Mama w pracy - prawa mamy karmiącej « maluchy.pl
ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Mama w pracy - prawa mamy karmiącej

-
Mama w pracy - prawa mamy karmiącej
Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy.
Czas przerwy jest wliczany do czasu pracy, wobec czego pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda.
Na wniosek pracownicy, której przysługują przerwy, mogą być one udzielane łącznie.

W sytuacji, gdy pracownica zatrudniona jest przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie jej nie przysługują, natomiast, jeśli jej czas pracy nie przekracza 6 godzin dziennie ma ona prawo do tylko jednej przerwy.

Do czasu pracy, od którego zależy ilość przerw na karmienie zalicza się wszystkie sytuacje, w których pracownik nie wykonuje pracy, ale czas ten traktuje się jako czas pracy (m.in. 15 minutowa przerwa na odpoczynek).

Wykorzystanie przerwy, czy też przerw na karmienie, może polegać także na skróceniu dziennego czasu pracy, gdyż nie sprzeciwia się to celowi, dla jakiego przysługuje przerwa.

Pracownica powinna wykazać odpowiednim zaświadczeniem lekarskim fakt karmienia dziecka piersią przez określony czas.


______________________________________________________________

Autor: ekspert serwisu www.rodzinne.com

Serwis internetowy, twórcą którego jest adwokat Andrzej Jastrzębski, specjalizujący się w prawie rodzinnym.

Mama w pracy - prawa mamy karmiącej - dodano: 2011-03-02

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.