Od nowego roku dłuższy urlop rodzicielski « maluchy.pl
ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Od nowego roku dłuższy urlop rodzicielski

-
Od nowego roku dłuższy urlop rodzicielski
Od 2.01.2016 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące przyznawania i czasu trwania urlopu rodzicielskiego. Do tej pory po urlopie macierzyńskim można było wziąć sześć (po urodzeniu jednego dziecka) lub osiem (w przypadku ciąży mnogiej) tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a po nim – kolejne 26 tyg. urlopu rodzicielskiego.

Od nowego roku struktura jest uproszczona. Zniknął dodatkowy urlop macierzyński, a urlop rodzicielski został jego kosztem wydłużony. Przy urodzeniu jednego dziecka urlop rodzicielski będzie trwał 32 tygodnie, zaś w przypadku ciąży mnogiej 34 tygodnie.

16 tyg. z tego urlopu wolno teraz wykorzystać w późniejszym terminie – do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy sześć lat. W tym terminie należy również wykorzystać urlop wychowawczy.

Zmieniły się również zasady udzielania urlopu rodzicielskiego, są bardziej elastyczne. Urlop rodzicielski można podzielić na 4 części (do tej pory dzielony mógł być na 3 części).

Oprócz tego w razie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na maksymalnie pół etatu urlop ten będzie wydłużał się proporcjonalnie do przepracowanego czasu, aż do 64 lub 68 tyg. - w zależności od tego, czy urodziło się jedno dziecko, czy więcej (do tej pory osobom, które się na to zdecydowały, część urlopu wykorzystywana na pracę przepadała).

I jeszcze bardzo istotna zmiana - jedno z rodziców zatrudnione na etat będzie mogło dzielić się urlopem rodzicielskim z drugim rodzicem również wtedy, gdy będzie ono podlegać ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu niż umowa o pracę.
Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.