ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Czy należy się urlop wypoczynkowy po urodzeniu drugiego dziecka w czasie urlopu wychowawczego

-
Czy należy się urlop wypoczynkowy po urodzeniu drugiego dziecka w czasie urlopu wychowawczego
Stosownie do przepisów Kodeksu pracy urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego, po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie urlopu wychowawczego, w wymiarze:

- proporcjonalnym do okresu przepracowanego przed urlopem i
- proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego po urlopie - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Art. 29 ustawy z dnia 26.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 Nr 60, poz. 636) przyznaje prawo do zasiłku macierzyńskiego osobie ubezpieczonej, która w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko.

Zatem pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym, w trakcie którego urodzi kolejne dziecko otrzyma zasiłek macierzyński.


Co z urlopem wypoczynkowym?

Za czas urlopu wychowawczego trwającego co najmniej 1 miesiąc nie przysługuje urlop wypoczynkowy.

Przykład:

Pracownicy udzielono na jej wniosek urlop wychowawczy w okresie od 2005.01.01 do 2007.04.05. W czasie urlopu wychowawczego pracownica urodziła drugie dziecko, na które został jej przyznany zasiłek macierzyński do 2007.05.10, a następnie 2007.05.11 wróciła do pracy.

Czy należy się i za jaki okres urlop wypoczynkowy?

Urlop wychowawczy trwał do 2007.04.05. Zatem oba urlopy niejako nałożyły się na siebie (wychowawczy i macierzyński). Jednak urlop wychowawczy był udzielony wcześniej, wskazując konkretną datę jego zakończenia.

Reasumując, okres od 2007.04.06 do 2007.05.10 tj. po zakończeniu urlopu wychowawczego, a w trakcie korzystania z zasiłku macierzyńskiego, wliczamy do uprawnień pracowniczych, od których zależy wymiar urlopu wypoczynkowego.

Zatem od miesiąca kwietnia 2007r. już przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym, gdzie kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 urlopu przysługującego pracownikowi.

Warto wiedzieć, że niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

Jednakże, gdy cały okres zasiłku macierzyńskiego na drugie dziecko urodzone w trakcie korzystania już z urlopu wychowawczego przypadałby w czasie tego urlopu wychowawczego – to urlop wypoczynkowy nie przysługuje.

______________________________________________________________

Autor: ekspert serwisu www.Mojeprawo.pl

Serwis tworzony przez prawników działających przy Al Pari Business Centre. Specjalizuje się w udzielaniu porad prawnych przez internet.

Czy należy się urlop wypoczynkowy po urodzeniu drugiego dziecka w czasie urlopu wychowawczego - dodano: 2011-06-04

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.