Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Warto kupić
Ważne tematy

Albania

Bezpieczeństwo

Choć Albania jest krajem biednym, turystów traktuje się nie tylko życzliwie, ale też z dużą uczciwością. Charakterystyczne, że jeśli Albańczyk zaokrągla jakąś kwotę, to zawsze na swoją niekorzyść. Na stronie ambasady polskiej w Tiranie można przeczytać ostrzeżenie: "Tak jak w innych krajach tego regionu należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość kradzieży mienia lub samochodu. Do miejsc szczególnie niebezpiecznych zaliczyć można górskie tereny północnej Albanii". Podobne komunikaty widnieją w wielu folderach informacyjnych, ale na pewno pod względem bezpieczeństwa i komfortu obcowania z miejscową ludnością Albania jest krajem dużo bardziej przyjaznym niż jakikolwiek kraj byłej Jugosławii. Prawie w ogóle nie zdarza się żebractwo (wyjątkiem miejscowości nadgraniczne oraz Tirana i kurorty nadmorskie). Po walkach wewnętrznych w 1997 r. poza kontrolą władz pozostało wiele broni. Szmugluje się ją głównie do Kosowa, choć może się zdarzyć, że turysta otrzyma propozycję nabycia po okazyjnej cenie okazów wykradzionych z wojskowych arsenałów. Albania jest też ważnym punktem trasy przerzutu narkotyków z południa do Europy Północnej i Zachodniej. Bronią i narkotykami handluje dobrze zorganizowana mafia. Bez obaw, nie interesuje się ona turystą i nie stanowi dla niego zagrożenia. Kraju też niemal w ogóle nie dotknęły plagi związane z przestępczością w dużych miastach, jak np. kieszonkowcy w środkach komunikacji miejskiej, głównie dlatego że prawie nie ma dużych miast, autobusy świecą pustkami, a kraj jest słabo zaludniony. Mieszkańcy nie mają również w zwyczaju nadużywania alkoholu. Prawdziwym niebezpieczeństwem są za to wypadki drogowe spowodowane złym stanem dróg, brakiem sygnalizacji świetlnej, znaków pierwszeństwa przejazdu i drogowskazów. Należy szczególnie uważać w górach oraz w dużych miastach, gdzie nikt nie przestrzega zasad jazdy po rondzie, a rowerzyści potrafią śmigać środkiem ruchliwej arterii.