ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Jakie książki czytać dziecku

-
Jakie książki czytać dziecku
Choć coraz powszechniejsza jest wiedza nt. pozytywnych skutków głośnego czytania dzieciom, to wciąż wielu rodziców nie wie wg jakich kryteriów dokonać wyboru książek.

Wg Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom należy wybierać książki:


 • skierowane do dziecka i ciekawe dla niego
 • sensowne - o czymś istotnym dla dziecka lub uczące czegoś ważnego
 • napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną
 • uczące racjonalnego myślenia
 • przynoszące wiedzę i/lub rozrywkę na wysokim poziomie
 • rozwijające dobry smak i poczucie humoru
 • niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, zwierząt, przyrody, kraju, uznanych norm społecznych i prawa
 • dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, nie wzbudzające lęków i niepokoju
 • niosące pozytywny przekaz moralny, promujące wzorce właściwych postaw i zachowań
 • rozwijające wrażliwość estetyczną
 • kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie oraz pozytywne nastawienie do świata
 • unikające stereotypów związanych z płcią – np. że dziewczęta nie umieją myśleć racjonalnie, a ich głównym zadaniem jest podobać się i zaspokajać potrzeby innych, że chłopcy mają być twardzi i niewrażliwi, ich niekulturalne lub nieodpowiedzialne zachowania toleruje się „bo są chłopcami” itp.
 • unikające stereotypów kulturowych, rasowych, narodowych etc., nawet jeśli podane są w niewinnej lub humorystycznej formie: że dzieci można bić, że przemoc jest akceptowanym sposobem rozwiązywania problemów, że wyśmiewanie innych świadczy o poczuciu humoru, nieuczciwość jest dozwolona lub akceptowana (np. ściąganie), że cwaniactwo lub łamanie norm jest dowodem zaradności, że ludzie danej rasy/narodowości są źli, głupi, nieuczciwi itp.
 • unikające przemocy nawet w zabawie


Polecane książki dla dzieci

Jakie książki czytać dziecku - dodano: 2007-09-30

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.