ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Pomoce dydaktyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

-
Pomoce dydaktyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymagają zindywidualizowanego podejścia. Nie tylko należy poświęcić im więcej czasu, ale również dostosować do nich wiele innych kwestii związanych z edukacją. Ważne są między innymi takie elementy, jak odpowiedni sposób komunikacji, proponowanie różnych form aktywności, kontrolowanie liczby bodźców, a także wykorzystywanie dodatkowego wsparcia w postaci odpowiednich pomocy dydaktycznych oraz technicznych.

Specjalne potrzeby edukacyjne – czyli jakie?


Do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zalicza się między innymi dzieci z niepełnosprawnością intelektualną bądź fizyczną, deficytami takimi jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia czy dyskalkulia, zaburzeniami komunikacji językowej, zaburzeniami zachowania, ADHD i autyzmem. To również dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Z powodu doświadczanych trudności dzieci takie potrzebują specjalnego, dostosowanego do ich możliwości podejścia. Nauczyciel może wspomagać je za pomocą konkretnych metod nauczania, np. poprzez odwoływanie się do konkretu, doświadczanie nauczanych zagadnień wieloma zmysłami czy częstsze powtórki. Nieocenionym wsparciem będą również odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne dostosowane do specjalnych potrzeb edukacyjnych danego dziecka.

Potrzeby edukacyjne


Pomoce dydaktyczne dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej


W przypadku zaburzeń SI wykorzystuje się rozmaite pomoce dydaktyczne dla dzieci oparte na stymulowaniu zmysłów. Są to zazwyczaj przedmioty mające zróżnicowaną fakturę, np. dyski sensoryczne. Wykorzystuje się instrumenty muzyczne, drabinki, huśtawki i inne sprzęty gimnastyczne, a także np. zestawy stymulujące zmysł węchu. Dzieciom z zaburzeniami SI warto zaproponować także różnorodne masy plastyczne.

Pomoce dydaktyczne dla dzieci z zaburzeniami uwagi


Dzieci doświadczające trudności związanych z koncentracją i uwagą, łatwo rozpraszające się, dużo zyskają dzięki takim pomocom edukacyjnym, jak puzzle, klocki (również klocki konstrukcyjne, np. klocki Korbo) czy układanki geometryczne. Warto wybierać takie, które zawierają karty zadań z wzorami do odtworzenia. Dobrym pomysłem są też gry logiczne. Tego typu środki doskonale ćwiczą koncentrację i skupianie się tylko na jednym zadaniu. Sprawdzają się również zabawki typu nawlekanki czy przewlekanki, a także gry typu memory lub gry polegające na trenowaniu spostrzegawczości.

Klocki korbo


Pomoce dydaktyczne dla dzieci z trudnościami motorycznymi


W przypadku dzieci z zaburzeniami motorycznymi warto wprowadzić przede wszystkim pomoce edukacyjne wspierające rozwój motoryki małej, czyli ćwiczące ruchy rąk i dłoni. Sprawdzą się wszelkie gry i układanki wymagające precyzji, takie jak np. niezwykle popularne Gąsienice. Doskonałe będą również pomoce dydaktyczne do ćwiczeń grafomotorycznych – tabliczki do wodzenia po śladzie czy Spaghetti Edu marki Remi. Niezwykle uniwersalną pomocą edukacyjną, wspomagającą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jest Felix marki Remi. To gra ćwicząca koncentrację, sprawność motoryczną oraz logiczne myślenie i zdolności matematyczne.

Spaghetti edu


Firma Remi wspiera placówki oświatowe oraz rodziców, oferując pomoce dydaktyczne najwyższej jakości, dostosowane do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W sklepie Remi.biz znajdziesz uznane i popularne pomoce dydaktyczne – również pomoce marki własnej Remi.


Pomoce dydaktyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych - dodano: 2021-09-07

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.