ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Urlop ojcowski

-
Pracownikowi – ojcu, wychowującemu dziecko, przysługuje ponadto samoistny, niezależny od urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski (poza tym, wykorzystywanym za urlop macierzyński) w wymiarze 2 tygodni.
(zgodnie z art. 14 ustawy z dn. 6.12.2008 r (Dz.U, nr. 237, poz. 1654), która weszła w życie 1/01/2009, wymiar urlopu ojcowskiego wynosi w roku 2010 oraz 2011- 1 tydzień).

Przedmiotowy urlop przysługuje pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko, do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia, bądź do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia (w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia) na jego pisemny wniosek (jest to urlop fakultatywny), składany nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.
W tym przypadku również pracodawca zobowiązany jest wniosek pracownika uwzględnić.

Urlop ojcowski - dodano: 2011-03-03

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.