Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Temat - przegląd serwisu

Najciekawsze artykuły i porady na temat: wychowanie dzieci

Przygotowanie do rodzicielstwa zastępczego

Rodzicielstwo zastępcze jest szczególnym rodzajem rodzicielstwa. W związku z tym, wymaga od kandydatów szczególnego przygotowania się do pełnienia tej roli. W zależności od sytuacji rodzinnej i wieku, dziecko może zostać umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinie adopcyjnej, rodzinnym domu dziecka lub pogotowiu rodzinnym. Wszystkie te formy opieki są rod... pracowników domów dziecka dowodzą, że wychowanie nawet w najlepszej placówce nie zastąpi ... W ostatnich latach, zwłaszcza w przypadku dzieci młodszych, instytucjonalne formy opieki ...

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem ADHD

Nazewnictwo i definicja Nadpobudliwość, hiperaktywność, nadruchliwość, ADHD /attention deficit hiperactivity disorder/ czyli zespół deficytu uwagi z nadruchliwością. W zachowaniu dzieci z nadpobudliwością występują cztery główne symptomy: zaburzenia uwagi, impulsywność, nadruchliwość i chwiejność emocjonalna. Charakterystyka zachowania Dzieci nadruchliwe wiercą się i wiją na swoich miejscach, stale dotykają przedmiotów lub ubrania, gwałtow... uwagi z nadruchliwością. W zachowaniu dzieci z nadpobudliwością występują cztery ...

Alimenty i ich realizowanie

Obowiązek alimentacyjny jest instytucją prawną, zapewniającą środki utrzymania, także wychowania, tym członkom rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Obowiązek ten, a także wynikające z niego uprawnienia dotyczą osób pozostających w stosunkach rodzinno - prawnych, powstają z mocy samego praw... ć na osobistych staraniach o utrzymanie i wychowanie uprawnionego, a nie na dostarczaniu środków ... łanką wszystkich roszczeń (poza roszczeniem dzieci do rodziców), występującą po stronie ...

Prawa rodziców w miejscu pracy - Kodeks Pracy

USTAWA KODEKS PRACY – stan prawny na dzień 28. 07. 2011 r. DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac. Art. 177. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć an... § 1. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z ... w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci, 3) 33 tygodni w przypadku jednoczesnego ...

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

Preambuła Wychowanie dzieci stanowi wyraz nadziei rodziców, co jest potwierdzeniem faktu, że mają oni na uwadze przyszłość i pokładają wiarę w wartości przekazywane następnym pokoleniom. Odpowiedzialność rodziców wobec dzieci stanowi podwalinę istnienia ludzkości. Tymczasem, tak we współczesnej Europie, jak i w przyszłej, nie muszą oni sami dźwiga... ą oni sami dźwigać odpowiedzialności za wychowanie dzieci. W dziele tym są wspomagani przez ... Odpowiedzialność rodziców wobec dzieci stanowi podwalinę istnienia ludzkości. ...

Konwencja o Prawach Dziecka

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 20 listopada 1989 r. została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach dziecka w następującym brzmieniu: Przekład KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA PREAMBUŁA Państwa-Strony niniejszej konwencji, ... ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Rodzice lub w określonych ... łowieka Narody Zjednoczone proklamowały, iż dzieci mają prawo do szczególnej troski i ...

Mundurek szkolny - za i przeciw

Na całym świecie mundurki były i są obecne w szkołach, zarówno prywatnych, jak i publicznych od stuleci. Najbardziej powszechne są w Wielkiej Brytanii. Obecnie np. w Malezji nie tylko strój, ale i fryzury uczniów podlegają przepisom. Dziewczynki z długimi włosami muszą je spinać, a chłopcy nie mogą nosić włosów dłuższych niż do linii ucha i kołnier... ć. Często rodzice stosując tzw. bezstresowe wychowanie, nie uczą dziecka żadnych zasad i ... W Korei Południowej ubranie szkolne dzieci mają na sobie przez cały dzień. Wyjątkiem ...

Rodzina wielodzietna. Jaka pomoc jej przysługuje?

Każdy rodzic posiadający choć jedną pociechę wie z jakimi trudami wiąże się jej wychowanie. O ile więcej należy zatem kierować uwagi i podziwu w stronę osób decydujących się na założenie wielodzietnej rodziny, składającej się z co najmniej trójki dzieci. Pomimo wielu przeciwności losu mogą oni jednak liczyć na coraz częstsze udogodnienia, k... ę wie z jakimi trudami wiąże się jej wychowanie. O ile więcej należy zatem kierować uwagi i ... składającej się z co najmniej trójki dzieci. Pomimo wielu przeciwności losu mogą oni ...

Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski, czyli jakie prawa mają młodzi rodzice

Przyszli rodzice jeszcze przed pojawieniem się dziecka powinni sprawdzić, czy urlop macierzyński i tacierzyński im przysługuje oraz jakie zasady tutaj obowiązują. Jeszcze niedawno prawo do urlopu macierzyńskiego miały tylko osoby zatrudnione na etacie i te, które opłacały ubezpieczenie chorobowe i prowadziły działalność gospodarczą. Od 2016 roku mo... która adoptowała lub przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej dziecko w wieku ... dziecko) lub 34 tygodniu (urodzenie więcej dzieci przy jednym porodzie). Urlop rodzicielski ...

Jak zaszczepić w dziecku miłość do gór?

Już przed narodzinami dziecka rodzice wertują wiele książek w poszukiwaniu złotego środka na wychowanie swojego bobasa, szukają informacji jak je pielęgnować, nosić, a potem wspierać w zrównoważonym rozwoju i poszerzać horyzonty. Często zastanawiają się, jak zaszczepić w dziecku ciekawość świata, aby patrzyło dalej niż ekran komputera przewiduje. Niestety aktu... książek w poszukiwaniu złotego środka na wychowanie swojego bobasa, szukają informacji jak je ... Już od najmłodszych lat dzieci mogą oglądać książki poświęcone ...

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - ile, dla kogo i jak otrzymać

Od 1 stycznia 2022 roku wchodzi w życie plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 nazwany Polskim Ładem. W ramach Polskiego Ładu, obok dotychczasowego 500 plus, wprowadzone zostaje dodatkowe świadczenie dla rodzin z dziećmi, które ma pomóc młodym ludziom podjąć decyzję o posiadaniu dzieci. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy nie jest uzależniony od ... czyli osobom, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z ... łodym ludziom podjąć decyzję o posiadaniu dzieci. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy nie jest ...