Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Warto kupić
Ważne tematy

Kortyzol badanie - interpretacje

Kortyzol

Opis
powstaje w korze nadnerczy, w warunkach fizjologicznych podlega rytmowi dobowemu (wzrost stężenia
w godzinach porannych, spadek w godz. wieczornych);
hydrokortyzon (poch. kortyzolu) stosowany jako lek w leczeniu niektórych przewlekłych chorób (np. astmy oskrzelowej) - długotrwale oraz interwencyjnie, krótkotrwale lub jednorazowo w leczeniu stanów zagrożenia życia (np. wstrząs, stan astmatyczny)
Znaczenie
diagnostyka zaburzeń czynności kory nadnerczy (nadczynność, niedoczynność)
poszukiwanie nowotworów hormonalnie czynnych (produkujących hormony)
kontrola w terapii steroidami nadnerczowymi
Normy
w surowicy krwi: godzina 8.00: 5,0-24 pg/dl (140-672 nmol/1); godzina 22.00: mniej niż 4 pg/dl (110 nmol/1)
w moczu: zależnie od metody badania stosowanej w laboratorium
pojedyncze oznaczenie nie jest miarodajne, powinno się wykonać wystandaryzowany test czynnościowy
Wartości podwyższone
nadczynność kory nadnerczy (choroba Cushinga, zespół Cushinga)
Wartości obniżone
niedoczynność kory nadnerczy (choroba Addisona)
Hotele we Wroclawiu