ciąża i poród

dziecko

kobieta

dla dzieci

rodzina

podróże

zobacz koniecznie

Miejskie Przedszkole nr 3 - Zgierz

  miasto  
Zgierz
  rodzaj  
przedszkole publiczne
 a d r e s
  adres  
Mielczarskiego 26
  telefon  
0-42 716-26-72
  fax  
0-42 717-47-11
  adres e-mail  
brak
  strona www  
o   p r z e d s z k o l u
  opis  
przedszkole integracyjne z oddziałami specjalnymi dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością
  godziny otwarcia  
7.00- 17.00
  opis pomieszczeń  
Budynek wolnostojący, ogród, sale: rehabilitacji ruchowej, sala zabaw ruchowych, sala doświadczeń świata (snoozelen), gabinet logopedyczny, sale zabaw
  opis placu zabaw  
2 ogrody przedszkolne wyposażone w place zabaw - zestawy sprawnościowe wykonane z drewna
  wyposażenie  
uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego, aktimus, pomoce i materiały dydaktyczne
  zaplecze sanitarne  
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  posiłki  
własne
  opieka medyczna  
opieka psychologa, logopedy, rehabilitanta ruchu, pielęgniarska. Przedszkole współpracuje z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji - możliośc konsultacji z neurologiem dzieciecym, lekarzem rehabilitacji ruchowej, pediatrą , psychiatrą dziecięcym
z a j ę c i a
  ramowy rozkład dnia  
  oferta zajęć dodatkowych  
gimnastyka korekcyjna, rytmika, j. angielski, logopedia, grupy wsparcia dla rodziców
p o z o s t a ł e   d a n e
  personel  
pedagodzy wczesnoszkolni i wychowania przedszkolnego, pedagodzy specjalni - oligofrenopedagogiki, psycholog kliniczny, logopeda, rehabilitant ruchu
  nowatorskie metody   
  wychowczo-edukacyjne  
programy Knilla, ruchu rozwijającego, dobrego startu, el. Montessori
  dokonania i sukcesy  
o p ł a t y
  opłata podstawowa  
  opłata za wyżywienie  
  dzienna stawka żywieniowa  
  opłaty dodatkowe  
  wpisowe  

Opinie

Znajdź przedszkole