Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Warto kupić
Temat - przegląd serwisu

Najciekawsze artykuły i porady na temat: wychowanie dzieci

Urlop macierzyński

Regulowany Kodeksem Pracy urlop macierzyński jest uprawnieniem pracowniczym. Oznacza to, iż przysługuje osobom pozostającym w stosunku pracy, przy czym bez znaczenia jest tryb nawiązania tego stosunku (umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór, spółdzielcza umowa o pracę). Pracodawca obowiązany jest udzielić urlopu macierzyńskiego, a pracownica (ta... także pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o ... ługość, zależy od ilości przyjętych pod opiekę dzieci, jednakże urlop ten przysługuje nie dłużej niż ...

Przygotowanie do rodzicielstwa zastępczego

Zastępcze rodzicielstwo jest szczególnym rodzajem rodzicielstwa. W związku z tym, wymaga od kandydatów szczególnego przygotowania się do pełnienia tej roli. W zależności od sytuacji rodzinnej i wieku, dziecko może zostać umieszczone w: 1. rodzinie zastępczej, 2. rodzinie adopcyjnej, 3. rodzinnym domu dziecka lub 4. pogotowiu rodzinnym. Wszystkie te formy opi... pracowników domów dziecka dowodzą, że wychowanie nawet w najlepszej placówce nie zastąpi ... W ostatnich latach, zwłaszcza w przypadku dzieci młodszych, instytucjonalne formy opieki ...

Agresja a jąkanie

Trudno jest być jedynakiem. Jeszcze trudniej jest mieć nadopiekuńczą matkę. Bardzo źle, kiedy ojciec nie zgadza się z matką w wychowaniu jedynaka. Najgorzej, kiedy jedynak zaczyna się jąkać. Niemowlę jest dzieckiem całkowicie bezradnym i biologicznie zależnym od innych, ale szybko uczy się skutecznych sposobów uzyskiwania cudzej pomocy. Płaczem sprowadza do siebie matkę, która zajmuje się jego potrzebami. Karmi je, ilekroć jest głodne, przewija, kiedy się moczy, ogr... samodzielności i niezależności. Już nawet u dzieci dwu i trzyletnich można zaobserwować spadek ...

Czy powiedzieć dziecku, że jest adoptowane?

Jednym z najtrudniejszych problemów dotyczących adopcji jest kwestia jej jawności względem dziecka. Czy mówić dziecku, że jest adoptowane? Jeżeli tak, to kiedy? Czy już wtedy, gdy zaczyna mówić i poznawać siebie i najbliższy świat? Czy wtedy, gdy pojawiają się pierwsze pytania z gatunku: skąd się biorą dzieci? Czy wtedy, gdy zaczyna dojrzewać i budować swoją tożsamoś... ą również biologicznemu rodzicielstwu. Wychowanie człowieka to nie tylko radość obcowania z ... jaw skrywanej przez nas prawdy. Jakże często dzieci dowiadują się o tym, że były przez nas ...

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem ADHD

Nazewnictwo i definicja Nadpobudliwość, hiperaktywność, nadruchliwość, ADHD /attention deficit hiperactivity disorder/ czyli zespół deficytu uwagi z nadruchliwością. W zachowaniu dzieci z nadpobudliwością występują cztery główne symptomy: zaburzenia uwagi, impulsywność, nadruchliwość i chwiejność emocjonalna. Charakterystyka zachowania Dzieci nadruchliwe wiercą się i wiją na swoich miejscach, stale dotykają przedmiotów lub ubrania, gwałtownie wstają i wędrują np. po... uwagi z nadruchliwością. W zachowaniu dzieci z nadpobudliwością występują cztery główne ...

Adaptacja do przedszkola

W prawidłowym rozwoju małego dziecka przedszkolny debiut odgrywa bardzo ważna rolę. Zły start życia społecznego dziecka może zaważyć na jego późniejszych kontaktach zarówno z innymi dziećmi jak również z osobami dorosłymi. Może również wpłynąć na ukształtowanie jego zachowań emocjonalnych. Dzieci w wieku trzech lat bardzo łatwo tracą poczucie bezpieczeństwa, a najważniejszymi przeszkodami udanej adaptacji do przedszkola są: - zmiana trybu i rytmu życia - zmiana form za... ukształtowanie jego zachowań emocjonalnych. Dzieci w wieku trzech lat bardzo łatwo tracą ...

