ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Jak sprawdzić, czy zabawki są bezpieczne. Certyfikaty bezpieczeństwa

-
Jak sprawdzić, czy zabawki są bezpieczne. Certyfikaty bezpieczeństwa
Wybierając prezenty dla dziecka powinniśmy kierować się przede wszystkim bezpieczeństwem najmłodszych i dokładnie sprawdzić nie tylko sam produkt, ale i wszystkie instrukcje dołączone do towaru

Zabawki (a także ich części składowe) przeznaczone dla dzieci do lat trzech powinny mieć wymiary, które uniemożliwiają ich połknięcie. Brak właściwych oznaczeń, instrukcji obsługi lub konserwacji powodują, że produkty mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia najmłodszych.

Oznakowanie zabawekNa każdej zabawce w szczególności powinny znaleźć się:
1. znak CE;
2. informacje zawierające nazwę i adres producenta lub importera zabawki;
3. informacje o przeznaczeniu zabawki;
4. stosowne ostrzeżenia, a w szczególności:
• czy jest odpowiednia dla dzieci poniżej trzeciego roku życia wraz z informacją o szczególnym ryzyku z nim związanym,
• czy jest przeznaczona do użytku pod nadzorem osoby dorosłej;
5. instrukcja obsługi w języku polskim;
6. instrukcja i ostrzeżenie o umiejętnościach koniecznych do korzystania z zabawek;
7. informacja o sposobie konserwacji.

Certyfikat-ce


Jedynym obowiązkowym oznakowaniem na zabawkach jest znak CE.

Wszelkie dodatkowe certyfikaty np. Instytutu Matki i Dziecka czy związków producentów dają większą pewność, że zabawka jest bezpieczna, jednak ich stosowanie jest dobrowolne.

Na konieczność zwracania uwagi na oznakowanie produktów przeznaczonych dla dzieci wskazują wyniki kontroli przeprowadzonej przez podległą Prezesowi UOKiK Inspekcję Handlową. Analiza wykazała nieprawidłowości w 26 proc. zabawek. Najwięcej zastrzeżeń (ponad jedna piąta przypadków) dotyczyło braku informacji i ostrzeżeń na towarach oferowanych dzieciom. Pozostałe nieprawidłowości związane były m.in. z cechami produktów groźnymi dla życia lub zdrowia najmłodszych (np. ostrymi krawędziami towarów czy małymi częściami, które mogą być łatwe do połknięcia przez dzieci).

Warto pamiętać, że wszelkie zastrzeżenia można zgłaszać w inspektoratach Inspekcji Handlowej. Przedsiębiorca wprowadzający na rynek produkty niespełniające wymagań bezpieczeństwa, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku, zaś za brak obowiązkowego oznakowania CE grozi sankcja w wysokości 100 tys. zł.

Na podstawie materiałów UOKiK


Certyfikat bezpieczeństwa zabawek

Jak sprawdzić, czy zabawki są bezpieczne. Certyfikaty bezpieczeństwa - dodano: 2006-11-07

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.