Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Ważne tematy

Piecza zastępcza - czym jest i kiedy się ją wprowadza?


-
   

Kiedy rodzice z różnych powodów nie mogą lub nie potrafią opiekować się swoimi dziećmi, konieczne jest zadecydowanie, kto podejmie się opieki nad nimi. Warto przejrzeć różne formy pieczy zastępczej i przybliżyć ten temat.

Piecza zastępcza

Różne formy opiekowania się i wychowania dzieci przez osoby postronne nazywa się pieczą zastępczą. Warto wiedzieć, że istnieją dwa rodzaje takiej pieczy:
 • Rodzinna
  Do pieczy zastępczej rodzinnej zaliczamy rodziny spokrewnione, niespokrewnione, te, które podejmują się takiej opieki zawodowo (w tym pogotowie rodzinne i rodzinę zawodową specjalistyczną). Ponadto, jako rodzinną pieczę zastępczą uznaje się także rodzinny dom dziecka.
 • Instytucjonalna
  Tutaj „znajdują się” wszystkie placówki opiekuńczo – wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Ponadto, od zeszłego roku funkcjonują również niepubliczne rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego.

Cele pieczy zastępczej

Każda instytucja, niezależnie od tego, czy ma charakter rodzinny, czy instytucjonalny, musi realizować różne cele – nie tylko opiekować się dzieckiem tak, by nic się mu nie stało.
Pierwszy taki cel to wykonanie planu z rodziną. Drugim jest przygotowanie dziecka do samodzielnego i godnego życia, nauczenie go umiejętności pokonywania trudności. Pod szczególną uwagę bierze się również potrzeby zdrowotne, edukacyjne czy kulturalno – rekreacyjne.

Ważne zmiany

Warto zauważyć, że w kwestii pieczy zastępczej oraz jej nadzorowania dojdzie wkrótce do ważnych zmian. Oto niektóre modyfikacje, które będą wynikały z najnowszego projektu:
 • Starosta, a nie sąd
  Do tej pory to sąd decydował, czy dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej i w jakiej placówce. Zgodnie z nowym projektem, sędzia będzie jedynie decydował, czy przenieść dziecko – ale już wybór placówki pozostanie w decyzji starosty.
 • Konieczny psycholog
  Na podstawie dotychczasowych ustaleń kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka nie potrzebowali zaświadczeń od psychologa. Zgodnie z nowym projektem ulegnie to zmianie i osoby te będą musiały zdobyć dokument, który potwierdza między innymi ich właściwe motywacje. Tego typu zaświadczenia będą musiały być też „odświeżane” co dwa lata.
 • Większa kontrola
  Zgodnie z dotychczasowymi postanowieniami, wojewoda pełni tylko nadzór nad działalnością placówek opiekuńczo - wychowawczych, ale już wypełnianie zadań związanych z wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej – może tylko monitorować.
  Po zmianach wojewoda będzie kontrolował realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji. Jego zadaniem będzie również sprawdzanie, czy pracownicy jednostek mają odpowiednie kwalifikacje.


Piecza zastępcza - czym jest i kiedy się ją wprowadza? - dodano: 2014-10-07

                                


Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.