Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Ważne tematy

Enzymy wskaźnikowe uszkodzenia mięśnia sercowego badanie - interpretacje

Enzymy wskaźnikowe uszkodzenia mięśnia sercowego

Opis
wszystkie enzymy oznaczane w surowicy krwi w trakcie i po zawale, a także innych uszkodzeniach mięśnia sercowego
do niedawna martwicę mięśnia sercowego rozpoznawano na podstawie oznaczeń > CPK, > AlAt, > AspAt, > LDH (oprócz wywiadu i powtarzanego badania EKG)
obecnie używa się bardziej swoistych markerów, troponina I oraz T, mioglobina, miozyna (łańc ciężkie lub lekkie), izoenzym sercowy CK (CK-MB) oraz białka wiążące kwasy tłuszczowe
dynamika zmian tych markerów jest zróżnicowana, zależy od wielkości zawału, jego fazy
Znaczenie
systematyczny wzrost aktywności enzymów informuje o przebiegu uszkodzenia mięśnia sercowego
ilość enzymów stanowi wskazówkę o rozmiarze uszkodzenia tkanki mięśnia sercowego
Normy
patrz na wartości poszczególnych enzymów