów.
  opis placu zabaw  
Plac zabaw jest duży, ale słabo wyposażony w sprzęt dla dzieci, są tylko 2 zjeżdżalnie, 2 piaskownice ławeczki. Pozostały sprzęt został zniszczony przez młodzież z osiedla.
  wyposażenie  
Budynek przedszkolny jest dobrze wyposażony w pomoce, książki, sprzęt i zabawki dla dzieci. Posiadamy suchy basen, bardzo dobrze wyposażoną salę gimnastyczną oraz rytmiczną.
  zaplecze sanitarne  
Przy każdej sali dziecięcej jest łazienka.
  posiłki  
własne
  opieka medyczna  
Nieodpłatnie dwa razy w roku wszystkie dzieci maja przegląd jamy ustnej, a w razie potrzeby są lakowane stałe zęby. Pielęgniarka przychodzi tyko do dzieci 6 - letnich w celu dokonania bilansu .
z a j ę c i a
  ramowy rozkład dnia  
  oferta zajęć dodatkowych  
p o z o s t a ł e   d a n e
  personel  
  nowatorskie metody   
  wychowczo-edukacyjne  
  dokonania i sukcesy  
o p ł a t y
  opłata podstawowa  
140.
  opłata za wyżywienie  
99.0
  dzienna stawka żywieniowa  
4.5
  opłaty dodatkowe  
Rada Rodziców - 16.00zł. miesięcznie Ubezpieczenie dzieci - 30.00zł. raz w roku
  wpisowe  
0

Opinie

Znajdź przedszkole