Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Ważne tematy

co to jest alergia?

Alicja Sumarowska

-
   

Alergia jest nadmierną reakcją organizmu na substancje, które normalnie nie powodują w organizmie negatywnych reakcji. Substancje wywołujące te objawy to tzw. alergeny. Reakcja alergiczna może wystąpić w każdej części organizmu. Przeważnie jednak objawy występują na narządzie który miał bezpośredni kontakt z alergenem (na alergeny unoszące się w powietrzu reagują najczęściej oczy, nos i drogi oddechowe, na te zawarte w pokarmach wargi i układ pokarmowy, itp.). Gdy alergen dostanie się do krwiobiegu reakcja na niego może wystąpić w każdej części organizmu, również w narządach wewnętrznych. Przyczyna alergii są zarówno substancje naturalne jak i syntetyczne (np. pokarmy, pyłki, zarodniki roślin, związki chemiczne, roztocza kurzu). Alergie często są dziedziczone, przez przekazywanie cechy genetycznej występującej w komórkach układu odpornościowego, której funkcją jest zwalczanie chorób. Jeżeli występują one u obojga rodziców, istnieje 60% szans, że dziecko tez będzie uczulone na niektóre alergeny.

Jednak większość alergii jest wynikiem wady układu immunologicznego. Siły obronne organizmu (limfocyty, zw. białymi krwinkami) reagują na nieszkodliwe obce białko, w ten sam sposób, w jaki reagowałyby na niebezpiecznego wroga. Wytwarzają przeciwciała- substancje działające na każde następne zetknięcie się z danym alergenem w sposób nazywany odczynem alergicznym. W zależności od narządu, w którym następuje połączenie przeciwciała z alergenem, odczyn może mieć różne formy (np. w przypadku skóry będą to pęcherze, grudki, świąd, obrzęk, itp.). W dzisiejszych czasach liczba alergików podwaja się co 10 lat. Dzieje się tak ze względu na stale rosnącą higienizacje i sterylizacje otoczenia. W wyniku tych działań, ludzki układ odpornościowy zwraca się przeciw wyimaginowanym przeciwnikom, ponieważ brakuje mu prawdziwych niebezpiecznych wrogów. Tylko czasami alergie mogą być niebezpieczne. W większości przypadków nie zagrażają one życiu, jednak niejednokrotnie bardzo je utrudniają.


co to jest alergia? - dodano: 2006-10-17


Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.