ciąża i poród

dziecko

kobieta

dla dzieci

rodzina

podróże

zobacz koniecznie

Przedszkole ABC123 - Łódź

  miasto  
Łódź
  rodzaj  
przedszkole niepubliczne
 a d r e s
  adres  
Zakładowa 86
  telefon  
698 649 489
  fax  
  adres e-mail  
abc123@przedszkole-zakladowa.pl
  strona www  
www.przedszkole-zakladowa.pl
o   p r z e d s z k o l u
  opis  
Przedszkole przyjmuje dzieci od 18 miesięcy do 8 lat, także na godziny w zależności od potrzeb rodzica.
  godziny otwarcia  
6.00 - 18.00
  opis pomieszczeń  
Szatnia i pomieszczenie główne, dodatkowe pomieszczenia wykorzystywane wegle potrzeb dzieci (np. dla dzieci, które w danym momencie poczują się gorzej).
  opis placu zabaw  
Przy przedszkolu - miejsce do zabaw, domek, stoliki, krzesełka.
  wyposażenie  
Szatnia- oddzielna część otwartej szafy do dyspozycji każdego dziecka, regał na osobiste drobiazgi. Pomieszczenie głowne: stoliki, krzesełka, regał, zabawki, rzutnik DVD
  zaplecze sanitarne  
Toalety dostosowane do potrzeb dzieci.
  posiłki  
własne
  opieka medyczna  
Jesteśmy przygotowani do oddzielenia od grupy dzieci przeziębionych, chorych (dwa pomieszczenia gdzie dzieci mogą poczekać na rodziców). Istnieje możliwość wezwania lekarza w przypadku choroby dziecka na życzenie rodzica, rodzic odbierze dziecko wraz z listą zaleceń i receptą (wizyta płatna wg cennika lekarza). Przy przedszkolu działa poradnia pegadodiczna, która skupia specjalistów: logopedę, pedagoga i terapeutę pedagogicznego.
z a j ę c i a
  ramowy rozkład dnia  
9:00-9:30 - Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne i zespołowe, zabawy rozwijające mowę i myślenie manipulacyjno-konstrukcyjne. Pomoc dzieci w przygotowaniu warsztatu pracy. Czynności porządkowo gospodarcze, czynności higieniczne, ćwiczenia poranne. 9:30-11:00 Sytuacje edukacyjno-wychowawcze, organizowane przez nauczycielkę, wyzwalające twórcza postawę i ekspresję dzieci. Zajęcia dodatkowe. Praca indywidualna z dzieckiem obserwacja, badania własne. Spacery, wycieczki, kontakty okolicznościowe. 11:00-11:30 Przygotowanie do obiadu. Obiad. 11:30-13:00 Kontynuacja rozpoczętej tematyki. Zabawy w kącikach aktywności wg zainteresowań i potrzeb dzieci. Praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka. Zabawy na powietrzu, spacery, relaksacja. 13:00-13:30 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. 13:30-15:00 Zabawy ruchowe inspirowane przez nauczyciela. Zabawy wyzwalające samorzutną aktywność. Rozmowy z dziećmi i kontakty z rodzicami.
  oferta zajęć dodatkowych  
zajęcia z j. angielskim (na życzenie rodziców j. niemiecki, j. francuski oraz hiszpański) rytmika zajęcia muzyczne zajęcia taneczne zajęcia multimedialne informatyka plastyka gimnastyka korekcyjna wyjazdy poza przedszkole - teatr, muzeum, zoo itp.
p o z o s t a ł e   d a n e
  personel  
  nowatorskie metody   
  wychowczo-edukacyjne  
Zapewniamy program dydaktyczny zgodny z MEN dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka korzystamy również z metod M. Montessori, M. Bogdanowicz, D. Dziamskiej i wielu innych.
  dokonania i sukcesy  
o p ł a t y
  opłata podstawowa  
550
  opłata za wyżywienie  
  dzienna stawka żywieniowa  
6
  opłaty dodatkowe  
Śniadanie, podwieczorek i obiad 6zł dziennie. W przypadku nieobecności opłaty za wyżywienie są zwracane,rozliczane na kolejny miesiąc.
  wpisowe  

Opinie

Znajdź przedszkole