Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Ważne tematy

Grupy krwi badanie - interpretacje

Grupy krwi

Opis
różnią się między sobą obecnością antygenów na powierzchni > krwinek czerwonych
w układzie ABO wyróżnia się 4 grupy krwi: grupa A (krwinki mają na powierzchni antygen A) grupa B (krwinki mają na powierzchni antygen B) grupa AB (krwinki mają na powierzchni antygen A i B) grupa 0 (krwinki nie mają na powierzchni antygenu
A ani B)
ponadto oznacza się czynnik D (Rhesus); może on być obecny: Rh (plus) lub nieobecny: Rh (minus)
antygeny powierzchniowe oddziałują jak inne antygeny; po przetoczeniu krwi niezgodnej grupowo dochodzi
do tworzenia przeciwciał przeciwko krwinkom biorcy i ciężkiej reakcji odpornościowej
w przypadku natychmiastowego zapotrzebowania
na krew przy nieznanej grupie krwi pacjenta przetacza się krwinki grupy 0 (tzw. uniwersalny dawca) oraz osocze grupy AB (bez przeciwciał anty-A oraz anty-B)
Znaczenie
przed przetoczeniem krwi koniecznie należy sprawdzić grupy krwi dawcy i biorcy, aby zapobiec poważnym komplikacjom oraz wykonać próbę krzyżową