Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Do św. Alojzego o uproszenie powodzenia w naukach - modlitwa dla dzieci

Do św. Alojzego o uproszenie powodzenia w naukach

Prosimy Cię Panie, aby nam, którzy
nadzieję naszą pokładamy w łaskawej
opiece błogosławionego Alojzego, patrona naszych nauk, Duch Święty z pomocą przyjść raczył, aby nam i serca
nasze łaskawie oczyścić i rozum nasz
oświecić raczył, żebyśmy duszą oczyszczoną i niebieskim światłem oświeconą
doczesne nauki pojmując, do których
nas powołałeś, nabyli mądrości Świętych. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na
wieki wieków. Amen.
powrt
Porady
Chrzest
Pierwsza komunia