Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Ważne tematy

Metale ciężkie badanie - interpretacje

Metale ciężkie

Opis
pierwiastki chemiczne wnikające przez skórę, wdychane z powietrzem, przyjmowane z pożywieniem
większe ilości odkładają się w tkankach
mogą powodować alergie (nikiel), ciężkie zatrucia (ołów, rtęć) lub sprzyjać rozwojowi chorób rozrostowych (arsen, beryl, kadm)
Znaczenie
ustalenie związku choroby zawodowej z ekspozycją na czynnik szkodliwy
przy podejrzeniu zatrucia
Normy
zależnie od pierwiastka, a także długości ekspozycji