Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Ważne tematy

Kortyzol badanie - interpretacje

Kortyzol

Opis
powstaje w korze nadnerczy, w warunkach fizjologicznych podlega rytmowi dobowemu (wzrost stężenia
w godzinach porannych, spadek w godz. wieczornych);
hydrokortyzon (poch. kortyzolu) stosowany jako lek w leczeniu niektórych przewlekłych chorób (np. astmy oskrzelowej) - długotrwale oraz interwencyjnie, krótkotrwale lub jednorazowo w leczeniu stanów zagrożenia życia (np. wstrząs, stan astmatyczny)
Znaczenie
diagnostyka zaburzeń czynności kory nadnerczy (nadczynność, niedoczynność)
poszukiwanie nowotworów hormonalnie czynnych (produkujących hormony)
kontrola w terapii steroidami nadnerczowymi
Normy
w surowicy krwi: godzina 8.00: 5,0-24 pg/dl (140-672 nmol/1); godzina 22.00: mniej niż 4 pg/dl (110 nmol/1)
w moczu: zależnie od metody badania stosowanej w laboratorium
pojedyncze oznaczenie nie jest miarodajne, powinno się wykonać wystandaryzowany test czynnościowy
Wartości podwyższone
nadczynność kory nadnerczy (choroba Cushinga, zespół Cushinga)
Wartości obniżone
niedoczynność kory nadnerczy (choroba Addisona)