Alimenty i ich realizowanie

Obowiązek alimentacyjny jest instytucją prawną, zapewniającą środki utrzymania, także wychowania, tym członkom rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Obowiązek ten, a także wynikające z niego uprawnienia dotyczą osób pozostających w stosunkach rodzinno - prawnych, powstają z mocy samego prawa, wskutek takich zdarzeń ja... ć na osobistych staraniach o utrzymanie i wychowanie uprawnionego, a nie na dostarczaniu środków ... łanką wszystkich roszczeń (poza roszczeniem dzieci do rodziców), występującą po stronie ...

Prawa rodziców w miejscu pracy - Kodeks Pracy

USTAWA KODEKS PRACY – stan prawny na dzień 28. 07. 2011 r. DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac. Art. 177. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwi... 183. § 1. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o ... w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci, 3) 33 tygodni w przypadku jednoczesnego ...

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

Preambuła Wychowanie dzieci stanowi wyraz nadziei rodziców, co jest potwierdzeniem faktu, że mają oni na uwadze przyszłość i pokładają wiarę w wartości przekazywane następnym pokoleniom. Odpowiedzialność rodziców wobec dzieci stanowi podwalinę istnienia ludzkości. Tymczasem, tak we współczesnej Europie, jak i w przyszłej, nie muszą oni sami dźwigać odpowiedzialności za wych... muszą oni sami dźwigać odpowiedzialności za wychowanie dzieci. W dziele tym są wspomagani przez ... Odpowiedzialność rodziców wobec dzieci stanowi podwalinę istnienia ludzkości. ...

Konwencja o Prawach Dziecka

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 20 listopada 1989 r. została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach dziecka w następującym brzmieniu: Przekład KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA PREAMBUŁA Państwa-Strony niniejszej konwencji, uważając... rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Rodzice lub w określonych ... Człowieka Narody Zjednoczone proklamowały, iż dzieci mają prawo do szczególnej troski i ...

Mundurek szkolny - za i przeciw

Na całym świecie mundurki były i są obecne w szkołach, zarówno prywatnych, jak i publicznych od stuleci. Najbardziej powszechne są w Wielkiej Brytanii. Obecnie np. w Malezji nie tylko strój, ale i fryzury uczniów podlegają przepisom. Dziewczynki z długimi włosami muszą je spinać, a chłopcy nie mogą nosić włosów dłuższych niż do linii ucha i kołnierzyka. W Korei Połudn... ć. Często rodzice stosując tzw. bezstresowe wychowanie, nie uczą dziecka żadnych zasad i ... łnierzyka. W Korei Południowej ubranie szkolne dzieci mają na sobie przez cały dzień. Wyjątkiem są ...

Rodzina wielodzietna. Jaka pomoc jej przysługuje?

Każdy rodzic posiadający choć jedną pociechę wie z jakimi trudami wiąże się jej wychowanie. O ile więcej należy zatem kierować uwagi i podziwu w stronę osób decydujących się na założenie wielodzietnej rodziny, składającej się z co najmniej trójki dzieci. Pomimo wielu przeciwności losu mogą oni jednak liczyć na coraz częstsze udogodnienia, które co prawda nie o... ą pociechę wie z jakimi trudami wiąże się jej wychowanie. O ile więcej należy zatem kierować uwagi i ... rodziny, składającej się z co najmniej trójki dzieci. Pomimo wielu przeciwności losu mogą oni ...

Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski, czyli jakie prawa mają młodzi rodzice

Przyszli rodzice jeszcze przed pojawieniem się dziecka powinni sprawdzić, czy urlop macierzyński i tacierzyński im przysługuje oraz jakie zasady tutaj obowiązują. Jeszcze niedawno prawo do urlopu macierzyńskiego miały tylko osoby zatrudnione na etacie i te, które opłacały ubezpieczenie chorobowe i prowadziły działalność gospodarczą. Od 2016 roku możliwość do o... ż kobiecie, która adoptowała lub przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej dziecko w wieku ... dziecko) lub 34 tygodniu (urodzenie więcej dzieci przy jednym porodzie). Urlop rodzicielski ...