Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Ważne tematy

APTT badanie - interpretacje

APTT

Opis
bada się czas krzepnięcia osocza po dodaniu aktywatora krzepnięcia
Znaczenie
wyjaśnienie skłonności do krwawień (diagnostyka skaz krwotocznych)
kontrola leczenia heparyną
przed planowanym leczeniem operacyjnym
Normy
do 40 sekund (wynik zależny od stosowanych odczynników, powinno się przestrzegać norm używanych w danym laboratorium)
podczas leczenia heparyną do 80 sekund (jako zasadę przyjęto 1,5-2-krotne wydłużenie w stosunku do wartości ?wyjściowych", tj. sprzed leczenia heparyną)
Wartości podwyższone
niedobory czynników krzepnięcia VIII, IX, XI, XII
leczenie heparyną
Wartości obniżone
nadkrzepliwość