Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Warto kupić
Ważne tematy

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Elektoralna 12
00-139 Warszawa
woj. mazowieckie
tel: (022) 586 42 00


e-mail: a.kierkosz@mckis.waw.pl
www: www.mckis.waw.pl


Informacje o instytucji

Integrujemy i koordynujemy działalność kulturalną na Mazowszu. Co roku jesteśmy organizatorami lub współorganizatorami blisko 600 pojedynczych wydarzeń kulturalnych (w tym 100 wystaw sztuki i przedsięwzięć plastycznych), współpracujemy ze 100 instytucjami kultury. W 2008 roku uczestniczyliśmy w 130 projektach: przedsięwzięciach wielodniowych, wielomiesięcznych i całorocznych; festiwalach i konkursach, cyklach koncertów i projektach interdyscyplinarnych, stałej pracy galerii sztuki i edukacji ustawicznej. Opublikowaliśmy 15 wydawnictw – drukowanych i multimedialnych. Działamy we wszystkich niemal dziedzinach sztuki, trafiamy do odbiorców na całym Mazowszu – w małych miejscowościach regionu i w Warszawie. Gra słów naszego hasła promocyjnego Kto sztuka nie błądzi – oddaje przeświadczenie, że kto szuka sztuki, ten ją znajdzie. A wtedy nie zbłądzi…


Imprezy